Norge

35 utlendinger søkte om asyl i april

I april, da de fleste grenseoverganger i Europa var stengt eller tungt kontrollert, søkte 35 personer om asyl i Norge. Tre av dem meldte seg på grensen.

Politi og militært personell (HV, Heimevernet) passer på ved grensen mellom Norge og Sverige på Svinesund i slutten av mars. Fra mandag 16. mars ble den norske grensen stengt for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge.
  • NTB-André Lorentsen

Det viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Fra mandag 16. mars ble den norske grensen stengt for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. Det ble samtidig innført grensekontroll, som senere ble utvidet til å gjelde fram til 16. mai.

Men selv om Norge har stengt grensene for utlendinger, får asylsøkere komme inn i landet. Til sammen er det kommet 537 asylsøkere til Norge de fire første månedene i år. En av tre søkere er fra det borgerkrigsherjede Syria.

Les også

Debatt: «Siler et svenskevitsfilter bort vesentlig informasjon til nordmenn om koronakrisen i Sverige?»

Kun tre på grensen

Politiets utlendingsenhet (PU) sier de antar de fleste asylsøkerne i april har vært en periode i Norge før de søkte asyl. Bare tre personer meldte seg som asylsøkere på grensen.

– PU har registrert søknad om beskyttelse fra 35 utlendinger som møtte opp hos PU eller ble oversendt fra politidistriktene fra uke 14 til og med 17. Av disse var det tre som meldte seg som asylsøkere da de ble kontrollert av politiet på grensen, sier seksjonsleder Are Magnus Olsen, ved seksjon for ID-ankomst i PU til NTB.

– Ytterligere tre utlendinger oppsøkte politiet kort tid etter ankomst til Norge for å søke om beskyttelse. Det er også noen få i tillegg som har hevdet at de har kommet direkte fra utlandet, men hvor PUs undersøkelser så langt tyder på at dette ikke stemmer, sier Olsen.

Les også

Forskere kritiserer myndighetenes metode for smitteberegning. Deres anslag viser at smitten i Norge kan være på vei oppover.

Barn født i Norge

Fagsjef Dag Bærvahr i UDIs asylavdeling forteller til NTB at det er tre grunner til at det blir registrert asylsøkere i Norge selv om grensen er stengt:

– Barn født i Norge av asylsøkere blir også registrert som nyankomne. I tillegg kommer de som har oppholdt seg i Norge en stund og bestemmer seg for å søke asyl. I tillegg kan personer som melder seg på grensen, fortsatt søke asyl, sier Bærvahr.

Fra januar til og med april i år har UDI innvilget beskyttelse til omkring 400 asylsøkere. Godt over halvparten i denne gruppen er fra Syria og Tyrkia.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset