Legeforeningen: – Forsikring kan føre til overbehandling

Over en halv million nordmenn har i dag privat helseforsikring. Petter Brelin i Legeforeningen advarer mot at det kan gi raske løsninger som kan skape problemer senere.

De fleste bruker privat helseforsikring til å dekke lettere skader som muskel- og skjelettlidelser, men forsikringsselskapene oppgir også at de har sett en økning i erstatning for behandling av hjertesykdom og kreft.

Tolv ganger så mange har nå privat helseforsikring i Norge sammenlignet med for ti år siden Over 500.000 personer har slik forsikring.

Petter Brelin er leder i Norsk forening for allmennmedisin, som organiserer fastleger og spesialister i allmennmedisin. De ligger innunder Den norske legeforening, og de mener forsikringsordningene kan føre til unødvendige operasjoner.

– Det kan høres ut som en god ting at mindre alvorlige skader diagnostiseres og opereres raskere. Det er det ikke alltid, sier Brelin.

Han advarer mot at forsikringsbransjen bidrar til å skape et inntrykk av at rask behandling gjennom tilgang til private klinikker gir en bedre tjeneste enn det offentlige tilbyr.

Les også

BAKGRUNN: 12 ganger så mange private helseforsikringer på ti år

Problematisk incentiv

Petter Brelin, Leder for Norsk forening for allmennmedisin.

– For eksempel er det slik at de fleste tilfeller av prolaps vil gå over av seg selv. Det krever en klok tilnærming fra helsevesenet hvor man tar seg tid til å vente og se om det går over med riktig trening, fremfor å operere med én gang. Kirurgiske inngrep innebærer en risiko for komplikasjoner og langt mer kompliserte ryggsmerter på lengre sikt, sier Brelin.

Han spør seg hvorvidt det bidrar til riktig tilnærming at den som tar beslutningen om å operere, også tjener på det økonomisk.

– Vi ser at det opereres hyppigere i det private, sier han.

Kan gi langsiktige problemer

Aftenposten skrev denne uken om ansatte ved Moelven Industrier som har behandlingsforsikring gjennom jobben. Konsernet har opplevd at sykefraværet er blitt kuttet med flere måneder som et resultat av at de har kommet raskere til behandling.

Brelin understreker at han har full forståelse for at pasienter som lever med store smerter, velger løsninger de tror vil gi raskere behandling. Men han advarer mot at forhastede operasjoner kan medføre problemer senere.

– Vi sier ikke dette for å holde tilbake på ressursene, det handler om en bekymring for pasienten det gjelder. Jeg har selv opplevd at pasienter kommer tilbake med komplikasjoner etter operasjoner som kanskje ikke var nødvendige.

H: Positivt at veksten avtar

Tone Wilhelmsen Trøen (H) sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun mener at legene også i det private har høy etisk beredskap for å ta beslutninger i henhold til prioriteringsprinsippene.

Tone W. Trøen (H) mener personellet i det private også tar beslutninger i henhold til prioriteringsprinsippene i det offentlige helsevesenet.

– Jeg tror at vi skal ta på alvor at både over- og underbehandling kan være en utfordring i norsk helsetjenestene, men jeg opplever at helsepersonellet som tar avgjørelsene, er gode portvoktere, sier hun.

Trøen påpeker at den kraftigste veksten i behandlingsforsikring skjedde under den forrige regjeringen. Hun mener det offentliges økte innkjøp av ledig privat kapasitet har medført at færre nå står i kø.

– Det er en svært positiv trend at kurven for behandlingsforsikringer nå flater ut. Jeg frykter at dette vil snu dersom vi får et regjeringsskifte og Ap reverserer ordningen med fritt behandlingsvalg som har bidratt til å få ned ventetidene i Sykehus-Norge.

Ap: Behov for en gjennomgang

Torgeir E. Micaelsen er helsepolitisk talsperson for Ap og nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Han mener det trenges en gjennomgang av arbeidsdelingen mellom de private forsikringsselskapene og den offentlige helsetjenesten.

– Det er ting som tyder på at en god del av det behandlingsforsikringene tar seg betalt for, utføres av offentlige ansatte og betalte helsearbeidere.

Han trekker frem attestskrivingen fastlegene bruker en del av tiden sin på, som et eksempel.

– Jeg mener alle må kunne gjøre sine egne ting med sine egne penger, men jeg er ikke for at det offentlige indirekte skal «subsidiere» markedet for private helseforsikringer. Dette kan også bidra til å sette en riktigere pris på helseforsikringer, om det blir gjort riktig.

Torgeir E. Micaelsen (Ap) mener man fortsatt finner den fremste medisinske kompetansen i det offentlige.

Vil fornye offentlig sektor

Han sier at kampen mot todeling av helsetjenesten vil være en av Aps viktigste saker i valgkampen.

– Denne saken går til kjernen av det vi tror på: At det er de medisinske behovene, ikke størrelsen på lommeboken, som skal avgjøre hva slags behandling du skal få, sier han.

Micaelsen mener at den viktigste løsningen er å fornye og satse tungt på det offentlige. Han understreker at de fremste medisinske ekspertene driver behandling og forskning i de offentlige sykehusene.

– Derfor vil det også være her pasienter vil møte den mest avanserte og beste behandlingen. Skal vi fortsatt ha det slik i Norge, må vi bruke all vår tid på å utvikle vår felles helsetjeneste.