Norge

Stoltenberg delte ut penger - fikk pris i retur

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) fikk 8. november en pris av UN Foundation for utmerket globalt lederskap og Norges eksemplariske støtte til FN. Tidligere i år fikk UN Foundation nær 150 millioner av Stoltenberg.

Jens Stoltenberg under prisutdelingen  8. november sammen med Ted Turner og Gro Harlem Brundtland, henholdsvis styreleder og styremedlem i UN Foundation.
  • Siri Gedde- Dahl

Gaven til fondet kom over bistandsbudsjettet, øremerket prosjekter innenfor helse, av dem 120 millioner til meslingevaksinering i Afrika. Om nulltoleranse mot korrupsjon skal ha mening burde statsministeren takket nei til prisen fra det samme fondet like etterpå, mener professor Terje Tvedt.

Professor Terje Tvedt sier at gaveøkonomien, som bistand representerer, generelt skaper de korrumperende nettverk innenfor bistandssystemet som regjeringen har gjort det til et viktig mål å bekjempe.

Tvedt er professor både i historie og i geografi, og har jobbet mye med utviklingspolitikk. I gårsdagens avis kalte han Regjeringens nulltoleranse mot korrupsjon en illusjon. Bistand skaper korrupsjon i fattige land, mener han. Tvedt er også skeptisk til de tette nettverkene på toppen av bistandssystemet.

Elitesirkulasjon

— Karrieresystemet innenfor bistand preges av en helt spesiell form for elitesirkulasjon, der de samme personene vandrer frem og tilbake mellom toppjobber i politikk, byråkrati, organisasjoner og forskning, sier han.

Det fører ifølge Tvedt til problemer med å fornye seg, at skillet mellom ulike samfunnsinstitusjoner utviskes over tid, og at ingen blir virkelig interessert i å grave frem fakta, fordi likene en finner i lasten kan være en selv: For bistanden skaper ikke bare korrupsjon i fattige land, men også korrumperende forbindelser i giverlandene, sier han.

Pris etter penger

— Våren 2011 ga Stoltenberg og den norske regjeringen rundt 150 millioner kroner til den private, amerikanske stiftelsen UN Foundation. De fikk gaven for å støtte helsearbeid via FN-organisasjoner.

I begynnelsen av november reiste Jens Stoltenberg til USA for å motta prisen "Champion of Global Change", utdelt av den samme stiftelsen.

Han fikk den for sitt internasjonale lederskap og for at Norge støttet FN og arbeid med helse. Ønsker en at politikken om nulltoleranse mot all form for korrupsjon skal ha noen mening, burde Jens Stoltenberg har takket høflig nei til denne prisen, sier Tvedt.

"Skivebom"

Statsministeren og hans stab vil ikke kommentere hvorvidt det er uheldig å motta en slik pris, men henviser til byråkratnivå i Utenriksdepartementet. Der sier Tore Godal, statsministerens spesialrådgiver for global helse, følgende om Tvedts kritikk:

— Totalt skivebom i dette tilfellet!

Godal bekrefter at beslutningen om å bevilge penger til å stanse nye meslingeepedemier i østlige og sørlige Afrika er tatt av utenriksminister Jonas Gahr Støre etter samtykke fra statsminister Stoltenberg.

Han sier imidlertid at de to politikerne ikke hadde noen befatning med hvilken kanal pengene skulle gå gjennom, og at det var den ansvarlige seksjon i Utenriksdepartementet og Norad som valgte UN Foundation, etter anbefaling fra verdens helseorganisasjon (WHO).

- Men det kan vel likevel være en klam omfavnelse å få en slik pris?

— Jeg kan ikke svare for hvilke vurderinger som ble gjort før statsministeren valgte å motta prisen, men generelt vet jeg at de er restriktive med sånt.