Norge

Nav utsetter behandlingen av saker som omfattes av trygdeskandalen

Trygdeskandalen ble offentlig kjent i oktober i fjor.

Nav har satt behandlingen av saker som omfattes av trygdeskandalen, på vent. Grunnen er det akutte behovet for saksbehandlere under koronakrisen.

  • NTB

Det opplyser Arbeids- og sosialdepartementet tirsdag.

– Regjeringen vil rydde opp i EØS-saken så fort som mulig. Vi er kommet et veldig godt stykke på vei, og de alvorligste sakene er nå så godt som ferdigbehandlet. Men koronapandemien og effektene av nasjonale smittevernstiltak har satt Nav under et ekstremt press, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Enorm pågang

Nav melder om en enorm pågang de siste ukene. I perioden 12. mars til 6. april har det kommet inn totalt 355.700 søknader om dagpenger. Det fører til et stort press på saksbehandlere og digitale tjenester, opplyser departementet.

Nav trenger fortsatt flere saksbehandlere for å håndtere pågangen og hjelpe mennesker som er havnet i en vanskelig situasjon under koronakrisen. Regjeringen har derfor besluttet at videre behandling av saker som dreier seg om feiltolkning av EUs trygdeforordning, skal settes på vent inntil videre.

Mange saker er ferdige

Sakene som utelukkende dreier seg om urettmessige tilbakebetalingskrav, er i all hovedsak ferdigbehandlet. Etter påske skulle Navs innsatsteam starte på sakene som gjaldt personer som hadde fått stans eller avslag på ytelser de kunne hatt krav på.

Det er i all hovedsak disse sakene Nav nå setter på vent. I den grad etaten har kapasitet, skal Nav kunne fortsette å gjennomgå saker. Statsråden understreker at Nav skal ta opp igjen arbeidet med EØS-sakene for fullt når behovet for Navs tjenester er mindre prekært enn akkurat nå.

Staten skal gjøre opp for seg

– Det viktigste er at folk får penger til å klare seg i en vanskelig situasjon her og nå. Så skal alle være trygg på at staten skal gjøre opp for seg i EØS-saken, sier Torbjørn Røe Isaksen.

I slutten av oktober i fjor ble det kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

Oppdaterte tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at om lag 1.150 personer, som har fått feilaktige tilbakebetalingskrav mot seg, totalt har fått utbetalt cirka 45 millioner kroner.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Trygdeskandalen