Norge

Sparer millioner på varmepumpeskader

Forsikringsselskapet Tryg har begynt å undersøke alle varmepumpeskader for å unngå feilutbetalinger.

- Vi anbefaler at folk kjøper varmepumpe av en autorisert forhandler. De seriøse forhandlerne opptrer skikkelig og kvaliteten blir stadig bedre, ifølge informasjonssjef Einar Gulbrandsen i NOVAP, Norsk Varmepumpeforening.
  • Brit Myhrvold

Over 600 000 varmepumper er installert i norske hjem. Nå har Tryg bygget opp kunnskap om og kontroll av varmepumpesakene, og har hatt en nedgang på over 70 prosent i antall erstatningsutbetalinger. Selskapet har spart millionbeløp, samtidig som kundene har fått reparert eller erstattet varmepumpen via garanti eller reklamasjon, opplyser takstsjef Lars Angell i Tryg.

Skadene økte

— Vi fikk et økende antall skader, sier Angell. Skadene ble erstattet etter at reparatøren hadde beskrevet en skadeårsak som faller inn under forsikringsvilkårene. Ofte dreide det seg om kortslutning forårsaket av lynnedslag med den følge at varmepumpens hjerne var ødelagt.

— Våre undersøkelser viste at det i en rekke saker var en uheldig dobbeltrolle. Reparatøren kunne være den samme som opprinnelig hadde montert varmepumpen, sier Angell.

Reklamasjonsrett

Fordi forbrukerne har fem års reklamasjonsrett på hele anlegget, ville reparatøren slippe reklamasjonsansvaret for produktet og montasjen hvis skaden ble dekket av forsikringen. Samtidig fikk han et nytt salg, fordi forsikringsselskapet betalte ny varmepumpe til kunden.

Tryg inngikk da et samarbeid med en uhildet tredjepart som undersøkte varmepumpene og fant sannsynlig skadeårsak, opplyser takstsjefen.

Trygs samarbeidspartner, varmepumpeekspert og konsulent Inge Løvaas hos skadebehandlingsselskapet Van Ameyde, fant at årsaken til skaden ofte var at vitale deler var utslitt, eller at den var forårsaket av monteringsfeil. Slike feil dekkes ikke av forsikringen.

Trygg har nå lært opp egne takstmenn og sentralisert behandlingen av varmepumpeskadene.

Stiller spørsmål

— Vi stiller nå andre spørsmål enn tidligere. Er kortslutning oppgitt som skadeårsak, stiller vi spørsmål om årsaken til kortslutningen. Er det lynnedslag, dekkes skaden. Hvis styringsenheten i varmepumpen er ødelagt, undersøker vi om den kan skiftes ut, sier Angell.

Å skifte styringsenheten i en varmepumpe koster kanskje 5000 kroner, mens en ny luft til luft­varmepumpe kan ha en pris på 25000 kroner.

— Vi er opptatt av at ting skal være riktig. Er slitasje årsaken til at en varmepumpe slutter å virke, er det ikke en forsikringssak. Vi har nok skiftet ut for mange pumper. Fyller skaden kravene, skal vi selvsagt dekke den, sier Angell.

Også forsikringsselskapet If har samlet behandlingen av varmepumpesakene i én enhet og samarbeider med selskapet Van Ameyde.

Varmepumpene kom for alvor til Norge i 2003, og i dag har hver tredje enebolig i Norge varmepumpe. Det finnes også støtteordninger for å installere varmepumper. Oslo kommune støtter blant annet installering av luft til luft-varmepumper.

Den første tiden var det mange som installerte pumpene selv, eller kjøpte av useriøse aktører.

— Vi anbefaler at folk kjøper varmepumpe av en autorisert forhandler. De seriøse forhandlerne opptrer skikkelig og kvaliteten blir stadig bedre, ifølge informasjonssjef Einar Gulbrandsen i NOVAP, Norsk Varmepumpeforening.

Les også

Kjøleskap og garderobeskap må stå igjen