Norge

41 voldtektssaker ble liggende i over et år hos Oslo-politiet: – Vi har store utfordringer

Bunken av uløste voldtektssaker og andre alvorlige seksuallovbrudd vokser hos Oslo politidistrikt.

Antall voldtektssaker og andre alvorlige seksuallovbrudd hoper seg opp hos Oslo politidistrikt.
 • Harald Stolt-Nielsen
  Harald Stolt-Nielsen
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

En inspeksjonsrapport fra Oslo statsadvokatembeter fra februar i år viser at:

 • 131 saker som handler om seksuallovbrudd, er blitt liggende et år eller mer etter at de ble anmeldt. 41 av disse er voldtektssaker.
 • 581 seksuallovbruddssaker er ikke avgjort etter 3–12 måneder. Av disse er 152 voldtektssaker.
 • Dette er en økning sammenlignet med januar 2018.

Fristen for å henlegge eller ta ut tiltale i en voldtektssak er 130 dager. Tallene «gir grunn til bekymring», ifølge rapporten.

Oslo-politiet: – Vi har store utfordringer

– Vi har store utfordringer når det kommer til seksuallovbrudd og saksbehandlingstid, erkjenner Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo-politiet.

Hun peker på en stor økning i overgrepssaker på nett som en hovedårsak.

Metlid viser til at rapporten gir Oslo-politiet ros for kvaliteten på etterforskningen av seksuallovbrudd, men gir rapporten rett i at de har for mange saker som blir liggende for lenge.

– Dette gjelder ikke bare for Oslo, men også nasjonalt, ifølge Metlid.

Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt erkjenner at de har store utfordringer når det gjelder saksbehandlingstiden av seksuallovbruddssaker.

– Vi etterforsker i øyeblikket et stort sakskompleks som vil påvirke andelen oppklarte saker. Samtidig er sakene blitt mer kompliserte, og dette påvirker også saksbehandlingstiden, sier Metlid.

Ifølge rapporten er det en «bekymringsfull økning» av saker som blir liggende for lenge uavhengig av den pågående etterforskningen Metlid viser til. Økningen kan heller ikke forklares med en økning i anmeldte saker.

Metlid mener likevel at politiet nå ser resultater av tiltak de har iverksatt.

– På samme tidspunkt i fjor hadde avdelingen som etterforsker seksuallovbrudd 580 saker, nå har de rundt 380. Etterforskning har lenge vært en flaskehals for seksuallovbrudd. Vi har nå styrket bemanningen ytterligere.

– Det er krevende å jobbe med dette feltet, og vi bruker mye kapasitet på å bygge kompetanse og erfaring, sier Metlid.

Hun peker på at det er utfordrende å hente folk til å jobbe med seksuallovbrudd.

Jobber med å løse gamle saker

– Vi jobber for å bli ferdig med saker som er blitt for gamle. Derfor øker også saksbehandlingstiden når disse nå avgjøres, sier Metlid.

Statsadvokat i Oslo, Jørn S. Maurud, mener det er positivt hvis den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden fortsetter å øke. Han forklarer dette slik:

– Det betyr at gamle saker blir avgjort. Det er mer kritisk hvis restansene (saker der det ikke er tatt ut tiltale eller saken er henlagt red.anm.) øker sammen med saksbehandlingstiden, sier Maurud til Aftenposten.

Det er problematisk hvis restansene fortsetter å øke, mener statsadvokat i Oslo, Jørn S. Maurud.

Juristforbundet: Kjøper biler fremfor å oppklare voldtektssaker

Sverre Bromander leder Juristforbundet Stat, det vil si politiadvokater, statsadvokater og dommerfullmektige.

Han etterlyser satsing fra regjeringen på politietterforskere, politi- og statsadvokater og domstolene.

– Jeg vil ha en god begrunnelse for å kjøpe nye helikoptre og biler fremfor å sørge for at de som blir voldtatt får saken sin oppklart, sier Bromander til Aftenposten.

Nye helikoptre og biler prioriteres foran oppklaring av voldtektssaker, mener Sverre Bromander, leder av Juristforbundet Stat.

Han omtaler den høye saksbehandlingstiden som «veldig urovekkende» og «et dårlig signal å sende». Og han mener eldre straffesaker som ikke er fullført, kan få flere konsekvenser:

 • Ofre opplever at samfunnet ikke tar dem på alvor.
 • Gjerningspersoner blir ikke tatt, samtidig er det også viktig for dem å få saken sin avklart.
 • Forsinkelser i systemet kan føre til at flere gjerningspersoner får strafferabatt.

– Vi ser dette gang på gang. Standardsvaret har lenge vært at dette vil gå seg til når den såkalte nærpolitireformen går seg til, men når skal det faktisk skje?, spør Bromander.

Ber om tid

Statssekretær i justisdepartementet, Kristoffer Sivertsen (Frp), sier han har forståelse for at ofre for kriminalitet befinner seg i en vanskelig situasjon, og at det er utålmodighet etter resultater av politireformen.

Han svarer slik på kritikken fra Juristforbundet:

– Det kjedelige svaret er at vi må gi endringene tid til å virke. Vi må likevel ikke glemme at det blir levert veldig mye bra politiarbeid i Norge.

Statssekretæren sier at bemanningen i politiet har økt etter at regjeringen tiltrådte, og viser til den siste innbyggerundersøkelsen til politiet, hvor ni av ti svarer at de føler seg trygge der de bor.

Les mer om

 1. Krim
 2. Voldtekt
 3. Seksualforbrytelser
 4. Politiet
 5. Oslo