Ekstraordinært styremøte avsluttet: Sykehusdirektør går av

Bjørn Erikstein har tillit fra styret ved Oslo universitetssykehus, men velger selv å fratre som administrerende direktør. Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie vil ikke avgangen påvirke prosessen med de nye sykehusene i Oslo.

Administrerende direktør Bjørn Erikstein (til venstre) fikk ikke være til stede under mandagens styremøte. Det ble ledet av styreleder Gunnar Bovim.

Erikstein ønsker å fratre fra 1. juli. Det fremkommer etter mandagens ekstraordinære styremøte på Ullevål sykehus.

Klokken 10 mandag møttes sykehusledelsen til det historiske møtet. Aldri før i sykehusets historie har et ekstraordinært styremøte funnet sted.

Det første styret gjorde mandag, var å lukke møtet for alle andre enn styremedlemmer. Dermed ble også Erikstein utestengt fra møtet. Drøye to timer senere ble det klart at styret fortsatt har tillit til Erikstein.

– Styret ser svært alvorlig på situasjonen som har oppstått, og vil peke på at det er viktig med god og tillitsfull dialog mellom ledelsen, ansatte og brukerne i det arbeidet Oslo universitetssykehus står oppe i, heter det i styrevedtaket.

Erikstein: – Stort trykk mot meg som person

Imidlertid ønsker Erikstein selv å fratre. Arbeidet med å konstituere og rekruttere ny administrerende direktør starter umiddelbart.

– Det er en samlet vurdering som jeg har gjort, og som jeg har brukt litt tid på. Prosessen startet uker før dette brevet kom (varselet, journ.anm.). Det har vært et stort trykk mot meg som person. Jeg tenkte at nå er nok nok, sier administrerende direktør, Bjørn Erikstein, til NRK.

Foranledningen til mandagens møte var et brev som et samlet korps av fagtillitsvalgte skrev med varsel om mistillit mot Erikstein. Det skjedde tirsdag i forrige uke. Brevet var undertegnet av foretakstillitsvalgte fra blant andre Legeforeningen, Forskerforbundet, Fagforbundet og Psykologforeningen.

Høie: – Sykehusutbyggingen i Oslo kommer til å fortsette som planlagt

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til Aftenposten at han har forståelse for at Erikstein ønsker å trekke seg.

– Bjørn Erikstein har gjort en viktig jobb på mange områder i helsetjenesten. Samtidig er det viktig for fremtiden at det er en god og tillitsfull dialog og at alle parter medvirker til det, sier Høie.

Ifølge Høie vil ikke avgangen til Erikstein påvirke prosessen om de nye sykehusene i Oslo.

– Nå har styret i Helse Sør-Øst akkurat vedtatt å videreføre prosessen. Sykehusutbyggingen i Oslo kommer til å fortsette som planlagt, og regjeringen vil komme tilbake til saken i statsbudsjettet for 2020, sier Høie.

Tilsammen representerer organisasjonene nesten alle de 20.000 ansatte ved Oslo universitetssykehus.

Styreleder: – Nå må vi få på plass en ledelse som kan skape ro

Styreleder Gunnar Bovim i OUS mener Bjørn Erikstein har ledet et sykehus med veldig gode tjenester.

– Driftssituasjonen ved Oslo universitetssykehus er, slik jeg ser det, veldig god. Det har både Erikstein og de ansatte bidratt til, sier Bovim.

Han legger til at det er beklagelig at man har kommet i en situasjon der de ansatte er nødt til å sende et brev om mistillit.

Bovim sier at han var forberedt på at Erikstein ville komme til å fratre sin stilling.

– Erikstein ga meg for en tid siden signaler om at han snart ønsket å fratre stillingen. Nå må vi se fremover og forsøke å få på plass en permanent ledelse som kan skape ro i organisasjonen, sier Bovim.

Det var protestmarkeringer i forbindelse med mandagens styremøte.

Dette er bakgrunnen

Bakgrunnen for bråket er at det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst i 2016 besluttet å legge ned Ullevål sykehus. I stedet ble det bestemt at det skulle bygges et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker.

Ullevål sykehus ble vedtatt nedlagt forrige uke, men prosessen har skapt stor splid i sykehusmiljøet.

Les også

Helsebyråden i Oslo: – Jeg skjønner ikke hva OUS tenker med

Bjørn Erikstein har vært øverste leder for Oslo universitetssykehus siden 2011.

Uro i lang tid

Flere fagansatte har uttrykt bekymring for at pasientbehandlingen ikke vil bli like god med den nye organiseringen. Dette gjelder særlig for akuttavdelingene.

Tillitsvalgte og fagansatte mener at ledelsen ved OUS ikke lytter til deres faglige innspill om hva som skjer når avdelingene ved Ullevål skal splittes opp og flyttes til Gaustad og Aker.

Tidligere i juni skrev Aftenposten om uenighet rundt en rapport sykehusledelsen bestilte fra en arbeidsgruppe på 13 fagpersoner fra akuttmiljøet. Gruppen mente imidlertid at deres innspill ble oversett i den endelige rapporten, som ble skrevet av sykehusledelsen selv.

Denne rapporten, og ledelsens håndtering av den, var dråpen som fikk begeret til å renne over, ifølge Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt for legene ved OUS.

Lene Haug, nestleder i Helsepartiet og nestleder i Redd Ullevål sykehus, håper Eriksteins avgang også vil føre til endring av sykehusplanene.

– Vi ser Eriksteins avgang som en delseier i kampen for bedre sykehusplaner. Vi mener det er riktig av ham å trekke seg nå etter den massive mistilliten fra de ansattes organisasjon, sier Haug.