Juli: Forlot Høyre etter å ha delt antisemittiske lenker på Facebook. Nå: Nyvalgt dialogansvarlig i Islamsk Råd Norge

– Jeg tror ikke det vil være problematisk, sier nyvalgt leder i Islamsk Råd Norge, Zaeem Shaukat.

Iftikhar Mahmood lenket til denne siden, som antyder at Israel var ansvarlig for terrorangrepet i Nice.

Interessekonflikter og misnøye med generalsekretær Mehtab Afsar førte til at det forrige styret i Islamsk Råd Norge trakk seg i protest i juni i år. Lørdag ble et nytt styre valgt på et ekstraordinært årsmøte.

Den nye styrelederen, Zaaem Shaukat, har erfaring med megling i konfliktrådet til Minhaj-moskeen, som han representerer. Han skal lede et styre bestående av bare menn.

Stoppet finanisering

I juni valgte kulturminister Linda Hofstad Helleland å holde tilbake penger til paraplyorganisasjonen som representerer rundt 80.000 norske muslimer, fordi hun ville ha bekreftelse på at styret som overtok i sommer, ble lovlig valgt. Nå skal det nyvalgte styret lede IRN frem til neste årsmøte i mars 2017.

Det nye styret skal innhente ekstern hjelp for å granske den pågående personalsaken til generalsekretær Mehtab Afsar, som fortsetter inntil videre.

Foruten organisasjonserfaring så valgkomiteen etter personer som kan være samlende, har evne og vilje til å samarbeide med andre, men at de også skal ha «god islamsk dannelse og manerer».

Iftikhar Mahmood, som ble valgt til styremedlem og dialogansvarlig, hører hjemme i Søndre Nordstrand Muslimske Senter.

I tillegg har han vært Oslo Høyres tredje vararepresentant til bydelsutvalget i Søndre Nordstrand. Men i juli meldte han seg ut av Høyre, etter å ha delt konspiratoriske og antisemittiske lenker på Facebook.

Ikke forenlig med Høyres verdier, skrev Nikolai Astrup på Oslo Høyres nettside.

Kan ha god dialog med mosaisk trossamfunn

– Er vervet som dialogansvarlig uproblematisk med tanke på saken fra fortiden?

– Nå er det slik at rådet har gitt meg tillit. Jeg ser frem til dialogarbeidet og gleder meg til å samarbeide med alle, sier Iftikhar Mahmood.

Han forteller at oppgaven som dialogansvarlig er å ha dialog med andre religiøse institusjoner, organisasjoner, trossamfunn og det offentlige.

– Kan du ha en god dialog med for eksempel Det mosaiske trossamfunn?

– Ja, absolutt.

– Hva sier du hvis noen hevder at du er antisemitt?

– Jeg regner med at du tenker på en sak der jeg delte en lenke på Facebook. Den saken har jeg ingen problemer med å beklage, og det har jeg også gjort før. Jeg håper og tror at mine norske jødiske venner også vil se dette som det var; en feil jeg har beklaget. I ettertid har jeg hatt en god dialog med Israels ambassadør, og jeg vil ikke ha noen problemer med å samarbeide med Det mosaiske trossamfunn, sier Mahmood.

Ut av Høyre

Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og leder i Oslo Høyre, skrev den 21. juli 2016 på Oslo Høyres nettside: «Bloggen og bildene som det lenkes til representerer holdninger og et menneskesyn som ikke er forenlig med Høyres standpunkter og verdisyn.»

Astrup er tilfreds med at Iftikhar Mahmood har beklaget disse publiseringene, og han legger til at Mahmood selv har valgt å melde seg ut av partiet.

Ny styreleder: - Ikke problematisk

Nyvalgt styreleder i IRN, Zaeem Shaukat, sier han ikke opplever historien med Mahmood fra i sommer som problematisk.

– Jeg har lest hans unnskyldning, der han sier at det egentlig var en misforståelse. Han hadde ikke helt fått med seg innholdet i artiklene han hadde delt. Jeg tror på mennesker når de kommer med en beklagelse. Ingen fortid skal hemme fremtidige Islamsk Råd Norge. Vi skal være proaktive og fremtidsrettet, sier Shaukat til Aftenposten.

– Hvordan tror du valget av dialogansvarlig vil påvirke samarbeidsforholdet for eksempel med det mosaiske trossamfunn?

– Jeg tror ikke det vil være problematisk. Hvis han hadde postet disse tingene bevisst og i ettertid forsvart innholdet, kunne det kanskje vært problematisk, men slik er det ikke. Jeg vet også at han har vært veldig aktiv i lokalsamfunnet, og at han har god kontakt med ulike folk og religiøse samfunn der. Alt arbeid som skal gjøres i regi av IRN skal være i tråd med IRN sitt rammeverk og vedtekter, som blant annet innebærer inkludering og samarbeid, sier Shaukat.

Det mosaiske trossamfunn: Samarbeidet har ikke fungert de siste årene

Forstander i Det mosaiske trossamfunn Ervin Kohn aksepterer unnskyldningen Mahmood kommer med for Facebook-episoden.

– Han har beklaget det han har gjort. Det er greit. Jeg har ingen problemer med å gi folk ny sjanser, så lenge de har lært noen ting, sier Kohn.

Han sier samarbeidet mellom Islamsk råd Norge og Det mosaiske trossamfunn ikke har fungert de siste årene.

– Det stoppet opp for noen år siden. Jeg tror det handlet mye om at de måtte få orden i eget hus. Det håper jeg de har fått nå, sier forstanderen.

Kohn er kritisk til modellen IRN har valgt med en egen dialogansvarlig.

– Det blir vanskelig å holde dialog når den som skal holde dialogen hele tiden må løpe tilbake til styret sitt for å fullmakter. IRN har en styreleder, en generalsekretær og en dialogansvarlig. Det har ikke fungert tidligere, og jeg har ikke tro på at det vil fungere nå. Det mosaiske trossamfunn kommer i alle fall til å sende lederen vår i dialoger.

Kohn sier han gleder seg til å møte den nye lederen i Islamsk Råd Norge og mener det han har uttalt til nå om arbeidsmetoder har vært spennende.

Ingen kvinner i styret

I det nyvalgte styret sitter det ingen kvinner. Fem av 17 nominerte før valget var kvinner, men det viste seg at ingen av disse ønsket å stille til valg når det kom til stykket.

– Det er veldig leit at ingen av de mange flinke, muslimske kvinnene som kan bidra veldig mye ønsket å stille til valg. Vi hadde hele gårsdagen møter for å finne ut hva som kan gjøres bedre. Grunnen til at kvinnene ikke ønsker å stille opp, var det store mediefokuset som har vært på IRN. Men de har vist interesse, og vil gjerne inn igjen ved neste valg sier den nye styrelederen Shaukat.

Han forteller at IRN i løpet av de nærmeste dagene skal sette sammen underkomiteer som skal jobbe med ulike fagområder.

– Jeg forventer at det blir mange kvinner her, kanskje til og med flere kvinner enn menn.