Forsvarerne ber om at terrortiltalt 16-åring frifinnes

En unik sak har gått for Oslo tingrett. En gutt på 16 år er terrortiltalt. Det er et stort sprik mellom hvordan aktoratet og forsvarerne ser på hvordan han bør straffes. Aktoratet ba om åtte års fengsel. Forsvarerne vil at han skal frifinnes.

Advokat Andreas Berg Fevang er forsvarer for den terrortiltalte 16-åringen fra Syria.

Forsvarerne mener at retten må ta hensyn til at tiltalte er et sårbart barn som er blitt rekruttert og forledet av voksne.

De mener derfor at 16-åringen ikke kan dømmes for deltagelse i en terrorgruppe. En eventuell dom bør ligge på cirka ett år betinget, og det må være i form av ungdomsstraff.

– Hvis man straffer ham for deltagelse i en terrororganisasjon, straffer man ham for å være et offer, sa advokatfullmektig Kenneht Solberg i sin prosedyre torsdag.

Sammen med advokat Andreas Berg er han forsvarer for 16-åringen fra Syria som er tiltalt for terrordeltagelse i terrororganisasjonen Den islamske staten (IS) og for forberedelse til terrorhandling.

Gutten er den første mindreårige som er terrortiltalt i Norge. Han er også den første noensinne som er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 131, tredje ledd – forsøk på terror.

Gutten har ikke erkjent straffskyld etter tiltalen.

Aktor ba om åtte år

Onsdag la aktoratet ned påstand om åtte års fengsel, hvorav fire år betinget, for den 16 år gamle gutten som siden 18. mai har sittet på tiltalebenken i Oslo tingrett.

Selv som han er ung mener aktoratet at det han har gjort er så alvorlig og farlig at han må straffes strengt.

Les også

Terrorsiktet 16-åring skal ha blandet gift

Men forsvarerne er opptatt av å understreke at vi har å gjøre med et barn. De viser til Norges forpliktelser blant annet gjennom FNs barnekonvensjonen.

– Barn som klart er utsatt for urettmessig rekruttering til en terrororganisasjon, skal ha fysisk og psykisk oppfølging. Det står i motsats til bli dømt, sa Solberg.

Forsvareren viser til at FN og andre instanser er opptatt av å forhindre, beskytte og reintegrere barn som blir utnyttet i væpnet konflikt og ekstreme organisasjoner.

– Det pålegger staten å beskytte alle barn mot utnyttelse, det gjelder også barn som er rekruttert inn i terrororganisasjoner, sa Solberg.

– For at barn skal være deltager av en terrororganisasjon, må man ha blitt rekruttert inn. Han vil da uansett være et offer for denne rekrutteringen.

Aktor Thomas Blom sa i sin prosedyre at gutten må dømmes av både av hensyn til ham og samfunnet. Målet er at gutten skal tilbake til samfunnet, og en streng dom skal være et signal til andre som måtte ha lignende sysler.

Det er stort sprik mellom hvordan aktoratet ser på hvilken reaksjon den terrortialte 16-åringen bør få. Forsvarerne avviser at gutten hadde til hensikt å utføre en terrorhandling. De viser til at han er et barn som ikke ser konsekvensene av alt han gjør.

– Fengsling av barn må bare være siste utvei, sa forsvarer Solberg og viste til FNs barnekonvensjon.

Han viste til at barnets beste er et grunnleggende hensyn, også når barn kommer i kontakt med domstolen.

Prøvde å fremstille eksplosiver og nikotingift

Den syriske gutten ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) den 4. februar 2021. Han har sittet i varetekt frem til rettssaken startet i Oslo tingrett 18. mai.

I prosedyren viste statsadvokat Marit Formo til at PST har en lang rekke bevis som underbygger tiltaltes terrorhensikt om forberedelser for å utføre en terrorhandling i Norge. Hun viste blant annet til at han tok kurs på internett for å lage eksplosiver og fremstille nikotingift.

– Vi mener det var tiltaltes hensikt å lage en dødelig nikotingift som han ville bruke i en dødelig terrorhandling, sa hun.

Aktor viste også til hans internettsøk, blant annet «overfylte/trafikkerte steder i Norge», «underholdningssteder i Norge» «nattklubber i Norge», «kjemp mot vantro» og «himmelens belønning til martyrene». PST mener dette knytter ham til terrorplanlegging.

Ifølge påtalemyndigheten har den tiltalte gutten spredt IS-propaganda – som videoer – og sendt et pengebeløp til et nettsted som politiet mener er tilknyttet IS.

Saken går for lukkede dører. Mediene er pålagt restriksjoner i sin dekning av rettsforhandlingene.