Europadomstolen behandler ti norske barnevernssaker

Norges barnevern er satt under lupen av Europadomstolen (EMD) som behandler ti norske saker.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sier at Norge er satt under lupen av EMD.

– Det er et objektivt faktum at Norge er satt under lupen. Når ti saker blir sluppet igjennom i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), betyr det at man blir satt under lupen, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til Dagbladet.

Sakene som er kommunisert mot Norge fra 1. desember 2015 omhandler tilfeller hvor foreldre har mistet omsorgen for ett eller flere barn.

Så langt er tre av de ti sakene ferdigbehandlet.

I to saker er Norge frifunnet. Den første omhandler to brødre som ble splittet, hvor en gutt ble plassert hos sine besteforeldre mens den andre ble plassert i et annet fosterhjem. Den andre frifinnelsen gjelder en irakisk kvinne som ble fratatt sine to jenter da hun var i et voldelig ekteskap, og staten mente hun ikke kunne beskytte barna mot far.

I den tredje saken ble Norge dømt for brudd på menneskerettighetene etter at en norsk romkvinne mistet omsorgen for sin datter, og deretter nektet all kontakt med henne.