Norge

Fakta om Vimpelcom-saken

 • Telenor kjøpte seg inn i russiske Vimpelcom i 1998.
 • Daværende Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas satt i Vimpelcoms styre fra 2010 til desember 2014. Han gikk av som Telenor-sjef i juni i fjor.
 • Høsten 2014 ble det kjent at Vimpelcom etterforskes internasjonalt for store pengeoverføringer til et postkasseselskap som eies av venninnen til den usbekiske presidentdatteren Gulnara Karimova. Betalingene i 2006 og 2011 skal være oppgjør for telelisenser i Usbekistan.
 • Mai 2015: Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité kritiserer Telenor for manglende innsats mot korrupsjon i Vimpelcom, men konkluderer med at det fortsatt er et åpent spørsmål om korrupsjon har skjedd i selskapet.
 1. oktober: Telenor varsler at de vil selge sin eierandel på 33 prosent i Vimpelcom.
 1. oktober: Næringsminister Monica Mæland (H) avsetter Telenors styreleder Svein Aaser, etter å ha fått ny informasjon som hun mente både hun selv og kontroll- og konstitusjonskomiteen burde fått tidligere.
 1. november: Baksaas innrømmer å ha holdt tilbake informasjon om Vimpelcom i Stortingets kontrollhøring i januar.
 1. november: Jo Lunder, tidligere konsernsjef i Vimpelcom (2011-2015), pågripes av Økokrim, siktet for korrupsjon knyttet til Vimpelcom.
 1. november: Baksaas og styret i Telenor er enige om å avslutte Baksaas' konsulentavtale med styret med umiddelbar virkning. Baksaas frasier seg også retten til bonus for 2015.
 1. november: Borgarting lagmannsrett beslutter at Jo Lunder skal løslates fra varetekt.
 1. november: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen kaller inn til ny Vimpelcom-høring 16. desember.
 1. desember: Vimpelcom-høringen blir utsatt et halvt år, etter at Riksadvokaten ber om dette fordi Økokrim fryktet den kunne skade etterforskningen.
 1. februar 2016: Vimpelcom skriver i sin kvartalsrapport at selskapet innrømmer lovbrudd i forbindelse med korrupsjonssaken.
 1. februar: Vimpelcom inngår forlik med amerikanske myndigheter om å betale 795 millioner dollar for lovbrudd som skal ha skjedd i perioden mellom 2006 og 2012.