Klimaendring blant unge

Miljøengasjementet hos ungdom er i fritt fall. En ny undersøkelse viser at ungdom bekymrer seg langt mindre for klimaendringer enn for to år siden. De eldste er mest bekymret.

Mens de unge høsten 2009 rangerte klimaendringer som den nest største utfordringen Norge står overfor, plasserer de i dag klima på 11. plass. I stedet er det økende vold og kriminalitet, og innvandring og integrering som bekymrer de unge mest.

Mens ungdommen tidligere har hatt klimaendringene høyt oppe på listen over våre største utfordringer, kommer de i år helt nede på 11. plass. Men både eksperter og ungdom tror det fort kan snu igjen.

—  Vi tok taxi hit, men det var ikke for å spare miljøet. Det var fordi vi ble så mange at det var billigst, sier tre studiekamerater fra BI, som benyttet tidlig studiefri til å ta en titt på verdens beste snowboardkjørere i Wyllerløypa i går.

— Men jeg visste ikke at dette mesterskapet var spesielt miljøvennlig, sier Espen Sletten (22), som heller ikke kan skryte på seg et spesielt engasjement.

Undersøkelsen

TNS Gallups nye klimapanel viser de tre er ganske representative; ungdommens klimaengasjement faller som en stein.

Mens de unge høsten 2009 rangerte klimaendringer som den nest største utfordringen

Les også

Klimainteressen stuper

Norge står overfor, plasserer de i dag klima på 11. plass. I stedet er det økende vold og kriminalitet, og innvandring og integrering som bekymrer de unge mest.

For befolkningen generelt er bildet mer stabilt. De rangerer klimaendringer som nummer seks på bekymringslisten, mens de plasserte det som nummer fem høsten 2009. Aldersgruppen over 60 år er nå aller mest bekymret for klimaendringene.

— Men jeg tror situasjonen fort kan snu, blir det større oppmerksomhet rundt klimaproblemene, så tror jeg mange ungdommer fort vil flytte dem oppover på listen over store utfordringer, sier Igopr Pesic.

Påvirkes lett

Og i et debattinnlegg i dagens avis gir Daniel Rees fra TNS Gallup ham støtte. Han mener forklaringen er at mediene skriver mindre om miljø. Rees viser til at et lignende mønster ble observert i perioden 1989 til 1993, da en undersøkelse av valgforskerne Henry Valen og Bernt Aardal viste at miljøinteressen falt mest blant de unge velgerne. «Yngre velgere påvirkes lettere av velgertrender enn andre», skriver Rees.

Professor Bernt Aardal peker på at miljøinteressen går i sykluser.

— Unges interesse er avhengig av at det er drama og oppmerksomhet rundt miljø. I 1989 var det algeoppblomstring i sjøen, seldød langs kysten og bare noen år siden Tsjernobyl-katastrofen. Det gjorde at interessen økte. Først i 2009 kom den tilbake, mener valgforskeren.

Han er enig i at ungdom lettere påvirkes av velgertrender, og viser til at skolevalgene er et eksempel på det.

— Unge har mindre sterke bånd til partier og politiske standpunkter, og er mer åpne for det som skjer i øyeblikket, påpeker Aardal.

- Er mindre mediedekning en del av forklaringen?

—  Det kan være det. En annen forklaring kan være at det er utydelige politiske fronter på dette området.

Økonomi viktigst

I Wyllerløypa trekker de tre BI-studentene frem andre grunner til at klima akkurat nå havner litt nede på listen.

— Jeg er jo opptatt av klima og kildesortering og sånn, men for meg handler det mest om økonomi.

Les også

- Resultatene møter ikke klimakrisens alvor

Siden jeg har varmt vann inkludert i husleie, dusjer jeg lenge og godtm, sier Espen Sletten.

Hadde jeg måttet betale for varmtvannet, hadde jeg nok vært mer opptatt av ressursbruk og miljø. Akkurat som jeg skrur av lyset for å spare strøm.

Ivar Huse (23) kjører bil fra Askim hver dag sammen med kjæresten, fordi det er billigere enn å reise kollektivt. Da får det ikke hjelpe om klimaet må lide litt.

