Norge

- Norge brøt menneskerettighetene

En knusende rapport fra Sivilombudsmannen kommer samme dag som Eugene Ejike Obioras etterlatte kan få erstatning fra Staten.

Frode Sulland, Ann Helen Aarø og Obiora-familiens talsperson Elvis Nwosu er i dag samlet i Oslo tingrett for mekling.
  • Pål E. Solberg
  • Christer S. Christer S. Johnsen

Les også :

Eugene Ejike Obiora.

Sivilombudsmann Arne Fliflet kritiserer Politidirektoratet og Politihøgskolen for manglende kunnskap om sikkerhets— og helsemessige risikofaktorer knyttet til bruken av mageleie. Pågripelsesteknikken ble brukt mot Eugene Ejike Obiora, som døde under en pågripelse i Trondheim 7. september 2006. Sivilombudsmannen mener maktbruken er et brudd på menneskerettighetene.

- Kraftig uttalelse

«Det er vanskelig å forstå at dette ikke har vært fanget opp i årene før Eugene Ejike Obioras død, og at bruken av denne teknikken ikke har vært nærmere regulert. Dette gjelder ikke minst i lys av at medisinske miljøer og politiet i blant annet andre nordiske land, de siste årene har fått økt kunnskap om farene ved bruk av denne teknikken. Undersøkelsen har også gitt grunnlag for å konkludere med at rutinene for innhenting av medisinsk og annen informasjon knyttet til politiets maktanvendelsesteknikker må bli bedre» skriver sivilombudsmannen i en uttalelse i dag.

Dagens uttalelse fra Sivilombudsmannen har allerede vært et tema i dagens rettsmekling i Oslo tingrett mellom Staten og Obioras etterlatte. Frode Sulland, som representerer Obioras to etterlatte sønner (15 og 21), kaller uttalelsen kraftig:

– Dette er en sjelden sterk uttalelse fra Sivilombudsmannen. Han gir kritikk for at man ikke har hatt kunnskapen om farene for kvelning ved mageleie som det har vært hevdet at man ikke har hatt. Han mener også at det er vanskelig å forstå at man ikke har hatt den kunnskapen, og kritiserer sterkt det at man ikke har hatt rutinene ved å innhente slik kunnskap, sier Sulland til Adressa.no.

Partene har nå tatt en pause, men mye tyder på at det går mot forlik i saken.

– Kan dere bruke dette dagens rettsmekling med Staten?

– Ja, dette er av avgjørende betydning inn i mot denne saken, hvor vi nå forventer at Justisdepartementet raskt i løpet av dagen kommer til enighet med oss i et forlik, basert på at det nå er fastslått det vi har hevdet – at dette var kunnskap man skulle ha hatt, sier Sulland, og legger til sivilombudsmannes uttalelse allerede har vært et tema.

Forventer oppreisning

Elvis Nwosu, som har fått fullmakt til å forhandle på vegne av Obioras eldste sønn (22) under dagens forliksforhandlinger, mener rapporten fra Sivilombudsmannen er svært viktig.

– Dette styrker følelsen av rettssikkerhet i det demokratiske systemet. Jeg forventer nå at justisministeren tar ansvaret, og gir de etterlatte en oppreisning som de kan leve med. En rimelig og anstendig oppreisning, sier Nwosu.

- Burde hatt kunnskap

I sin uttalelse peker Sivilombudsmannen på at landets polititjenestemenn burde vært gitt tilstrekkelig og sikker opplæring om farene ved plassering i mageleie.

«Unnlatelsen av regulering og opplæring må karakteriseres som manglende overholdelse fra norske myndigheters side av de forpliktelser Norge har påtatt seg gjennom Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) 4. november 1950 artikkel 2.» står det videre uttalelsen.

— Jeg har etter en samlet vurdering kommet til at Norge ikke i tilstrekkelig grad har overholdt sine konvensjonsforpliktelser med hensyn til bruken av mageleie ved pågripelse. Staten burde hatt kunnskap om helsefarene ved bruk av denne teknikken, en kunnskap som ville ha gitt nødvendig grunnlag for rettslig regulering av bruken av den, og for å sørge for tilstrekkelig opplæring av landets polititjenestemenn med tanke på å unngå tap av liv eller alvorlig skade, skriver sivilombudsmannen.

Han mener at det på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap om farene ved bruk av mageleie, ikke ville medført en uforholdsmessig byrde for norske myndigheter å ha skaffet seg nødvendige kunnskaper om helsefarene ved bruken av mageleie på tidspunktet for Obioras død.

Les også

  1. Obiora-saken <br/>til Strasbourg

  2. Sivilombudsmannen ser på Obiora-saken

  3. &laquo;Obiora satte seg kraftig til motverge&raquo;