Ny rapport: Flere fylkesmenn bekymret for sårbare barn

Flere kommuner erkjenner at de sliter med å sikre god nok oppfølging av sårbare barn, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. – Det bekymrer meg at det er store forskjeller i kommunenes oppfølging, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Barn av foreldre i samfunnskritiske yrker samt barn i sårbare hjemmesituasjoner skal få tilbud om plass i barnehage og skole mens disse er stengt på grunn av koronasmitte. Bildet er tatt på Møllergata skole i forrige uke, da det bare var barn av helsepersonell på skolen.

Det er store forskjeller i oppfølgingen av utsatte barn og unge i ulike kommuner i landet, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet.

Rapporten baserer seg på informasjon fra fylkesmennene pr. 25. mars. Den gir et blandet bilde av kommunenes oppfølging av sårbare barn og unge mens barnehager og skoler er stengt.

Mange kommuner sier de klarer å ta godt vare på utsatte barn og unge mens barnehager og skoler er stengt. Men flere kommuner melder om en utfordrende situasjon og at de ikke har kapasitet til å følge opp alle utsatte barn og unge på en god nok måte.

Særlig synes kommunene det er vanskelig å nå frem til barnehagebarn og flerspråklige barn.

Les også

Skolene er nesten tomme. Nå vil regjeringen at flere sårbare elever skal få være på skolen.

– Nå må vi gi bedre veiledning

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier det er viktig at barn og unge får den hjelpen de trenger.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

– Det bekymrer meg at det er store forskjeller i kommunenes oppfølging av barn som har det tøft fra før. Vi vet at kommunene har strukket seg langt, og rapporten viser at det jobbes godt flere steder. Samtidig sier flere kommuner at de har store utfordringer. Nå må vi gi kommunene enda bedre råd og veiledning, slik at de kan ivareta de sårbare barna og ungdommene, sier Melby.

Ekspertgruppe vil anbefale tiltak

Om kort tid skal en ekspertgruppe komme med anbefalinger om videre tiltak for barnehager og skoler og tiltak for sårbare barn og unge.

Fra før av har regjeringen oppfordret kommunene til å la flere få tilbud om plass i barnehage og skole. Sårbare barn og unge kan være de som har det vanskelig fordi de for eksempel har en sykdom, har særskilte behov eller lever i familier som av ulike årsaker er i en vanskelig livssituasjon.

Les også

Nye retningslinjer i Oslo: Skolene skal opprette «hjertetelefoner» for elevene

Kontakt med flerspråklige familier utfordrende

I rapporten kommer det også frem at:

  • Små kommuner har bedre oversikt over situasjonen enn store.
  • Kommunikasjon med foreldre i flerspråklige familier er utfordrende, sier flere kommuner.
  • Noen foreldre med barn med spesielle behov opplever at de har mistet mye eller all hjelp, og at belastningen begynner å bli stor.
  • Flere fylkesmenn etterlyser informasjon og retningslinjer om hvordan de skal følge opp barnehagebarn.
  • Noen fylkesmenn melder om at flere foreldre har takket nei til tilbud i barnehage og skole fordi de er redde for å bli smittet, men at de da blir fulgt opp av barnevern og barnehage eller skole.
  • Spredningen i elevenes digitale kompetanse, og tilgang til hjelp, gjør at skillet mellom elevene som henger med og elevene som ikke henger med, øker.

Flere tiltak mot de minste barna

Melby sier at det at kommuner sliter med å få kontakt med barnehagebarn, er en viktig kunnskap.

– Det peker på at vi ikke får like god oversikt på sårbare barnehagebarn. Kommunikasjonen går via foreldre, og barnehageansatte har ikke like klare forpliktelser som lærerne. Det kan bety at vi enten bør åpne opp barnehagene tidligere, eller at vi må gjøre ytterligere tiltak spesielt rettet mot de minste barna, sier Melby.

– Barn med spesielle behov skal ha et tilbud

Hun presiserer dessuten at barn med spesielle behov og foreldrene deres har det tøft nå.

– Denne gruppen barn er ofte mer avhengige av rutiner, som de nå har mistet. Disse barna skal også ha et tilbud nå mens skolene er stengt, sier Melby.

Hun understreker at det er iverksatt flere gode tiltak i kommunene og samarbeid på tvers, men at hun tar til etterretning at informasjonen ikke er god nok.

– Vi måtte gå raskt til verks da vi vedtok å stenge barnehager og skoler 12. mars. Vedtaket ble derfor lite nyansert, og slik måtte det være for at dette kunne skje raskt. Men fremover skal vi finne mer treffsikre løsninger, sier Melby.