Du har krav på sykmelding hvis legen mener du må i koronakarantene, selv om du bare venter på en test

Det er nå laget unntak i loven slik at leger kan sykmelde personer via telefon. Minst hundre unge og voksne holdes innendørs mens de venter på å få vite om de er smittet av det nye koronaviruset.

– Mange er bekymret og engstelige. Det vil vel nå være slik at de fleste med vanlige virussykdommer som vi fortsatt har mye av pga. vintersesong (inkl. influensa) tenker på om det er koronavirusinfeksjon, sier lege Marte Kvittum Tangen, leder for allmennlegene og fastlege på Tynset.

De har krav på sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset.

Unntak i lovverket

– Det har tidligere vært en hovedregel at sykmeldinger ikke kan skrives ut uten oppmøte. Nå er det laget et unntak i lovverket slik at sykmelding uten at legen personlig undersøker pasienten godtas i tilfeller der pasienten antas å ha en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Den som sykmelder skal da ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå, opplyser hun.

Sykemeldingspraksisen gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Dette kommer frem på et nettstedet fastlegen.no.

Les også

Koronaviruset sprer seg over hele verden. Er det egentlig så farlig?

Kort oppsummert

  • Man kan ha rett på sykepenger dersom man etter en faglig vurdering av legen har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.
  • Det samme gjelder dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstager utfører arbeid på grunn av smittefare.
  • For å ha rett på sykepenger må man ha en sykmelding.
  • Forutsetningen er at man tar kontakt med lege. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.
  • Legen som sykmelder pasienten vurderer hvordan konsultasjonen skal foregå.
Hvis du har mistanke om at du kan være smittet skal du ikke engang komme så langt. Da skal du ringe fastlegen, legevakten eller det nye nummeret FHI har opprettet: 815 55 015

– Gjelder også for skoleelever

Kvittum Tangen sier det ikke er kommet egne rundskriv om sykefravær for skoleelever, men hun tolker det slik at det må være samme regler som gjelder for skoleelever.

– Smittefare vil gi rett til legeerklæring som dokumenterer fravær også for skoleelever. Det vil kanskje etter hvert bli behov for å etablere hjemmeundervisning for noen skoleelever, det burde være mulig i dag med videooverføring av undervisning.

Pågangen til legevakt og fastlegekontor er stor, men varierende. Kvittum Tangen sier de fleste fint håndterer henvendelsene som kommer, selv om det er stor pågang.

– Det er viktig at kapasiteten i spesialisthelsetjenesten spares til de som trenger det mest.

Fordi man ikke ønsker at mange smittede personer skal dukke opp på legekontorene har myndighetene hastevedtatt at leger kan sykmelde på telefon.
Les også

– Barn trenger ikke være redde for Koronaviruset

– Er folk litt reddere enn det er grunn til. Det at man testes betyr vel ikke nødvendigvis at man er smittet?

– Helt riktig. Jeg tror også at det nå er mange som er bekymret og engstelige. Det vil vel nå være slik at de fleste med vanlige virussykdommer som vi fortsatt har mye av pga. vintersesong (inkl. influensa) tenker på om det er koronavirusinfeksjon. Det er mulig det vil komme en influensaøkning i ukene fremover også. Symptomene vil da være veldig like mellom influensainfeksjon og covid19-infeksjon.

Spørsmål og svar om testing av det nye koronaviruset:

Hvem bør teste seg?

Personer som innen 14 dager etter opphold i et område med vedvarende spredning av viruset, får hoste, kortpustethet eller feber eller eventuelt andre symptomer. Legen vurderer om testing er aktuelt. Vi kan ikke teste alle som har vært i utlandet, men er friske.

  • har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle med covid19-infeksjon (har vært under 1 meter ansikt til ansikt med en som er bekreftet smittet eller har sittet i nærheten av, definert som to seterader, på fly
  • har pleiet eller behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid19-infeksjon
  • det er nå i tillegg anbefalt at alle pasienter innlagt på sykehus med alvorlig viruslungebetennelse skal testes uavhengig av hvor de har vært på reise.

Hva bør de som er testet gjøre i perioden mens de venter?

De som er testet og venter på svar må følge oppfordringen om hjemmekarantene.

Hva om de er en av flere i en familie? Skal de eventuelt isoleres?

De som har vært i nærkontakt med en som har mistenkt sykdom skal være i karantene inntil svarene er klare. De må rådføre seg med behandler.

Friske nærkontakter bør unngå å reise, sosial kontakt inkl. skole og jobb og butikker.

Dette er råd som gjelder akkurat nå og som kan endres raskt.

Er det grunn til engstelsen hos den som anbefales en test og de rundt hvis de må vente inntil et døgn på å bli testet?

Jeg synes ikke ett døgn er lang tid før man får svar. Tiltakene som gjøres nå er for å begrense smittespredning mest mulig. Vi har ingen behandling, og de fleste vil takle en infeksjon fint med eget immunforsvar slik vi kjenner infeksjonen så langt. Det er av behandlingsmessige årsaker ikke avgjørende med tiden det tar før prøvesvaret er klart. Pasienter som har alvorlige symptomer må uansett håndteres ut fra hvordan deres kliniske tilstand er.

Hvor lang tid tar det for å få svar en test?

Det kan ta noen dager før man får svar på testen.

Kilder: Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin, overlege Preben Aavitsland, overlege i områdeledelsen for Smittevern, helse og miljø ved FHI