Norge

44.000 km vei fortsetter å forfalle

I 2010 dumpet staten 44 000 kilometer med dårlig norsk vei i fanget på fylkene. Den gang ble prisen for å få orden på veiene beregnet til drøyt 20 milliarder kroner. Nå justeres regningen, til over 40 milliarder.

- Vi er forberedt på at det ganske snart kan komme begrensninger på hvor store kjøretøyer som kan kjøre over Nerlandsøybroen, sier Johnny Storøy. Han er daglig leder i et trelastfirma på øya. Beboerne og næringslivet på Nerlandsøy på Sunnmøre har fått beskjed om at dagens bro ikke holder mer enn fem år til. Arnfinn Mauren

 • Sveinung Bentzrød
 • John Hultgren
  Utenrikssjef

Et monument over dårlig vedlikehold og eksperimentelle byggemetoder: Vel 40 år etter at Nerlandsøybroen ble bygget, er den i så dårlig forfatning at det ikke lønner seg å reparere den. Det mest lønnsomme er å bygge en ny. Arnfinn Mauren

Bare utgifter til broer, tunneler og fergeleier beregnes til rundt 20 milliarder kroner. Vi har ikke en sjanse i havet til å redde veiene med dagens finansieringsordning, sier fylkene.

— Vi regner med at det snart blir slik at tyngre kjøretøy ikke lenger kan bruke denne broen!

Johnny Storøy, daglig leder i et trelastfirma, står med Nerlandsøybroen utenfor Fosnavåg på Sunnmøre bak seg. Broen beskrives som et monument over dårlig vedlikehold og eksperimentelle byggemetoder fra 1960-tallet.

Les også

Her er partienes vei- og jernbaneambisjoner

Situasjonen for Nerlandsøybroen er symptomatisk for en lang rekke broer, tunneler og fergeleier på Vestlandet. De trekker voldsomt opp når Veivesenet nå, fylke for fylke, oppgir mer realistiske tall for vedlikeholdsetterslep på norske fylkesveier enn før fylkene fikk dem i fanget av staten, 1. januar 2010.

Prisen opp 4–5 milliarder

Den gang ble etterslepet for Johnny Storøys fylke beregnet til 700 millioner kroner. Nå anslås det til et sted mellom 3,9 og 6,3 milliarder.

På Østlandet ligger anslagene langt lavere. Veivesenet beregner det å fjerne forfallet på fylkesveier i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland til 4,5 milliarder kroner.

Etterslep på vedlikehold blir et tema under anleggsdagene i Oslo, som innledes i dag, arrangert av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Ifølge Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver i MEF, må også de nye tallene kvalitetssikres.

— Almås, er det rimelig å anta at regningen for Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland vil vokse like mye som for Møre og Romsdal?

— Det er all grunn til å tro at beløpene her blir betydelig høyere. Men jeg ønsker ikke å gi noe konkret anslag, svarer han.

Totalt over 40 milliarder

Direktøren for interessepolitikk i Kommunesektorens organisasjon KS, Helge Eide, sier til Aftenposten at det er umulig for fylkene å ta igjen etterslepet med dagens finansieringsordninger.

— Det finnes ikke en sjanse i havet, sier Eide.

Les også

Svenske veier er fortsatt tryggere enn de norske

— Da transportetatene høsten 2011 la frem sitt forslag til ny nasjonal transportplan, var prisen bare for broer, tunneler og fergeanlegg i fylkene justert opp til 15–25 milliarder kroner. Totalt har vi anslått etterslepet til 40 mrd., men vi har hørt det vil bli enda høyere, sier Eide.

Ba om nok penger

Da overføringen av veiene var et faktum i 2010, ble etterslepet for veiene som fylkene overtok, beregnet til drøyt 20 milliarder kroner.

Fylkene aksepterte overføringen, men stilte som betingelse for å ta imot et nedkjørt veinett at staten stilte opp med tilstrekkelig kompensasjon.

— Det må komme et program for opprustning av disse veiene, og fylkene må gis midler til det, sier leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Oddbjørn Vatne (Sp) i dag.

Hvis ikke, frykter han at fylkesveiene blir B-veier.

 1. Les også

  Veidirektøren ville byggetdagens veinett om igjen

 2. Les også

  Åtte døde i Oslo-trafikken i 2012 - ingen satt i bil

 3. Les også

  Derfor høster Albania mer veiros enn Norge

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Samferdsel

Relevante artikler

 1. NORGE

  Tøffe valg for ansatte i Statens vegvesen

 2. NORGE

  Hver femte ansatte skal ut av Statens vegvesen

 3. NORGE

  Slutt på særbehandling, nå må Veivesenet slåss med Nye Veier om hvert eneste veiprosjekt

 4. POLITIKK

  600 millioner kroner fordeles på veiprosjekter over hele landet

 5. NORGE

  Her er motorveiene som åpnes i 2019

 6. POLITIKK

  Frp forsvarer 131 milliarder i bompenger