Norge

Øvelse Cold Response avlyses

Den store militærøvelsen Cold Response som er i gang i Troms og Finnmark, stanses. Over 10.000 soldater skulle deltatt i en feltøvelse fra torsdag av.

Under øvelsene som bærer navnet Cold Response skal norske og alliere styrker trene på intensiv krigføring i vinterklima. Her lastes luftvernmateriell om bord på et skip i Orkanger.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Onsdag formiddag kom kontrabeskjeden fra Forsvaret: Storøvelsen Cold Response avblåses. Over 10.000 soldater har i over en uke vært i Norge og forberedt seg på øvelsen. Selve feltøvelsen, der de øver på strid, skulle startet torsdag og blitt avsluttet 18. mars.

NRK var først ute med nyheten.

Soldater fra Telemark bataljon planlegger en angrepsoperasjon gjennom Setermoen skytefelt i forbindelse med Cold Response 2020.

Ville vært helt avhengig av det sivile helsevesen

Om det kom et større utbrudd av koronaviruset under øvelsen ville Forsvaret vært helt avhengig av det sivile helsevesen. Forsvarets sanitet har ikke selv kapasitet til å håndtere store mengder av smittede eller syke soldater.

Det er det sivile helsevesenet som skulle ta seg av alle typer sykdom som måtte dukke opp under øvelsen Cold Response.

Med et stort smitteutbrudd ville helsevesenet i Troms og Finnmark fått store problemer.

Forsvaret i Norge er lite. Det har ifølge oberst Espen Hamre Arntzen i Forsvarsstaben mikroskopiske ressurser sammenlignet med det sivile samfunnet, når det kommer til det som er relevant for en epidemi.

Finland tidlig ute med å trekke ut sine soldater

Som Aftenposten tidligere har omtalt er den såkalte besøksdagen avlyst, der det skulle komme tilreisende VIP-personer fra ulike land for å følge utvalgte «actionscener» under øvelsen.

Det er også kjent at Finland har trukket sine soldater, rundt 400, fra øvelsen.

Sist fredag ble det bekreftet at all aktivitet ble innstilt i Skjold leir i Indre Troms, som følge av at flere her var smittet av koronaviruset. Det var TV2 som først meldte om dette. I denne leiren holder Hærens 2. bataljon og Ingeniørbataljonen til. Begge avdelinger skulle deltatt og spilt sentrale roller under storøvelsen Cold Response.

Leiren, som teller over 1000 personer, ble stengt i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Forsvarets sanitet og medisinsk personell i Hæren.

Etterpå ble det besluttet at resten av øvelsen skulle gå som planlagt. Det ble opplyst at Hæren gjorde tiltak for å hindre spredning av smitte fra koronaviruset. Konklusjonen var at det var bedre å ha avdelingene ute i felt enn å samles i leirer og på kaserner.

I dag, onsdag, kom likevel kontrabeskjeden.

– Vi forholder oss til avgjørelsen og videre føringer fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Vi har allerede mange avdelinger ute i felten og har sånn sett fått mye ut av øvelsen allerede, sier sjefen for Hæren, Eirik Johan Kristoffersen, til Aftenposten.

Materiell på vei til feltøvelsen under Cold Response 2020 i Troms og Finnmark. Materiellet fraktes med et sivilt skip.

Soldater fra ti land

Mange tusen soldater har de siste ukene forberedt seg på øvelsen i Norge. I felt er mulighetene til å følge Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets anbefalinger for å forebygge og håndtere koronasmitte sterkt redusert.

Cold Response er en vinterøvelse som gjennomføres annethvert år og der allierte fra flere land deltar.

I år har opptil 16.000 soldater stått på deltagerlisten, fra Norge, USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Finland og Sverige.

Målet med årets Cold Response var å øve på å sikre egne og alliertes evne til å gjennomføre flernasjonale fellesoperasjoner i et miljø som er preget av strid med høy intensitet, under krevende vinterforhold.

 1. Les også

  Forsvaret roper om fare. Politikerne må bestemme seg for hvor redde de er.

 2. Les også

  Norske F-35 på Island for å beskytte landet på vegne av Nato

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  NORGE
  Publisert:

  Nyhetsstudio: Siste nytt

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5