Fire måneder gammel - ødelagt av telehiv

Denne helt nye delen av E18 i Østfold ble åpnet i november i fjor. Den er én av flere motorveier som er ødelagt av telehiv. Veivesenet vet ikke hvorfor.

Den nye parsellen av E18 i Østfold er splitter ny, men bare fire måneder etter åpningen er motorveien ødelagt av telehiv.
  • Carl Martin Nordby (foto)

Det gir en berg— og dalbane-følelse. Den nye E18 i Østfold bukter seg opp og ned der den skal være slett og fin. For noen dager siden gjorde Veivesenet sine målinger og konklusjonen er klar: Veien er ødelagt av telehiv.

— Sammen med entreprenøren har vi sjekket om det som har oppstått skyldes setningsskader eller telehiv. Det er det siste. Hva som har skjedd, har vi fortsatt ikke oversikt over. Men alle er enige om at det ikke skal være telehiv på en splitter ny motorvei, sier prosjektleder Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Graves opp igjen?

Hun utelukker ikke at strekningen må graves opp igjen.

— Hvis vi bestemmer oss for å grave opp igjen, så vil det trolig ikke skje før etter neste vinter. Det gir oss mulighet til å se om det kan være noe midlertidig galt med dreneringssystemet som kanskje kan løsne, sier hun. Hun legger til at hun ikke har regnet på hva kostnaden for et slikt arbeid vil bli.

— Men det vil være en stor kostnad, sier hun.

Den nye parsellen på E18 i Østfold, som totalt kostet 1,3 milliarder kroner, er ikke den eneste nye motorveien som har fått telehiv.

I 2009 ble det åpnet en ny strekning E16 fra Sandvika i retning Hønefoss, og den er allerede plaget av telehiv flere steder, bekrefter prosjektleder Knut Gløersen i Statens vegvesen. Ny firefelts motorvei på riksvei 2 fra Kløfta i retning Kongsvinger åpnet i 2007. Den er også ødelagt av telehiv.

Forstår ikke hvorfor

— Skal skadene utbedres fullstendig, må veien bygges på nytt fra grunnen av, var konklusjonen til prosjekteringsleder Arvid Sagbakken da han fikk oversikt over skadene. Han la til:

— Men det kommer aldri til å skje.

Veivesenet forstår ikke hvorfor helt ny vei er ødelagt.

— Vi har ennå ikke forklaringene. Vi vet ennå ikke om det er vi eller entreprenørene som har gjort feil. Vi må finne ut hva som må gjøres for å unngå dette i fremtiden, sier fungerende prosjektsjef i Veivesenets region Øst, Svein Røed.

— Folk burde kanskje kunne forvente at dette ikke skulle skje?

— Selvfølgelig skal det ikke skje. Sånt som dette skal ikke forekomme, sier Røed.

På E6 også

Også en ny strekning på E6 nordover fra Oslo er ødelagt av telehiv/setningsskader, ifølge Teknisk Ukeblad. Til bladet sier Dagmar Hoyer i Oslo Vei AS (tidligere Oslo veivesen) at hun er lite imponert over resultatene av veibyggingen i Norge.

— Hvis veiene må repareres allerede det første året etter ferdigstillelse, er de enten ikke bygget etter håndboken, eller så er ikke beskrivelsene i håndboken gode nok for norske forhold, sier hun.

Undervurderte

Ifølge prosjekteringsleder Sagbakken på riksvei 2 er det kravene i håndboken som ikke er klare nok for hvordan man skal unngå telehiv. Han innrømmer at man undervurderte hvor omfattende grunnarbeid som måtte gjøres, og at man skulle ha gravd en halv meter dypere for å legge inn grus.

Dagmar Hoyer mener at mye av årsaken til at veier går i stykker i Norge, er at de ikke er brede nok.

— Skadeomfanget på riksvei 2 var kanskje blitt mindre med bredere veiskuldre, fordi vannet hadde fått mer plass til å trenge vekk fra selve veibanen. Slik at frostskader kan unngås, sier hun.

Dukket opp nå

Utbyggingssjef Lars Aksnes i Veivesenet er overrasket over problemene.

— Vi har hatt relativt få problemer med telehiv på ny vei. Dette er noe nytt som er kommet, og som vi må finne ut av. Forklaringen er ett av to; for dårlig arbeid eller for dårlige retningslinjer. Det skal ikke være sånn som dette, sier Aksnes.

- Det er nesten som en vits

Folk som bruker E18 i Indre Østfold, kan nesten ikke tro det er sant.

— Det er jo nesten som en vits, sier Geir Johansen, og rister på hodet. Han bor i Askim og kjører mye på E18 i Indre Østfold. Tofeltsveien i området er smal, og det er sprekker og hull overalt.

Gleden var derfor stor da en ny parsell av E18 ble åpnet i november i fjor. Den er 8 kilometer lang, og selv om den bare utgjør en liten del av europaveien – og selv om det fortsatt er tofelts vei både i retning Sverige og i retning Oslo – så ligger den nye parsellen med firefelts motorvei der som en fremtidsvisjon. En opplevelse av hvordan en stor del av E18 i Østfold vil bli når byggingen av hele veistrekningen en gang blir ferdig.

«Tragisk»

Desto mer brutal er nyheten om at nyveien nå er ødelagt, bare fire måneder etter at den åpnet.

— Det er helt tragisk. Vi betaler bompenger for å kjøre på denne veien. Det er nesten for dumt til å være sant, sier Johansen mens han står og fyller bensin på bilen sin ved Hobøl Auto, en bensinstasjon som «alltid» har ligget ved E18, og som nå ligger rett nord for der nyveien begynner.

Berg-og-dalbane

— Det er ikke noe særlig. Jeg har kjent berg-og-dalbane-følelsen selv når jeg kjører der nå. Jeg vet ikke så mye om hvordan man bygger vei, men sånn kan det i hvert fall ikke være, sier Jeanette Riiser.

Ødeleggelsene på den nye E18 er allerede i ferd med å bli et fast samtaleemne for dem som har et ærend inne på Hobøl Auto.

— Det må vel være dårlig arbeid, sier Terese Syr Kristiansen bak kassen, i en blanding av et spørsmål og en konstatering.

— Eller så har de vært uheldige. Norske veier er jo ikke så bra. Det er ikke som i Sverige.

Geir Johansen bor i Askim og bruker E18 mye. –Vi betaler bompenger for den nye veien, påpeker han.
Terese Syr Kristiansen frykter at hennes senkede BMW skal slå nedi veien på grunn av humpene på den nye E18.