Norge

Prester ønsker det avgjørende ordet

– Prestene bør ha det avgjørende ordet når et par skal velge hvilken liturgi som skal forplikte deres ekteskap, sier Stig Jørund B. Arnesen, leder i TeoLOgene.

Janne Paulsen prøver kjoler før hun skal være sommerbrud i Andebu kirke. Hun synes det er på tide at Den norske kirke får et kjønnsnøytralt vigselsritual.
  • Liv Berit Tessem

Til neste år må par som planlegger kirkebryllup også tenke gjennom hvilken vigselsliturgi de vil bruke. De kan velge mellom den tradisjonelle vigselsliturgien, som starter med skriftlesning fra Første Mosebo og som slår fast at Gud skapte mann og kvinne i sitt bilde, eller de kan velge forslaget til ny liturgi med tekst fra Salmenes bok, som hyller Guds kjærlighet til mennesker og naturen.

Les om forslaget til ny vigselsliturgi:

Les også

«Mann», «kvinne», «han», «hun» og «brudepar» ut av vielsesritualet

Siste del av den 40 år lange striden om homofiles krav om å inngå ekteskap foran kirkealteret, vil bli avsluttet på Kirkemøtet i Trondheim i 2017. Samtidig som delegatene vedtar en ny liturgi, som kan brukes av alle par, skal Kirkemøtet avgjøre om det er presten eller brudeparet som skal bestemme om det er den gamle eller nye liturgien som kan benyttes i heterofile giftermål.

Stig Jørund B. Arnesen, leder i TeoLOgene

– Det vil være naturlig at det er presten som har det siste ordet, sier Stig Jørund B. Arnesen, leder i TeoLOgene, som er en del av Fagforbundet. Han skulle ønske at den nye teksten hadde vært mer radikal og skilt seg tydeligere fra dagens liturgi.

– Dette er en enkel revurdering som ligger tett opp til dagens liturgi, men det har også vært viktig å få endringene på plass.

Hans kollega, Martin Enstad, leder i Presteforeningen, mener spørsmålet om hvem som skal ha siste ord om valg av liturgi for brudepar vil bli avklart i forbindelse med høringsrunden til liturgiforslaget som er utarbeidet av Kirkens Nemd for Gudstjenesteliv. Det skal drøftes på Kirkerådet tirsdag før det sendes ut på høring.

Martin Enstad, leder i Presteforeningen

– Det er et viktig spørsmål som krever en god og profesjonell prosess, sier Enstad, som er sikker på at det store flertallet av landets 1250 menighetsprester aksepterer et nytt vigselsritual for likekjønnede.- Prester som har samvittighetskvaler med slik vigsel vi slippe å delta i trygg forvissing om at Kirken vil sørge for at en annen prest kan gjennomføre seremonien. Det er aksept for at det er to syn i Kirken i denne saken.

Les også

  1. Homokampen er langt fra vunnet | Ingvild Endestad

Les mer om

  1. Kirkemøtet
  2. Den norske kirke
  3. Homofili