— Det blir jo veldig lite i forhold til hva en vulkan spyr ut, sier han.

Leder i Natur og ungdom Silje Lundberg skulle ønske at miljøengasjementet hos ungdom var høyere.

— Men ungdommens prioriteringer er ikke problemet. Problemet er at miljø og klima ikke er høyere på prioriteringslisten til politikerne, sier hun.

Hvorfor faller miljøengasjementet blant unge?

Eskil Pedersen, leder i AUF: -  Dette er bare en av flere undersøkelser. Jeg har også sett målinger der ungdom oppfatter at olje- og petroleumsnæringen bidrar sterkt til forurensing, og jeg får ofte spørsmål om miljø når jeg møter ungdom. Jeg tror også kunnskapene blant unge på dette området har økt de siste årene.

Eskil Pedersen

Når det er sagt, vet vi at miljø får mindre oppmerksomhet i dag enn for noen år siden. Det kan skyldes at klimatoppmøtet i København var en stor skuffelse, og at det heller ikke har kommet store fremskritt på møtene etter det. Det kan også henge sammen med at konflikten om oljeboring i Lofoten er borte, og at vi har en regjering som ikke vil sette i gang bygging av gasskraftverk.

Ove Vanebo, formann i FrpU : — Det er et veldig stort gap mellom hva politikerne sier om klimaendringer, og hva de faktisk gjør. Det blir som å rope ulv. Når de unge ser det, blir de mindre engasjerte. Jeg tror også mange har fått med seg at det er en stor debatt om hva som er årsaken til klimaendringene, og hvor store de er. I det siste har det for eksempel kommet nyheter om at det ikke er blitt mindre is i Himalaya. I sum tror jeg dette gjør at ungdom blir mer bekymret for andre ting enn klimaendringer.

Silje Lundberg, leder i Natur og ungdom: - Jeg tror hovedgrunnen er at man ikke ser noen politisk vilje til å gjøre noe med klimaendringene. For i 2009 snakket alle politikerne om klima og miljø, men siden har det stilnet.

Når politikerne gjør så lite, tenker ungdom at det kan ikke være så alvorlig. Men faktum er jo at klimagassutslippene øker. Jeg tror også ungdom lar seg påvirke når landets største oljeselskaper kjører pr.-kampanjer direkte rettet mot ungdom.

Hva synes du er vår store utfordring?

Ivar Huse (23): Jeg synes finanskrisen er det største problemet, den påvirker meg mest.

Les også

Nye dramatiske klimaadvarsler

Deretter kommer kampen mot arbeidsledighet er viktig. Klimaproblemene kommer på tredjeplass. Jeg er usikker på hvor mye vi kan gjør med dem; vi ser jo at en enkel vulkan kan spy ut mer forurensning enn all verdens biler.

Emma Axelsson (29): Jeg er veldig opptatt av miljø, jeg jobber til og med med det, og mener klimaendringene er vår største utfordring. Hvis interessen for klimaendringene er blitt mindre,kan det rett og slett skyldes at vi har hatt noen fine vintre med liten oppmerksomhet rundt problemene.

Igor Pesic (20): Akkurat nå tror jeg det er finanskrisen. Den er akutt, og påvirker om ikke oss, så store deler av Europa. Vi kan ikke utsette løsningen av den, det må skje nå. Klimakrisen er kanskje i det store bildet en enda større utfordring på litt lenger sikt, men det haster vel ikke like mye.

Sunniva Kværnø (19): Klimaproblemene er kanskje vår aller største utfordring. Men det har vært så mye mas om det så lenge og det er liksom ikke så mye hver enkelt kan gjøre med det. Men selv om vi ikke tenker på klimaet hver dag, så er mange flinke til å kildesortere og reise kollektivt og sånt, jeg tror mange bryr seg.

Selv om snowboard-VM er opptatt av miljø og de selv er ganske gode på kildesortering, er det mye som er viktigere enn klimaendinger for Igor Pesic, Ivar Huse og Espen Sletten. De er representative for ungdommen.