Norge

Flertall i prioriteringsrådet går inn for å tilby tidlig ultralyd

Prioriteringsrådet har overraskende gått inn for å tilby ultralyd i 12.uke. Foto: Meek, Tore/Scanpix

Kvinner i hele landet bør ha samme rett til tidlig ultralyd. Og det er bedre for den gravide å tidlig vite at noe er galt med fosteret.

  • Mona W. Claussen
    Journalist
  • Tine Dommerud
    Journalist

Det var hovedargumentene til flertallet i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering som overraskende gikk inn for ultralyd til gravide i uke 11–12.

Men prioriteringsrådet var delt, 11 for og 8 mot, noe som er svært sjeldent.

I dag får alle gravide tilbud om ultralyd i uke 18. Likevel viser en opptelling fra Oslosykehusene at ni av ti kvinner har tatt tidlig ultralyd. Dette kom frem i møtet i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet mandag. Rådets leder Bjørn-Inge Larsen hadde på forhånd invitert medlemmene til å gå imot tidlig ultralyd, fordi det ikke er helsegevinst for mor eller barn. Helse— og omsorgsdepartementet har bedt rådet om en uttalelse.

Avdekker Down syndrom

Prioriteringsrådet består i hovedsak av ledere fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og representanter fra de største pasientorganisasjonene. Arbeiderpartiet satte saken på dagsordenen tidligere i år, da nestleder Helga Pedersen, foreslo ultralyd i uke 12. Helsepolitikere fra Sp og KrF er kritiske til forslaget, for de frykter et sorteringssamfunn. Tidlig ultralyd kan avdekke en nakkefold som kan tyde på at fosteret har Downs syndrom.

— Det er hyggelig at flertallet støtter vårt standpunkt. Vi skal ha fagdag 16 januar og konkludere ikke i Regjeringen før det. Det skal være en reell prosess, og det naturlige er å ta dette i forbindelse med revidering av bioteknologiloven til våren, sier helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Thomas Breen.

Abort eneste behandling

Flere i Prioriteringsrådet som ikke ønsker tidlig utralyd trakk frem at ultralyd til alle i uke 12 blir en screening etter foster med Downs syndrom, og at eneste behandling mot Downs syndrom er abort.

Rådets flertall, med Bente Mikkelsen i spissen, mente imidlertid at det allerede er et tilbud til alle gravide i uke 18, men det viktigste argumentet er at svært mange kvinner allerede tar ultralydundersøkelsen, i privat eller offentlig regi. Et argument for å få tidlig ultralyd er hvis man er engstelig for fosteret.

Likhetsprinsippet

Direktør i rådet, Bjørn-Inge Larsen sier flertallet la stor vekt på hvor viktig det er for kvinnen å få vite tidlig i svangerskapet om fosteret har helseskader. De mente også likhetsprinsippet er viktig.

— Rådet har diskutert denne saken grundig, den har vært utredet to ganger og er drøftet tre ganger. At rådets flertall legger vekt på at mer enn halvparten av de gravide tar tidlig ultralyd, og at det er lettere å få i de store byene er et argument jeg har respekt for, sier Larsen.

3000 får feil beskjed

I debatten kom det frem at fem prosent av kvinnene får beskjed om falskt positivt funn, altså at det er noe galt med barnet, uten at det er noe galt. Hvis de 60 000 kvinnene som årlig blir gravide tar imot tilbudet om tidlig ultralyd vil det si at ca. 3000 får feil beskjed om at noe er galt med barnet.

Bjørn-Inge Larsen sier medlemmene i rådet la vekt på dette, også de som gikk in for ultralyd i uke 12.

— Rådet erkjenner at når man tilbyr ultralyd i uke 12 vil mange av dem få beskjed om at det kan være noe galt med fosteret. De får tilbud om å gå gjennom flere undersøkelser, blodprøver og fosterdiagnostikk. Mange vil da få en beroligende beskjed. Begge sider ser dette, men spørsmålet blir hvordan man vektlegger denne problemstillingen.

Høyre skuffet

Høyre og Kristelig Folkeparti lar seg ikke påvirke av standpunktet til rådet.

— Vi er skuffet over rådet som gis, når det vises til at tidlig ultralyd ikke har noen helsegevinst for mor eller barn. Hvis det hadde vært tilfellet, ville vi ha vurdert vårt syn på nytt. Nå velger vi å holde fast ved at dette ikke skal være et tilbud til alle, sier Sonja Sjøli (H) i Stortingets helse- og omsorgskomité til NTB