Norge

Gjorde jobben sin, fikk sparken

Han ble ansatt som HMS-rådgiver for å mase om sikkerheten. Veivesenet syntes han maste for mye.

Dette bildet ble publisert på Veivesenets intranett. Det viser fotografen i Oppland Arbeiderblad på flukt fra grabben til fylkesordfører Audun Tron i gravemaskinen. «Med fersk dispensasjon», het det under bildet. Men det var ikke en gang søkt om dispensasjon på dette tidspunkt.
  • Siri Gedde-dahl
Etter 20 år som helse-, miljø- og sikkerhetsrådgiver i eget firma ble Arnt B. Johansen fast ansatt i Statens vegvesen. Han ble oppsagt etter få måneder.

Arnt B. Johansen ble sparket blant annet fordi han «maste» om at fylkesordføreren måtte ha dispensasjon for å føre gravemaskin. Sjefene hans blåste av det. Men Arbeidstilsynet sa nei til dispensasjonssøknaden.

  1. oktober 2011 var det byggestart for fylkesvei 34 Grime-Vesleelva, den verste flaskehalsen på hovedveien mellom Land/Etnedal og hovedstadsområdet. En uke før Audun Tron (Ap) skal levere fra seg fylkesordførerkjedet, skal han ta det første, symbolske, spadetak.

Helse-, miljø— og sikkerhetsrådgiver Arnt B. Johansen i Statens vegvesen Vestoppland har vært tre måneder i jobben. Han er spurt på forhånd om det trengs dispensasjon når ordføreren skal kjøre gravemaskin. Johansen tror det, sender spørsmålet videre til en sentral HMS-rådgiver - og hører ikke noe mer.

Må rømme unna

Den store dagen står Johansen derfor klar med nyinnkjøpt spade. Overraskelsen er stor når Tron klatrer opp i førersetet i en gravemaskin.

Johansens overordnede sier at dispensasjonen er innvilget.

Tron trekker i feil spak og svinger grabben mot lokalavisfotografen, som står der klar med kameraet - uten påkrevd verneutstyr. Fotografen skvetter unna.

Et bilde av fotografen på sprang bort fra grabben publiseres på Veivesenets intranett. I teksten står det: «Med fersk dispensasjon for gravemaskinkjøring utførte Audun Tron det symbolske første spadetaket med gravemaskin».

Johansen er overrasket over at Arbeidstilsynet har gitt dispensasjon. Han ber om å få en kopi. «Ikke bruk mer tid på disp’en, Arnt. (...) Disp’n kommer», skriver hans nærmeste overordnede i svaret.

Arnt Johansen stusser: Var den ikke kommet?

Søknaden var ikke engang sendt, viste det seg senere. Først 20. februar 2012 søkte Veivesenet om generell dispensasjon for «minister, fylkesordfører, ordfører el. lign.» som tar «første spadetak» med gravemaskin. 13. april kom det avslag fra Arbeidstilsynet.

Falt i unåde

I mellomtiden har Johansen røket uklar med sjefene sine. Han blir kritisert for å mase om denne dispensasjonen. For å være altfor ærekjær og nitid, for ikke lytte til innvendinger og for å ta for stor plass i møtene.

- Jeg følte meg mobbet, sier han.

Johansen er et petimeter, men mener man må være det når man skal passe på sikkerhetsforskriftene. Han er premiert flere ganger i Veivesenets konkurranse om HMS-tiltak. « Forslagsstiller viser en helhetsforståelse og tar et ansvar for å informere og dytte SVV i riktig retning utover eget fag og ansvarsområde » , skrev Veivesenet da.

Varsler

  1. oktober 2011 sender Johansen et «varsel om kritikkverdige forhold» til sine nærmere overordnede. Han føler seg trakassert. Johansen er vanskelig å samarbeide med, mener de nærmeste sjefene, og maset om dispensasjonen brukes som eksempel.
  2. november er Johansen så fortvilet at han sykmeldes. Samme dag sender han «varsel om kritikkverdige forhold» til veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Johansen mener da å ha varslet i tråd med bedriftens etiske regler. Hans nærmeste overordnede kaller ham illojal. Veidirektøren finner ikke noe kritikkverdig.

  1. februar 2012 sies Johansen opp pga. «personlig uegnethet». Han har for vanskelig for å innordne seg, heter det. Og «vendepunktet» var da han tok opp dispensasjonsepisoden med veidirektøren også, etter at det ikke skulle snakkes mer om saken, heter det i oppsigelsesbrevet.

Johansen klager og møter i disiplinærrådet i Veivesenet 26. april 2012. Der går veidirektøren hardt på Johansen: Hvorfor måtte han mase sånn om dispensasjonen når han fikk beskjed om at sjefene hans tok seg av det?

  1. april stadfester disiplinærrådet oppsigelsen.

På dette tidspunkt vet ikke Johansen at sjefene hans har fått avslag på dispensasjon

Avslaget kom to og en halv uke før, men veidirektøren ser ikke ut til å være informert. Derfor forhøres Johansen som om «dispensasjonsmaset» er et villspor.

Men HMS-rådgiveren fra Gjøvik hadde rett i den viktigste saken som nå brukes mot ham: Det er ulovlig å la folk uten maskinførerbevis ta første spadetak med en gravemaskin.

Oppsigelsessaken venter nå på ankebehandling i Samferdselsdepartementet. Opprettholdes oppsigelsen, går Johansen til rettssak.

Veidirektør og tidligere LO-topp Terje Moe Gustavsen nekter å kommentere saken fordi det er en personalsak.

Les også

  1. Har du en ildsjel på jobben?

  2. Drapstrusler og frykt herjer - 11 ansatte borte på ett år

  3. Ble alvorlig lungesyk etter å ha jobbet i fuktskadet kjeller