Norge

Terrorjegere mangler nett

 • Marie Melgård
 • Robert Gjerde
 • Per Anders Johansen

Kim Traavik, leder i utvalget som har gransket PST, retter beinhard kritikk mot PST. Justisminister Grete Faremo ville i går ikke kommentere innholdet, men sier hun er glad for at rapporten har konkrete forslag som hun tar med seg videre. Foto: Håvard Bjelland, # BT

 • PST kjører i høy fart med bare nærlysene på, sier en anonym PST-ansatt.

PST får massiv kritikk fra utvalg for å gjøre en for dårlig jobb, blant annet når det gjelder innhenting og bearbeidelse av informasjon.

Samtidig avsløres det at mange ansatte i PST ikke har tilgang til Internett, noe en hvilken som helst skoleelev i dag har.

Det kommer frem i underlagsmaterialet som justisminister Grete Faremo i går fikk overlevert fra Traavik-utvalget, ledet av London-ambassadør Kim Traavik.

Traavik-utvalget var i går det siste i rekken av utvalg nedsatt av Regjeringen for å peke på «forbedringspunkter» etter 22. juli. Utvalget la frem ikke mindre enn 50 «forbedringspunkter» for PST.

«Utvalget ser også at arbeidssituasjonen til mange PST-ansatte er hemmet av at de ikke engang har en tilfredsstillende tilgang til Internett», skriver utvalget i sin rapport.

I tillegg viser det seg at PST-ansatte «mangler hensiktsmessige verktøy for å behandle informasjon som er hentet fra ulike kilder».

Men bak de mange tiltakene, ligger en beskrivelse av tilstanden i de hemmelige tjenestene som er verre enn mange kanskje var forberedt på.

Ett år og fire måneder etter at 22. juli-terroren avslørte store mangler i PST, er det fortsatt flere akutte problemer:

PSTs Situasjonsenhet er så svakt organisert at man på kveldstid ikke har full oversikt over pågående oppdrag.

«Som et minimum må Situasjonsenheten etter utvalgets oppfatning ha oversikt over alle pågående innsamlingsoperasjoner og hvilke operative ressurser tjenesten til enhver til disponerer, herunder livvakter som er ute på oppdrag».

De 45 analytikerne i PST -  en tredobling siden 2002 -  er spredt på to avdelinger og seks seksjoner. «Tidvis» driver de dobbeltarbeid fordi de ikke vet hva de andre gjør.

I rapporten fremgår det at «det er et betydelig problem at PST ikke til en hver tid vet hva tjenesten egentlig vet».

Et grunnleggende problem er at PST har to ulike dataregistre. Det første er et arbeidsregister, mens det andre er arkiv— og journalsystemet Doculice. Også 22. juli-kommisjonen pekte på dette problemet, men Traavik-utvalget går lenger.

«Dette innebærer at man selv etter søk i begge registre ikke kan være sikker på å ha fått tilgang til alt relevant materiale tjenesten besitter», skriver utvalget.

Nærlys

En anonym PST-ansatt oppsummerte situasjonen slik overfor Traavik-utvalget:

«PST kjører i høy fart med bare nærlysene på».

Traavik bekrefter at PST ikke har tilfredsstillende tilgang til internett.

- Det anskueliggjør at det er nødvendig med et krafttak på IKT.

PST-sjefen var ikke tilgjengelig for kommentar i går kveld. Informasjonssjef Martin Bernsen svarer slik på hvorfor man har dårlig tilgang på nettet:

- Det er et komplisert spørsmål uten ett enkelt svar. Men det er en blanding av ressurser, prioritering og ledelse.

- Dette var hard kost, ikke bare for PST, men for mange statsråder, sier Høyres André Oktay Dahl. Høyre forventer at justisministeren setter i verk strakstiltak.

Fikk mye penger

Det brukes mer ressurser på overvåking enn tidligere kjent.

Spørsmålet om PST trenger mer penger eller ikke, er blitt ett av de sentrale spørsmålene etter 22. juli Tidligere PST-sjefer, Jørn Holme og Janne Kristiansen, sier at PST har etterlyst langt større ressurser uten å få gehør.

For første gang er det regnet ut nøyaktig hva som brukes på overvåking. Beregninger utført for utvalget viser at PST brukte 520 millioner kroner i 2011, 86 millioner mer enn det som står i statsbudsjettet.

Disse utgiftene er knyttet bl.a. til drift av 22 lokale PST-enheter. Tidligere har dette vært kamuflert i rammebevilgninger til politiet.

PSTs ressursbruk

Utvalget har sammenlignet hvor mye penger de nordiske landene bruker. Selv om det er ulikheter mener utvalget at «PSTs budsjettutvikling og økonomiske rammer de senere år ikke synes å ha ligget tilbake for de andre nordiske tjenestenes, snarere tvert imot».

Samtidig peker utvalget på at PST har behov for økte ressurser til IKT og livvakttjeneste.

 1. juli-kommisjonen slo fast at det ikke var ressurser det sto på 22. juli, men «ressurser som ikke fant hverandre».
 1. Les også

  Livvakter i PST jobber 650 timer overtid for å vokte statsråder

 2. Les også

  Islamisthets mot Barth Eide

 3. Les også

  Utvalg mener PST må forbedre seg på 50 punkter

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Å ha total sikkerhet og samtidig ha total åpenhet er ikke mulig.

 2. NORGE

  Reagerer på «PSTs kartotek» av stortingspolitikere: – Mulig å gjøre på en mindre inngripende måte

 3. KOMMENTAR

  Ny form for overvåking

 4. LEDER

  Aftenposten mener: E-tjeneste i juridisk gråsone

 5. POLITIKK

  «Jeg tror ikke vi skal komme dit at de skal ha hjemmel for å overvåke alle nordmenn som er på flyreise.»

 6. NORGE

  Ber de hemmelige tjenestene ligge unna lokalbefolkningen i Kirkenes