Norge

Dom mot Eirik Jensen ventes 18. juni

Rettssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen vil etter planen bli avsluttet innen utgangen av mars, og det legges opp til at dommen avsies 18. juni.

Dommen mot den tidligere politimannen Eirik Jensen kommer like før sommeren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

 • NTB

– Lagmannsretten tar i utgangspunktet sikte på at dom skal bli avsagt før rettsferien, opplyser Borgarting lagmannsrett i en epost mandag.

Sal 250 er reservert for domsavsigelse 18. juni, skriver domstolens rådgiver Kristine Bielke Djupvik videre.

Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i 2017 funnet skyldig i både korrupsjon og medvirkning til smugling av nesten 14 tonn hasj. Han ble dømt til 21 års fengsel, men anket skyldspørsmålet. I lagmannsretten ble han i januar i fjor frikjent av juryen for hasjsmuglingen, men funnet skyldig i korrupsjon. Fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side, og saken behandles derfor på nytt i en meddomsrett med to fagdommere og fem lekfolk som meddommere.

Gjermund Cappelen har kun anket straffeutmålingen, som i tingretten ble satt til 15 års fengsel for hasjsmugling og grov korrupsjon.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Jensen-saken går mot slutten – tross koronautfordringer

 2. NORGE

  Eirik Jensen ble dømt. Her er bakgrunnen for saken.

 3. NORGE

  Krever granskning av Eirik Jensen-sakskomplekset

 4. KOMMENTAR

  Der ligger Eirik Jensens mulighet. Den er der, men den er neppe stor.

 5. NORGE

  Gjermund Cappelen vil ha kortere straff – anker til Høyesterett

 6. KOMMENTAR

  Det er en underlig stemning her i rettssal 250 i Oslo tinghus. Og det skyldes koronaviruset.