Norge

Hobbyer kan ha sin pris

En i utgangspunktet uskyldig hobby kan skape problemer i stedet for lykkefølelse, hvis den blir altoverskyggende. Det viser en rapport om nordmenns forhold til sine fritidsaktiviteter.

Det kan dreie seg om alle mulige slags fritidsaktiviteter, det være seg daglige joggeturer, lange turer til fots eller på ski, dataspill eller gambling: Om lidenskapen blir for stor, går den over i avhengighet.

Doktorgradsstipendiat Frode Stenseng har forsket på problematikken rundt det å ha en brennende interesse for en hobby og hvilke positive og negative sider det kan føre med seg. For Stenseng understreker at det ikke alltid er slik at fritidsaktiviteter bidrar til lykke. Noen personer blir så sterkt involvert i favorittaktiviteten sin at det arter seg som en avhengighet.

«Det er et paradoks at en lidenskap noen ganger bare syns å medføre problemer»
Doktorgradsstipendiat Frode Stenseng

Paradoks

Denne avhengigheten har ifølge Stensengs undersøkelser negative konsekvenser for humør, familieliv, jobb og venneforhold utenfor aktiviteten.

– Det er et paradoks at en lidenskap noen ganger bare syns å medføre problemer. Og det er ingen forskjeller på hva slags hobby eller fritidsaktivitet det er snakk om. Det kan være alt fra å fotografere til å jogge, spille data eller gamble, sier Stenseng til NTB. 34-åringen fra Kjøpsvik i Tysfjord kommune forklarer det med at det er de samme psykologiske prosessene som ligger bak.

– En grunn til at en lidenskapelig aktivitet kan bli et problem, er at noen opplever et tap av kontroll. De som har de største tvangsrelaterte problemene, er de som i større grad enn andre er påtvunget aktiviteten, for eksempel ved at foreldre eller vennekrets har presset på, sier Stenseng.

Utradisjonelt

Med utgangspunkt i begrepene «harmonisk lidenskap» og «tvangspreget lidenskap» belyser Stenseng de negative sidene ved fritidsaktiviteter i sin doktoravhandling «A Dualistic Approach to Leisure Activity Engagement: On the Dynamics of Passion, Escapism, and Life Satisfaction».

Avhandlingen rokker ved tradisjonelle oppfatninger av hvordan fritidsaktiviteter påvirker våre liv.

I avhandlingen prøver han å påvise at personer med en harmonisk lidenskap for sin hobby kan få økt sin tilfredshet med livet gjennom å engasjere seg i sin favorittaktivitet. Disse personene bruker mye av sin tid og energi på aktiviteten sin uten at de opplever at det kommer i konflikt med noe annet – som arbeid og familieliv.

Tapt lykke

Men de andre – de som mister kontrollen – vil ifølge avhandlingen utvikle en tvangspreget lidenskap, det vil si at de må dyrke hobbyen sin for enhver pris. De får problemer med å bestemme seg for når de skal avstå fra aktiviteten.

I verste fall kan dette medføre eller bety at de ikke opplever lykke når de holder på med aktiviteten, og at de heller ikke opplever lykke når de må avstå fra å dyrke sin lidenskap.

I Frode Stensengs underlagsmateriale danner rundt tusen personer grunnlag for avhandlingen.

Foto: ILLUSTRASJONSCRESTOCK.COM

Les mer om

  1. Helse