Norge

Nødnett-kontrakten kan være ulovlig overført

Med Justisdepartementets velsignelse betalte Nokia Siemens Networks over 700 millioner kroner til Motorola Solutions for å bli kvitt Nødnett-kontrakten. Slik sikret Motorola seg en kontrakt til fire milliarder kroner - uten å ha vært med i anbudsrunden.

Mandag i forrige uke møtte Motorolas representanter pressen på Gardermoen for å snakke om utviklingen i Nødnett-prosjektet, som selskapet nå har overtatt. Selskapet omtaler Nødnett-kontrakten som den største de har hatt noen gang. Her er Motorolas globale TETRA-sjef Tom Quirke (i midten) sammen med utstyrssjef Iain Ivory (til venstre) under en test av selskapets nye radioer. Foto: HENNING CARR EKROLL

 • Henning Carr Ekroll
  Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef

Har du tips om Nødnett? Kontakt journalist Henning Carr Ekrolleller bruk vår krypterte varslingstjeneste.

I desember 2006 gikk startskuddet for det som skulle bli en av de største revolusjonene i blålys-Norge noen gang. Alle gamle, analoge radioer skulle byttes ut. Sambandsrotet var over: Politi, brannvesen og ambulansepersonell skulle kunne snakke sammen på et topp moderne, digitalt og kryptert samband.

Seks år senere er det mye som ikke har gått som planlagt. Prosjektet, som hadde en kostnadsramme på 3,6 milliarder kroner, ser nå ut til å koste seks milliarder.

Ansatte frykter stråling, brannfolk og politifolk fortviler over dårlig innendørsdekning og manglende dataoverføringsmuligheter. Samtidig har utgiftene for brannvesenet blitt firedoblet. Kritikken har vært så massiv at Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har leid inn et PR-selskap i et forsøk på å bedre prosjektets skakkjørte omdømme.

Les også

Uenighet om nødnett avgjørende for at hun sluttet som politidirektør

Overførte kontrakten til underleverandør

Men problemene stopper ikke der. Aftenposten kan i dag avsløre at kontrakten på Norges største IKT-anskaffelse kan være ulovlig overført.

I 2006 ble Siemens (senere Nokia Siemens Networks(NSN) tildelt prestisjetunge og krevende kontrakten om å levere nytt Nødnett. Milliardkontrakten innebar levering av all teknisk infrastruktur — basestasjoner, sentraler og utbygging av det digitale nettet som skulle gjøre nødetatens hverdag langt enklere. Kontrakten skulle løpe frem til 2026.

Men i januar i årble kontrakten - som da hadde en verdi på fire milliarder kroner - overført til underleverandøren Motorola Solutions. Overføringen ble godkjent av Justis- og politidepartementet i februar i år, selv om Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) tidligere har slått fast følgende:

«Overføring av kontrakt til en underleverandør som ikke har deltatt i konkurransen om anskaffelsen, kan kun aksepteres dersom den opprinnelige kontraktshaver fortsetter å være ansvarlig for kontraktsforpliktelsene».

Motorola var aldri med i konkurransen i 2006. Like fullt har nå Motorola fått en kontrakt de selv omtaler som den største selskapet noen gang har hatt, mens NSN er fritatt fra alle sine forpliktelser.

Betalte over 700 millioner kroner for å bli kvitt tapsprosjekt

Bakgrunnen for overføringen er at det underveisi prosjektet viste seg at Nokia Siemens Networks hadde store problemer med å gjøre jobben de var kontraktsforpliktet til. Resultatet ble forsinkelser og ekstrautgifter for leverandøren. Ledelsen ved Nokia Siemens innrømmer overfor Aftenposten at de ville ut av hele kontrakten.

— Da Nokia og Siemens slo sammen sine telekom-divisjoner i 2007 ble det gjennom den nye strategien klart at vi ikke lenger ville legge vekt på denne type virksomhet. Vi ønsket å fokusere på teknologi som mobilt bredbånd og GSM-R, og derfor var dette en villet aksjon fra vår side, sier direktør Finn Erik Hermansen i Nokia Siemens Networks Norge.

For å komme seg ut av tapsprosjektet betalte de Motorola 98 millioner euro, eller rundt 720 millioner kroner.

— Det er klart at det er et stort beløp, men dette var resultatet av en langvarig prosess. Dette må også sees i sammenheng av vår strategiendring og at dette en kontrakt med 20 års varighet, sier han.

Ifølge Hermansen var avtalen et resultat av «langvarige forhandlinger». Han bekrefter at Direktoratet for nødkommunikasjon tidlig ble orientert om hva som var i ferd med å skje.

Les også

Slik slår Motorola tilbake mot Nødnett-kritikken

— Problematisk

Da de økonomiske rammene var i boks, overførte staten det juridiske ansvart for å oppfylle gigantkontrakten til Motorola. Det har satt sinnene i kok hos teknologikonkurrenter, som mener det burde vært en ny anbudsrunde når det viste seg at Siemens ikke klarte å oppfylle kontrakten.

- Vi mener hele kontraktsoverføringen er feilaktig gjennomført, og mener det er åpenbart at det burde være en ny anbudsrunde, sier administrerende direktør Lars Arnfinn Röstei Nordisk Mobiltelefon AB.

