Sykehjemmene isoleres: Pårørende skal holde seg hjemme

Gamle og slitne på sykehjem kan ikke få besøk. De er mest utsatt for å bli alvorlig syke av det nye koronaviruset. Derfor skal slekt og venner nå holde seg borte fra eldre på sykehjem.

Slekt og venner blir bedt om ikke å gå på besøk på sykehjem. Noen sykehjem tillater kun besøk ved dødsleie.

* Oppdatert: Fra kl. 14 søndag stengte alle Oslos sykehjem dørene.

Kun pårørende til døende pasienter får nå komme på besøk til pasienter ved flere av landets sykehjem.

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, tror Folkehelseinstituttet at eldre personer over 65 år og personer med kroniske sykdommer som hjerteproblemer, diabetes eller lungesykdommer har høyere risiko for å bli alvorlig syke av koronaviruset.

Derfor ber helsemyndighetene nå familie og venner om å vente med å besøke slektninger på sykehjem.

Les også

Ny risikorapport: Koronaviruset vil ramme Norge hardest i mai-august

Oslos sykehjem stengte dørene søndag

Sykehjemsetaten i Oslo besluttet å stenge dørene til sykehjemmene i Oslo fra kl. 14. søndag. Dette var en ytterligere tilstramming, etter at de dagen før ga beskjed om at de ønsket å begrense besøk mest mulig, og til de aller nærmeste pårørende, på beboers eget rom. Det er imidertig mulig å avtale unntak pr. telefon i spesielle situasjoner. Det kan for eksempel være dersom pasienter er døende.

– Vi har allerede sett at de har kommet færre og færre besøkende til våre sykehjem. Veldig mange har ønsket å respektere vår oppfordring. Nå er dørene også stengt, opplyser Henrik Mevold i sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Han har inntrykk av at pårørende har forståelse for situasjonen.

– Er dere bekymret for bemanningen ved sykehjemmene ved et større sykefravær?

– Allerede for et par uker siden ga vi institusjonene i oppdrag å planlegge for å drifte med vesentlig lavere bemanning, sier Mevold.

De har bedt sykehjemmene ruste seg for opptil 20 % lavere bemanning. Det kan også bli aktuelt å omdisponere folk ved behov, be ansatte øke stillingsprosent eller innkalle nylig pensjonerte.

«Er du pårørende til døende pasient?»

Bråset bo- og omsorgssenter i Asker kommune er med sine 200 beboere et av landets største.

De la følgende melding ut på Facebook i dag:

«Stengt for pårørende! På bakgrunn av myndighetenes tiltak, stenges Bråset bo- og omsorgssenter nå for alt besøk utenfra! Er du pårørende til døende pasient, ta kontakt på ... Dette gjelder i utgangspunktet kun i 14. dager. I tillegg er fotpleier og frisør stengt. Tusen takk for at dere hjelper oss med å hindre å smitte deres pårørende!»

Bo- og omsorgssenteret skriver videre at «basert på regjeringens tydelige føringer har Asker kommune besluttet å innføre forbud mot besøk på kommunens sykehjem og omsorgsinstitusjoner/ -boliger, med unntak for de besøk som er helt nødvendig».

Les også

Ikke alle koronasyke skal ha intensivbehandling. Vi må prioritere dem med størst nytte.

– Ikke pålegg, men anmodning

– Det er ikke noe pålegg, men en anmodning fra myndighetene om at besøkende holder seg borte fra sykehjem og institusjoner, sier leder ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter i Bærum, Sarhad Solamani.

Alle nære pårørende til sykehjemsbeboere i Bærum fikk i morges beskjed:

«Nasjonale myndigheter anmoder om å ikke besøke sykehjem og omsorgsboliger. Hvis du ønsker å komme på besøk, ring på ringeklokken til avdelingen eller personalet, og vent til du blir møtt av en ansatt.»

– Vi gjør dette av hensyn til beboerne. For oss betyr det alt at vi kan verne dem. Vanligvis ønsker vi ikke annet enn at familie og venner kan komme på besøk og skape liv på institusjonen, sier Solamani.

De nærmeste ukene kan ikke pårørende komme og drikke kaffe med sine gamle på sykehjem.

Satser på å få bestemor på sykehjemmet på Skype

Sarhad Solamani forstår godt at dette kan oppleves som belastende for mange pårørende. Han er nå i ferd med å sette opp en PC der pårørende kan Skype med sykehjemmet.

– Hva gjør dere for at det likevel skal være hyggelig for beboerne?

– Inne på institusjonen er situasjonen tilnærmet normal. Vi steker fremdeles vafler på avdelingene og tar oss av beboerne, sier han.

En sykehjemsansatt som ønsker å være anonym, tror mange beboere vil oppleve det som trist at de ikke får besøk, men tror alle forstår at det viktigste nå er å tenke forebyggende.

I tillegg kan det bli vanskelig for enkelte beboere å forstå hvorfor de ikke får besøk. Særlig de med demens glemmer fort forklaringen på hvorfor ektefelle eller barnebarn ikke kommer.

Alle helseinstitusjoner har restriksjoner for besøk

Helsedirektoratet svarer slik på spørsmål om man kan gå på besøk på sykehjem:

«Mange på sykehjem eller sykehus kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av koronaviruset. Alle helseinstitusjoner har regler for adgangskontroll, og restriksjoner for besøk.»

Kun de sykeste kan få besøk på sykehjem

Totalt er det ca. 940 sykehjem i Norge. Flere steder er pårørende en kjærkommen hjelp. Mange hjelper til med å mate sine kjære, og pårørende er ofte en stor ressurs. Men alle Aftenposten har snakket med er enig i at man må tenke forebyggende.

Helsenorge.no besvarer en rekke spørsmål om koronaviruset på sine nettsider. På spørsmål om man kan besøke eldre personer på sykehjem, er svaret:

«​Det er viktig å beskytte beboere på sykehjem mot koronasmitte. Vi anbefaler derfor at du ikke besøker eldre på sykehjem.»

«På grunn av dette må ansatte og besøkende før de går inn i sykehjemmet nøye vurdere, eventuelt i samråd med lege, om de kan utgjøre en smitterisiko for sykehjemsbeboerne.»

Besøkskontroll i Oslo.

Det er innført besøksrestriksjoner og adgangskontroll på alle langtidshjem og helsehus i Oslo.

Der er reglene:

  • Besøkstiden er mellom 14:00 - 18:00 alle dager
  • Bare de aller nærmeste pårørende kan komme på besøk hvis de oppfyller kravene som er satt for å unngå smitte
  • Det føres besøkslogg