Kreftsyke Jabrail (6) blir flyttet til Rikshospitalet i Oslo

Seksåringen som ble feilbehandlet på Haukeland sjukehus, blir flyttet til Rikshospitalet i Oslo.

Jabrail (6) i sykehussengen ved Haukeland universitetssjukehus. Bildet er tatt noen timer før han ble lagt i kunstig koma som følge av feilmedisinering.

Den 22. august skjedde tabben som ikke burde skjedd, ifølge Haukeland universitetssjukehus. Den seks år gamle kreftsyke gutten Jabrail ble feilbehandlet.

Ved en feil satte en lege ved sykehuset en sprøyte med cellegift i Jabrails hjerne, i stedet for gi den intravenøst.

– Det er snakk om feilbehandling av en pasient. Dette har fått livstruende konsekvenser for pasienten. Haukeland sjukehus beklager dette på det sterkeste, sier administrerende direktør Eivind Hansen til BT.

Feilen førte til at et undersøkelsesteam fra Statens helsetilsyn rykket ut til Haukeland sjukehus den 28. august.

Mandag ble det bestemt at seksåringen blir flyttet til Rikshospitalet i Oslo. Bergens Tidende skriver at Haukeland universitetssjukehus bekrefter at gutten blir flyttet til sykehuset i Oslo mandag.

Det er opprettet tilsynssak.

Direktør ved Barne- og ungdomsklinikken Britt Skadberg og administrerende direktør ved  Haukeland universitetssjukehus, Eivind Hansen var i møte med guttens familie søndag kveld.

– Enormt tøft

BT treffer en talsperson for familien, Aslan Emz, på Haukeland universitetssjukehus søndag ettermiddag. Han sier at familien har det svært tøft.

Foreldrene til gutten er begge norske statsborgere, men de kommer opprinnelig fra Tsjetsjenia.

– Familien er rystet. Vi har det veldig tøft akkurat nå alle sammen, sier Emz.

Familiens tre ønsker

Søndag kveld var guttens familie i møte med ledelsen på Haukeland. Der la familien frem tre ønsker. Ett av dem var at gutten skulle flyttes til et annet sykehus.

Dette har Haukeland å gå med på.

– Det var dette familien ønsket. Vi vil ha ny utredning med nye spesialister. Familien setter stor pris på at Haukeland respekterte dette, sier Emz til Bergens Tidende.

Familiens talsperson, Aslan Emz, sier familien har det svært vanskelig som følge av det som er skjedd.

Beklager på det sterkeste

Direktør Hansen ved Haukeland universitetssjukehus sier til BT at legen som gjorde feilen, er sykmeldt som følge av hendelsen.

– Vi følger tett opp alle partene i saken. Haukeland sjukehus beklager denne saken på det sterkeste.

Hansen møtte selv familien til seksåringen søndag kveld. Sammen med direktør ved Barne- og ungdomsklinikken Britt Skadberg og en intensivlege var de i møte med guttens familie.

– Det er krevende å møte pårørende i en slik situasjon. Men det er selvsagt mest krevende for de pårørende selv.

Hansen sier at pasienten blir fulgt tett opp.

Mistanke om svikt

Avdelingsdirektør Brynhild Braut i Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn skriver i en e-post til BT at helsetilsynet rykket ut til Haukeland etter varselet.

«Helse Bergen varslet Statens helsetilsyn om en alvorlig hendelse ved Barneklinikken etter spesialisthelsetjenesteloven paragraf 3–3 a. Hendelsen var en alvorlig livstruende skade på et barn etter en feilmedisinering i forbindelse med cellegiftbehandling.», skriver Braut i e-posten.

Haukeland universitetssjukehus bekrefter i en uttalelse at det er en pågående tilsynssak. – Det dreier seg om en hendelse på Barne- og ungdomsklinikken som vi umiddelbart varslet Helsetilsynet om, heter det i uttalelsen.

Nærmere undersøkelser av saken ga mistanke om svikt i helsehjelpen, og det ble derfor bestemt å opprette tilsynssak.

Undersøkelsesenheten fra helsestilsynet intervjuet helsepersonell, ledere og pårørende for å undersøke hva som hadde skjedd og hvordan det kunne skje.

På bakgrunn av innhentet informasjon holder Statens helsetilsyn på å lage en foreløpig tilsynsrapport som vil bli sendt Helse Bergen og pårørende til uttalelse, opplyser Braut.

– Svært alvorlig sak

Ifølge fylkeslege Helga Arianson var det Haukeland universitetssjukehus som selv varslet Statens helsetilsyn like etter at hendelsen hadde skjedd.

Arianson sier hun ble gjort kjent med saken i forrige uke.

– Vi oppfatter dette som en svært alvorlig sak.

– En sprøyte som skulle bli satt intravenøst, ble ved en feil satt i hodet. Konsekvensen av dette er alvorlig, sier Arianson.

– ALVORLIG: Fylkeslege Helga Arianson sier hun oppfatter saken som svært alvorlig.

Bekrefter tilsynssak

Direktør ved Barne- og ungdomsklinikken Britt Skadberg, skriver i en uttalelse at de bekrefter at Helsetilsynet er varslet.

«Vi kan bekrefte at vi har en pågående tilsynssak. Det dreier seg om en hendelse på Barne- og ungdomsklinikken som vi umiddelbart varslet Helsetilsynet om.

Taushetsplikten gjør at vi ikke har anledning til å kommentere saken ytterligere, sier direktør ved Barne- og ungdomsklinikken Britt Skadberg.», står det i uttalelsen.

Direktør Hansen opplyser til BT at saken rutinemessig er meldt til politiet.

– Etter denne hendelsen har vi gjort det vi kan for å unngå at dette kan skje igjen. Det er viktig for oss at Helsetilsynet gjennomgår denne saken grundig.

– Haukeland sjukehus beklager dette på det sterkeste, sier administrerende direktør Eivind Hansen.

Nærmere undersøkelser av saken ga mistanke om svikt i helsehjelpen, og det ble derfor bestemt å opprette tilsynssak.

28. august, da Undersøkelsesenheten rykket ut og intervjuet helsepersonell, var samme dag som Helse- og omsorgsminister Bent Høie var på Haukeland i forbindelse med sin valgkampturne.

Han ble ikke informert om saken, forteller direktør Hansen.

På bakgrunn av innhentet informasjon holder Statens helsetilsyn på med å lage en foreløpig tilsynsrapport som vil bli sendt Helse Bergen og pårørende til uttalelse.