En slik prosess vil medføre både store forsinkelser og enorme ekstrakostnader for staten, ettersom det allerede er blitt brukt 1,3 milliarder på prosjektet - og Motorolas teknologi er installert på deler av Østlandet.

Nordisk Mobiltelefon var en av aktørene som var med i de innledende rundene i kampen om Nødnett-kontrakten i 2006. Selskapet ble da forkastet til fordel for Siemens, som senere ble Nokia Siemens Networks og nå altså Motorola. Selskapet har nå klaget hele prosessen inn for Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA). De vil nå også se på om kontraktsoverføringen til Motorola skal være en del av klagen.

- Utgangspunktet er at det er svært begrenset adgang til å gjennomføre en slik kontraktsoverføring, sier selskapets advokat Christian Wist til Aftenposten.no.

Han får støtte av Robert Myhre, som er tidligere sekretariatsleder i Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) og advokat med anskaffelsesrett som spesialfelt.

Robert Myhre er tidligere sekretariatsleder i KOFA. Han mener det det grunn til å stille spørsmål ved overføringen av milliardkontrakten. Foto: SVEIN ERIK FURULUND

— Hovedregelen er klar, nemlig at et bytte av leverandør er å anse som en ny kontraktsinngåelse, sier Myhre.

Han forklarer at problemet i et slikt tilfelle kan være at staten ikke vet hva de får - fordi leverandøren aldri har vært med i anbudskonkurransen.

— Dersom man aksepterer et bytte av leverandør, kan et av problemene være at man får en kontraktsmotpart som ikke har dokumentert sine kvalifikasjoner på den måten som var forutsatt i den forutgående konkurransen, sier han.

Aftenposten har også snakket med en rekke andre kilder med kunnskap om kontrakts- og anskaffelsesrett som ikke ønsker å bli sitert, men som også mener at det er grunn til å sette spørsmålstegn ved prosessen.

Nødnettprosjektet har allerede vært preget av forsinkelser og tekniske problemer. Myhre mener derfor at det er spesielt viktig at anskaffelsen blir gjort på en grundig måte.

— Kontraktsverdien er på vel fire milliarder kroner, og er kanskje den viktigste teknologikontrakten i Norge. Det er da spesielt viktig å sikre at alle kontraktsparter dokumenterer sine kvalifikasjoner på en korrekt og etterprøvbar måte, gjennom konkurranse med andre tilbydere, sier Myhre.

Kan få 600 milioner i bot

Det er ikke ventet at KOFA vil komme med en beslutning i saken før til våren, men dersom de kommer til at kontrakten er ulovlig overført, kan det bli dyrt.

— Hvis nemnda kommer til at det foreligger en ulovlig direkteanskaffelse, har KOFA myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr på opp til 15 prosent av anskaffelsens verdi, sier sekretariatsleder Anneline Vinsgård i KOFA.

Det betyr at Direktoratet for nødkommunikasjon i ytterste konsekvens risikerer en bot på 600 millioner kroner.

Direktoratet for nødkommunikasjon mener på sin side at de ikke har gjort noe galt.

— Vi har innhentet juridiske utredninger som konkluderer med det, og disse konklusjonene støtter vi oss til, sier direktør Tor Helge Lyngstøl.

DNKs juridiske konsulenter sier at kontrakten inngått i 2006 åpner for en slik overføring, og at det uansett ikke er en stor endring at Motorola når overtar - ettersom de leverte mesteparten av teknologien da NSN var ansvarlige.

De mener også at terrorangrepene 22. juli beviser at det haster med et nytt Nødnett, og at de derfor har mulighet til å gjøre unntak fra anskaffelsesreglene.

Les også

Nytt nødnett virker ikke i lagmannsretten i Oslo

Har brutt regelverket før

Aftenposten har bedt om innsyn i kontraktspunktet som DNK mener åpner for å overføre milliardkontrakten, men dette har blitt avvist.

— Det synes jeg er veldig merkelig. Det er ingen grunn til at et slikt punkt i kontrakten skal være hemmelig – det er ikke en forretningshemmelighet – men er helt sentralt for å kunne dokumentere at dette har skjedd på en lovlig måte, sier Myhre.

— Dette bør kunne legges frem, og det er tvilsomt om det finnes tilstrekkelig hjemmel for å unnta denne bestemmelsen fra innsyn i denne saken. Uansett bør prinsippet om meroffentlighet gå foran, i en så stor og viktig sak, sier Myhre, og minner om at det er direktoratet som har bevisbyrden for at dette var avtalen i utgangspunktet.

Aftenposten har heller ikke funnet et slikt punkt i konkurransegrunnlaget som lå til grunn for hele prosjektet.

Direktoratet for nødkommunikasjon er tidligere dømt for å ha brutt anskaffelsesregelverket. I mars 2009 slo Oslo tingrett fast at DNK ulovlig hadde hurtiganskaffet nye nødnettradioer fra Siemens og Motorola.

Årsaken var DNK ville unngå en tidkrevende anbudsrunde i det allerede sterkt forsinkede prosjektet.

Les også

 1. Killengreen slakter milliardsatsing på nødnett

 2. Slår tilbake mot Nødnett-kritikken

 3. Anklager Nødnett-sjefen for å kneble kritikk

 4. Politiet sliter med sambandsdekningen i Oslo

 5. Nytt nødnett er fire ganger dyrere for brannvesenet

 6. Leier inn PR-konsulenter etter nødnett-kritikk