Norge

Regjeringen varsler utsettelse av Follobanen og flere andre jernbaneprosjekter

Regjeringen bremser utbyggingen av norsk jernbane. Årsaken er ikke koronaviruset, men budsjettproblemer hos Bane Nor.

Byggingen av ny stasjon i Ski og nye Follobanen. Bildet er tatt sommeren 2019. Denne utbyggingen går som planlagt.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Mandag skrev Aftenposten at Bane Nor har oppdaget at de ikke har penger til flere av jernbaneprosjektene de etter planen skulle sette ut i livet.

Nå bekrefter regjeringen dette i en melding til Stortinget.

Dette varsler regjeringen nå – Follobanen

«Samferdselsdepartementet er blitt orientert av Jernbanedirektoratet og Bane Nor om at det er inngått kontrakter med entreprenører for to prosjekter på Vestfoldbanen som gir større utbetalinger i 2020 og 2021 enn anslått i forslaget til statsbudsjett for 2020», skriver regjeringen.

Og:

«Regjeringen vil komme tilbake til hvordan vi skal løse utfordringen med økte kostnader i jernbanesektoren. Hensikten med meldingen som vi har lagt frem i dag, er først og fremst å orientere Stortinget og offentligheten om at den offensive satsingen på jernbane er blitt mer krevende.»

Meldingen til Stortinget er konkret når det gjelder Follobanen.

«Etter at Stortinget vedtok ny kostnadsramme på 30,9 milliarder kroner i desember 2019, har Bane Nor varslet om risiko for kostnadsøkning på inntil 5 milliarder kroner og ytterligere utsettelse av trafikkåpning, som per i dag er satt til desember 2022.»

Også arbeidet med å føre dobbeltspor fra Oslo frem til og gjennom Moss er blitt dyrere enn antatt.

Prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad trenger inntil 3 mrd. kroner mer enn de 10,4 mrd. som i dag er satt av til prosjektet, skriver departementet.

– Hadde for store ambisjoner

Ut fra meldingen synes det klart at arbeidene til Moss, i Drammen og i retning Tønsberg går som planlagt.

Og at Follobanen kommer, men i forsinket utgave. Første mulighet for åpning kan bli enten i juni eller desember 2023. Jernbanen legger vanligvis om rutesystemer ved starten av sommeren og før jul.

Flere prosjekter står i fare for å bli utsatt, men hvilke er ikke avklart.

Jernbanedirektoratet omtaler Ringeriksbanen i sin anbefaling, men fredag ble den statlige reguleringsplanen for fellesprosjektet Ringeriksbanen og (motorveien) E16 vedtatt i statsråd.

«Det tyder på at oppstart går som planlagt», uttaler Forum Bergensbanen, en interesseorganisasjon for 14 kommuner langs Bergensbanen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varsler omfattende utsettelser av jernbaneutbygging.

– Ambisjonene for utbygging av det norske jernbanenettet i Nasjonal
transportplan 2018–2029 var svært høye da planen ble lagt frem for
Stortinget våren 2017. I årene etter har det blitt synliggjort store
kostnadsøkninger på flere av utbyggingsprosjektene, uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

– En slik utvikling gjør det vanskeligere å ferdigstille prosjekter i det tempoet som hittil har vært lagt til grunn, sier han.

Opposisjonen reagerer

– Dette er helt uholdbart og nok et bevis på at jernbanen er grovt nedprioritert. Så vidt vi kan se føyer det seg nå over seks milliarder mer til utgiftssprekken på viktige utbyggingsprosjekter på jernbanen, sier SVs samferdselspolitiske talsmann Arne Nævra.

– Dette kommer i tillegg til tidligere sprekker som har ført til store utsettelser på Intercity-utbyggingen. Dette er en hån mot dem som bor i de berørte områdene og har ventet lenge på disse toglinjene, sier Nævra.

SVs samferdselspolitiske talsmann Arne Nævra.

Partiet hans krever friske penger for å ta igjen etterslepet på utbyggingen.

MDGs Arild Hermstad reagerer også sterkt.

– Å utsette togprosjekter nå er direkte uansvarlig, Vi bør jo heller gjøre det motsatte – fremskynde prosjekter for å få flere i jobb og holde aktivitetsnivået oppe. Vi bør bygge mer ikke mindre jernbane. Regjeringen sier selv at neste fase i krisehåndteringen er tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien. Å utsette jernbaneprosjekter er stikk i strid med dette. Frem til vi kan få i gang hjulene i det private, er det ekstremt viktig at det offentlige holder koken, sier han.

SV reagerer sterkt

– Dette er helt uholdbart, og nok et bevis på at jernbanen er grovt nedprioritert. Så vidt vi kan se føyer det seg nå over seks milliarder mer til utgiftssprekken på viktige utbyggingsprosjekter på jernbanen, sier SVs samferdselspolitiske talsmann Arne Nævra.

– Dette i tillegg til tidligere sprekker som har ført til store utsettelser på Intercityutbyggingen. Dette er en hån mot de som bor i de berørte områdene og har ventet lenge på disse toglinjene, sier Nævra.

Partiet hans krever friske penger for å ta igjen etterslepet på utbyggingen.

Les også

 1. Opptur med grønne tall for lokaltog rundt Oslo – så kommer påsken

 2. Varsler dårligere vedlikehold av jernbanen. Det får store konsekvenser.

Les mer om

 1. Follobanen
 2. Nasjonal Transportplan
 3. Jernbane
 4. Jernbanedirektoratet