Norge

Tidligere politimann dømt til ett år og ni måneder i fengsel

En tidligere politimann er i Gjøvik tingrett dømt for å ha stjålet beslaglagt narkotika og misbrukt sin stilling ved å ha seksuell omgang med en informant. Her er etterforskningsleder Per Martin Utkilen og forsvarer Bernt Heiberg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

En politimann er i Gjøvik tingrett dømt til ett år og ni måneders fengsel for blant annet å ha stjålet beslaglagt narkotika. Mannen anker dommen.

  • NTB

Mannen i 50-årene er også dømt for å ha misbrukt sin stilling ved å ha seksuell omgang med en informant.

Hans forsvarer Bernt Heiberg bekrefter overfor NTB at mannen anker dommen.

– Jeg presiserer at politimannen er frifunnet for fire av anklagepunktene. Når det gjelder de resterende punktene er vi verken enige i tingrettens bevisvurdering eller lovforståelse, sier Heiberg til NTB.

– Tingrettens domfellelse innebærer blant annet at det skal være straffbart for en tiltalt å bli presset for penger av fornærmede. Det er en lovforståelse vi ikke er enig i, sier han videre.

Underslag av narkotika

Den tidligere politimannen er blant annet dømt for underslag av 900 ampuller av det ulovlige legemiddelet melanotan som var beslaglagt og ble oppbevart på politihuset på Gjøvik. Det kommer fram i kjennelsen fra Gjøvik tingrett.

Han ble også dømt for å ha solgt melanotan flere ganger til en kvinne.

Mannen var også tiltalt for å stjålet amfetamin fra politiets beslag som ble funnet på mannens kontor. Retten har frikjent ham for dette, men dømmer ham for å ha brutt sin tjenesteplikt fordi oppbevaringen var i strid med politidistriktets instrukser.

Dommen er en måned kortere enn aktors påstand da saken gikk for Gjøvik tingrett. Per Martin Utkilen i Spesialenheten for politisaker la ned påstand om ett år og ti måneders fengsel for den tidligere politimannen.

Misbrukte stilling

Spesialenheten for politisaker mente i utgangspunktet at tiltalte gjentatte ganger fra 2009 til 2014 hadde seksuell omgang med en kvinne, samtidig som han fikk kildeopplysninger fra henne om narkotikamiljøet i Gjøvik.

Ifølge tiltalen var det mannens stilling som sentral og høytstående polititjenestemann som gjorde det mulig for ham å misbruke henne på denne måten.

Underveis i saken ble varigheten på det angivelige forholdet redusert til perioden fra februar 2009 til sommeren samme år.

Mannen er dømt til å betale den fornærmede 100.000 kroner i oppreisning.

Les mer om

  1. Gjøvik
  2. Politiet
  3. Narkotika