Norge

Nå kan det bli kutt i inkassogebyrene

Framover kan det bli billigere å glemme regningen. Et utvalg vurderer å kutte salærene mellom 30 og 40 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.

Nordmenns inkassogjeld passerte tidligere i år 100 milliarder kroner. En arbeidsgruppe bestående av Justis- og beredskapsdepartementet, Finanstilsynet, Forbrukerrådet, Finans Norge og Virke vil ifølge DN kutte i inkassosalærene.
  • NTB

Gruppen skal 20. januar avgi sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet med forslag om endringer i inkassoloven.

Etter hva DN kjenner til har særlig representanter fra Finanstilsynet og Forbrukerrådet tatt til orde for at ny teknologi og automatisering gir rom for minst en halvering av salærsatsene. Ifølge avisa er det en enighet om kutt på mellom 30 og 40 prosent.

Det har ikke overraskende møtt motgang i bransjen som vil tape milliarder. Men kuttet får også støtte, blant annet fra inkassoselskapet Fair Collection.

Digitalisering senker kostnadene

– Inkassosatsen justeres etter konsumprisindeksen hvert år, men digitalisering gjør at kostnadene kan reduseres betydelig, noe som burde komme forbrukerne til gode. Teknologiske muligheter, som økt selvbetjening for skyldnere og mulighetene for automatiske prosesser, bør bli tatt med i vurderingen av ny inkassolov, skriver daglig leder Rune Heimstad i en e-post til NTB.

Han håper på en betydelig reduksjon.

– Vår forventning er at inkassosalærene minst blir halvert, da vi ser at det er mulig å levere tjenester på dette inntektsnivået i dag, sier Hemstad.

Antall inkassosaker årlig i Norge har ifølge DN passert ti millioner. Nordmenn er skyldig over 100 milliarder kroner, hvor av 64 milliarder er hovedstolen. Resten er renter og gebyrer.

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Forbrukerrådet
  3. Finanstilsynet