Norge

Konkurransetilsynet varsler gebyr på 20 millioner kroner til Norgesgruppen

Konkurransetilsynet varsler et gebyr på 20 millioner kroner for brudd på opplysningsplikten i forbindelse med Norgesgruppens oppkjøp av butikklokaler.

Knut Hartvig Johannson (f.v.), Johan Johannson og Torbjørn Johannson eier familieselskapet Norgesgruppen, som står bak kjedene Meny og Kiwi.
  • NTB

Norgesgruppen kjøpte i 2018 butikklokaler i Sædalssvingene i Bergen, der Coop i dag driver dagligvarebutikk. Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Norgesgruppen ikke har overholdt opplysningsplikten i forbindelse med dette oppkjøpet.

Norgesgruppen er Norges største handelshus kontrollerer blant annet dagligvarekonseptene Kiwi, Meny, Spar og Joker. De distribuerer i tillegg mat til en rekke restauranter, kantiner, sykehus, hoteller med mer, i tillegg til at de eier blant annet kioskene Mix og Deli de Luca, samt kafékjeden Kaffebrenneriet.

– Dagligvaremarkedene er svært konsentrerte, og det kan skade konkurransen dersom dagligvarekjedene foretar oppkjøp som øker konsentrasjonen i lokale markeder. Det kan føre til høyere priser og dårligere utvalg for forbrukerne, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Les også

Varsler to millioner i bot til Oslo kommune etter Aftenpostens avsløring om sikkerhetshull i skole-app

Dersom opplysningsplikten ikke overholdes, blir det vanskeligere for tilsynet å overvåke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet på en effektiv måte, mener Konkurransetilsynet.

– Norgesgruppen informerte ikke Konkurransetilsynet om oppkjøpet innen fristen tilsynet har satt. For at gebyret skal ha tilstrekkelig preventiv effekt, og dermed bidra til en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger, har vi varslet et betydelig gebyr, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at vurderingene som presenteres er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

Norgesgruppens sjef Runar Holvik i en av selskapets Meny-butikker.

Overrasket

Norgesgruppen har fått frist til 20. september for å komme med sine merknader til varselet. Men allerede nå varsler kjeden at den er overrasket. Norgesgruppen mener eiendomstransaksjonen dette gjelder, ikke påvirker konkurransen.

– Norgesgruppen mener at det er prinsipielt viktig med en avklaring på hva opplysningsplikten innebærer, sier Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

– Vi vil nå svare på Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger. For oss er det viktigste at vi nå får en klargjøring av opplysningsplikten, så vi vet hva vi skal forholde oss til fremover, fortsetter han.

Les mer om

  1. Norgesgruppen
  2. Konkurransetilsynet