Norge

Forsvarssjefen ser at det er skapt forvirring

Nå skal alle spesialsoldater bli like gode til å borde oljerigger som å bekjempe terror på land. Men de skal ikke samles på ett sted.

Norske spesialsoldater skal få felles kommando og kunne løse alle typer oppdrag, til vanns og til lands. Foto: Grundseth Dag W

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Bølgehøyden i Forsvaret, spesielt i Sjøforsvaret, har sunket betraktelig etter de første meldingene om at Norges spesialsoldater skal samles i skogene nord for Elverum.

Fredag formiddag formidlet flere medier at Sjøforsvarets Marinejegerkommando (MJK) og Forsvarets Spesialkommando/Hærens Jegerkommando (FSK/HJK) skulle oppløses, og samles som ny, felles avdeling på Rena på Østlandet.

Forsvarssjefens eget forslag

Forslaget om å endre spesialstyrkene som organisasjon kommer fra forsvarssjef Harald Sunde, som selv har bakgrunn fra spesialstyrkene.

Sunde foreslår å opprette en felles kommando for de norske spesialstyrkene, som skal ha to nivåer. En overordnet , strategisk kommando, som skal holde hus i Oslo, og en taktisk kommando, som skal være på Rena.

 • I dag ligger Marinejegerkommandoen under Sjøforsvaret, og rapporterer til generalinspektøren for Sjøforsvaret, mens FSK/HJK rapporterer til generalinspektøren for Hæren.
 • MJK har en egen sjef, kommandørkaptein Tom Robertson, som holder til på Haakonsvern i Bergen.
 • FSK/HJK har en egen sjef, oberst Eirik Johan Kristoffersen, som holder til på Rena.

Eirik Johan Kristoffersen (43) har gått gradene fra «fotsoldat» i patrulje til sjef for Forsvarets spesialkommando, som han i dag leder. Nå skal FSK få ny ledelse. Foto: Paal Audestad

De to avdelingene har samarbeidet nokså tett, og avløst hverandre under oppdrag som i Afghanistan.

En ny toppavdeling

Det Sunde nå i praksis foreslår er å gjøre spesialstyrkene til én enhet på linje med Sjøforsvaret, med Hæren, med Heimevernet, med Cyberforsvaret og med E-tjenesten.

Sunde sier gjennom presseoffiser Vegard Finberg at det ikke formelt er snakk om en ny forsvarsgren, men at ledelsen for spesialstyrkene vil være på samme nivå som de nevnte avdelingene.

Sunde: Det har vært forvirring

— Ja, det har vært forvirring i dag, sier forsvarssjef Harald Sunde til Aftenposten.no.

— Jeg tror det kommer av at det har foreligget flere forslag, der ett har vært å samle alle spesialsoldatene på samme sted, geografiske. Men det var ikke det vi endte på, sier Sunde.

Den endelige avgjørelsen for løsningen vil bli avgjort politisk.

Blir på Vestlandet

Dagens to spesialavdelinger skal ikke lenger ha egne sjefer på det nivået de har i dag, men de skal befinne seg henholdsvis på Vest- og Østlandet. Sannsynligvis vil avdelingene også miste dagens navn, men det er ifølge Finberg ikke avgjort hva en ny avdeling skal hete.

Spesialsoldater i sving under fjorårets øvelse Gemini i Helgeland politidistrikt. Øvelsen var den første store antiterrorøvelsen etter terrorangrepet på Norge den 22. juli i fjor. Foto: Simon Solheim

Det var opplysningen om at dagens to avdelinger skulle "rives opp med roten", som fredag skapte både sinne og forvirring.

Motstanden har vært sterk

Forslaget om å endre på organiseringen av spesialstyrkene har en tid vært på høring i Forsvaret, og motstanden har vært sterk, spesielt i Sjøforsvaret.

Aftenposten.no snakket fredag kveld med pensjonert admiral Kjell Birger Olsen, som tidligere var øverste sjef for Sjøforsvaret.

— Jeg er veldig forvirret nå. Jeg oppfattet først at avdelingene skulle samles også fysisk, noe jeg tror har vært Sundes kongstanke, sier Olsen.

- Hvis så ikke er tilfelle er det ikke fullt så galt. Jeg mener likevel at tankegangen er feil.

- Bør få antiterroransvar

— Å samle dem ville vært en forferdelig dårlig løsning. MJK er i dag en integrert del av Sjøforsvaret, og trener sammen med ulike avdelinger her, som på bording av fartøy og piratjakt. Flytter man dem vekk fra sjøen mister man beredskapen her, og muligheten til å trene på offshoreinstallasjoner etc, sier Olsen.

— Jeg mener det beste ville være at MJK fikk et antiterroransvar for alt som befinner seg til havs, og at jegerkommandoen får et tilsvarende ansvar for det som ligger på land. Det ville være det beste på alle måter, sier han.

Dagens MJK-sjef, Tom Robertson, sier til Aftenposten.no at han ikke ønsker å kommentere denne saken nå.

Skal få flere hoder

På egne hjemmesider skriver Forsvaret at én felles kommando skal gi plass til flere soldater i styrkene, eller "operatører", som det heter. Det snakkes om en ny kampavdeling, i tillegg til de eksisterende to.

Det skal bli flere soldater totalt sett i spesialstyrkene. Foto: Simon Solheim

" I tillegg til et økt antall operatører vil en felles og enhetlig utvikling gjøre at alle kampavdelingene kan løse oppdrag i hele spekteret av spesialoperasjoner," heter det.

— Man vil få flere på bakken og færre administrative ledd, sier Finberg.

Les også

 1. Norske spesialsoldater har trent på terroranslag mot gassanlegg

 2. Slik opplevde de selv innsatsen i Afghanistan

 3. Letter på sløret om Norges hemmelige soldater