Regjeringen får hard medfart etter lukket stortingsmøte

Regjeringens hemmelighold skaper usikkerhet omkring arbeidet med terrorsikring og beredskap, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre gikk hardt ut mot regjeringen i etterkant av Stortingets hemmelige møte mandag.
  • NTB

– Regjeringen har gjort en feil vurdering som bryter med den linjen vi hadde valgt etter 22. juli. Det er sterkt kritikkverdig, sier Støre.

Stortinget samlet seg mandag til et lukket møte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring. Rapporten slår fast at politiet og Forsvaret ikke er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.

Men det var krangelen mellom Stortinget og regjeringen om offentliggjøring av et sammendrag av rapporten som dominerte ordskiftet etter møtet.

Sammendraget fra Riksrevisjonen var ment for offentliggjøring, men Forsvarsdepartementet sa nei. Det er for øvrig publisert av Dagens Næringsliv.

– Skaper tvil

Alt dette fikk politikerne til å beskrive det lukkede møtet som uheldig, pinlig, en parodi og på grensen til komisk.

– Vi hadde hatt en åpnere debatt, mindre drama, mindre mistenksomhet om de hadde gjort dette åpent fra første stund, sier Støre.

Ap-lederen mener hemmeligholdet skaper tvil om realitetene i saken, nemlig om regjeringen har rett når den sier beredskapen er blitt kraftig forbedret både før og etter Riksrevisjonens rapport om tiden fram til 2015. Han understreker også at han aldri har ment at informasjon som kan skade rikets sikkerhet, skal være offentlig:

– Men dette sammendraget, som er skrevet av Per-Kristian Foss og andre erfarne tidligere stortingspolitikere, er i en helt annen kategori.

– Ikke sensurere kritikk

Men forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) er ikke i tvil om at det er riktig å hemmeligholde sammendraget. Hun viser til klare faglige råd om at de opplysningene det er snakk om, har etterretningsmessig verdi og dermed ikke bør gjøres åpent tilgjengelig, og at hun som statsråd har ansvar for å forvalte informasjonen.

– Det betyr at selv om det ville vært mest bekvemt og populært å gjør dette, er mitt ansvar det som omhandler sikkerheten, sier hun til NTB.

Statsråden avviser også påstanden fra riksrevisor Per-Kristian Foss om at departementet har brukt sikkerhetsloven «på en måte som var mer tjenlig for å forsvare departementets og Forsvarets forsømmelser enn å forsvare noe som gjaldt rikets sikkerhet».

– Regjeringen har selvfølgelig ikke gjort noe forsøk på å sensurere kritikk. Hovedkritikken er i det offentlige sammendraget, sier forsvarsministeren.

– Aps ansvar

Nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Michael Tetzschner (H) mener det ikke var behov for et lukket møte i saken, men at Ap sørget for at det ble slik.

– Det er fordi de har hatt interesse rent partipolitisk i å markere misnøye med regjeringen, sier han.

Men Støre mener det var uunngåelig med et lukket møte, fordi det var en lukket høring i saken.

– At det ble sånn, må regjeringen ta ansvaret for, sier han.

Grunnet Forsvarsdepartementets hemmelighold ble det forsøkt å få vedtatt en særlov i Stortinget for å få avgradert dokumentene. Takket være KrF unngikk regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet dette.

Tirsdag behandles den åpne innstillingen fra kontrollkomiteen. Da får Stortinget – i full åpenhet – anledning til å drøfte norske myndigheters evne til å beskytte samfunnskritisk infrastruktur i en krisesituasjon.