Hevder at politikerne i Moss skjøt seg selv i foten

«Vet dere ikke at det var politikerne som krever ny Riksvei 19 gjennom Moss som selv har ødelagt for veien?» Slik reagerte flere på en av Aftenpostens artikler.

Noen av politikerne bak kravet om ny Riksvei 19 gjennom Moss. Fra v. Hanne Tollerud (Ap), Kristoffer Robin Haug (MDG), Siv Henriette Jacobsen (Ap), Tage Pettersen (H), Eirik Tveiten, Moss kommune (Rødt) og Freddy Øvstegård, (SV). Flere av disse er ansvarlige for at ny riksvei gjennom Moss ligger dårlig an, hevder privatpersoner i Moss.

Hele 17 politikere fra Viken fylke, Moss kommune og Stortinget hadde stilt seg opp langs riksveien som går gjennom Moss.

Sammen krevde de fortgang i arbeidet med ny Riksvei 19.

På en tofelts vei tvers gjennom Moss passerer 26.000 biler hver dag. Riksvei 19 samler trafikk fra fergene på Moss-Horten, tungtrafikk fra Sverige, tungtrafikk fra Vestlandet og annen bytrafikk.

Søndag 1. november skrev Aftenposten om politikernes krav, og at Statens vegvesen vil droppe riksvei 19 gjennom Moss i ny Nasjonal transportplan.

Artikkelen vekket et stort engasjement. Påfallende mange beboere i Moss sa at politikerne selv er skyld i at veien ligger dårlig an.

Les også

Dette er veien som selv MDG vil bygge om. Den har trafikk som en motorvei og går midt i Moss by.

Slik går trafikken på Rv 19 gjennom Moss. Med fergeterminal og jernbane i samme område.

«Jernbanen har skylden»

Dette er påstandene fra beboere:

  • Ny jernbanestasjon i Moss ødelegger for planen om å legge ny riksvei 19 i tunnel.
  • Muligheten for en slik løsning forsvant da man droppet felles planlegging av vei, havn- og jernbaneutbygging.
  • Nå sperrer jernbanelinjen for ny riksvei 19. Og den gjør veien dyrere. Ikke minst på grunn av mye kvikkleire ved havneområdet.
  • Det er de samme politikerne som vedtok jernbanelinjen som har skutt seg selv i foten.

Det er spesielt ordfører Hanne Tollerud (Ap) og Tage Pettersen (H) på Stortinget som rammes av kritikken. Og det er særlig organisasjonen Bedre Byutvikling Moss (BBM) som kritiserer politikerne. Aftenposten har tidligere omtalt at BBM har protestert kraftig mot jernbanelinjen som nå bygges.

– At jernbanen brukes som et argument for å ikke bygge ut RV19 under bakken aksepterer jeg ikke, svarer Pettersen.

Men hvor godt treffer egentlig kritikken?

Førte til intern strid i Veivesenet

BBM hevder å finne ryggdekning hos Arnt-Ivar Weum, tidligere ansatt i Veivesenet.

Han ledet arbeidet med vei- og gateplanlegging i Moss. Og han utredet et nytt hovedveinett for Moss og Rygge, inkludert ny Riksvei 19.

Når BBM peker på Weum er det fordi han på et tidspunkt uttalte at ny plassering av jernbanelinje umuliggjorde det å legge Rv 19 i tunnel gjennom Moss. Fordi begge krevde plass i samme fjellområde.

Han anbefalte at Riksvei 19-planene måtte utredes mer.

Tilbake i 2017 utløste budskapet fra Weum heftig strid internt i Veivesenet. Utad ble uttalelsene hans om Riksvei 19 tilbakevist.

Weum mener det gikk politisk prestisje i å få vedtatt jernbaneløsningen. Og han mener fortsatt at vei og jernbane i Moss burde utredes bedre.

Hva sier så dagens ledelse i Veivesenet?

Veivesenet bekrefter flere problemer

I dag er Trude Holter prosjektleder for ny Riksvei 19 gjennom Moss. Hun har gjort et dypdykk i historikken med utgangspunkt i kritikken som fremsettes mot politikerne.

Hun bekrefter at fremdriften i planlegging av vei og jernbane har vært ulik. En avgjørende plan for ny jernbanelinje ble vedtatt i 2016. Da var Riksvei 19-arbeidet kommet for kort til at man kunne starte planlegging etter plan- og bygningsloven, sier Holter.

Hun konstaterer at grunnforholdene er svært vanskelige. Og at Veivesenet er avhengig av en teknisk mulig løsning for å krysse over eller under jernbanen.

Planen fra 2016 legger ifølge Holter til rette for det. Men Veivesenet mener selv, og er pålagt, å utrede flere alternativer.

– Nei, veien er ikke blitt «umulig»

En løsning har lenge vært sett på som aktuell. Den går ut på å legge Riksvei 19 i tunnel cirka fra rundkjøringen til havneområdet. Men den vil ifølge Veivesenet bli for dyr og kreve massivt med graving gjennom sentrum, i en bredde på 45 meter.

En annen mulighet er å la veien krysse over jernbanen i havneområdet, gå i tunnel øst for den og så sette kurs for E6 rett sør for Moss.

– Dette er en løsning som dokumenterer at det er mulig å legge Riksvei 19 i tunnel, sier Holter.

Det er ifølge henne avgjørende å se på flere alternativer, også billigere. Og man må kontroll på hvor det finnes fjell og hvor det blir nødvendig med tunnel.

Også andre løsninger for jernbane ville gitt problemer for Rv 19, sier Holter.

Tage Pettersen (H) var ordfører i Moss før Hanne Tollerud (Ap). De tilbakeviser kategorisk at de har ødelagt for bygging av ny Rv 19 i tunnel gjennom Moss.

– Fortsatt plass til vei

Også Tage Pettersen bekrefter at jernbanen vanskeliggjør det å legge Rv 19 i tunnel. Og at det har hatt en effekt at jernbanen har jobbet raskere enn vei.

– Da Veivesenet trengte mer tid kunne vi ikke holde igjen jernbanebyggingen, sier han.

Ifølge ham har ingen av transportetatene ropt ut om at man beveger seg inn i et «umulig farvann».

– Veivesenet er tydelige på at det fortsatt er plass til å krysse jernbanen, sier Pettersen.

Han fastslår at det har vært et flertall i kommunen for vei- og jernbanebygging gjennom byen siden 1990-tallet, også for jernbanebyggingen som nå pågår.