Får ikke operere

Kirurgene som utførte omstridte operasjoner ved Nordlandssykehuset, skal ikke operere inntil videre.

Helsetilsynet har ikke funnet grunn til å suspendere de to legene mens saken undersøkes. Den ene jobber fortsatt ved Nordlandssykehuset.

Les også:

I helgen har VG beskrevet hvordan to pasienter ved Nordlandssykehuset fikk fjernet angivelig friske organer fordi legene trodde de hadde kreft. Det viste seg å ikke stemme. Ifølge avisen stred det også mot retningslinjene i Helse Nord at den typen operasjoner ble utført ved Nordlandssykehuset.

– Spesiell

– Det at tilsynelatende normale organer er fjernet, gjør denne saken spesiell, sier assisterende direktør i Helsetilsynet, Geir Sverre Braut.

Den første saken ble klaget inn til Statens helsetilsyn rundt påsketider, men tilsynet mente den kunne være mer omfattende. Før helgen fikk tilsynet inn 16 pasienthistorier fra sykehuset, som alle gjelder operasjoner sykehuset ikke skulle ha utført. Foreløpig vet ikke Helsetilsynet hvorvidt de 16 pasientene har fått feil eller uforsvarlig behandling.

13 av tilfellene er fra det siste året og skal alle ha blitt utført av to nyansatte utenlandske leger.

– Vi skal vurdere om de aktuelle legene har handlet forsvarlig, og om sykehuset har forsvarlige systemer. Hvor mye dreier det seg om enkeltpersoner og hvor mye om sykehuset? sier Braut.

Ikke suspendert

Helsetilsynet sier at de ikke har funnet noen grunn til å suspendere legene mens saken undersøkes. De har ikke funnet feil ved autorisasjonen deres.

Den ene legen jobber fortsatt ved Nordlandssykehuset, den andre har jobbet ved Helgelandssykehuset den siste måneden.

– Han vil bli skjermet fra operasjoner de nærmeste dagene. Vi har ikke grunn til å ta ham ut av tjeneste. Men det er et vanvittig stort press på ham nå. Derfor har vi, i samtaler med ham, kommet frem til dette, sier informasjonsdirektør Randi Erlandsen ved Helgelandssykehuset.

Direktør Eivind Solheim ved Nordlandssykehuset sier at det heller ikke er naturlig at kirurgen som granskes ved deres sykehus, får operere mens saken ligger hos Helsetilsynet.

– Rent menneskelig må vi forstå at dette er en betydelig belastning både på hele miljøet og på enkeltpersoner spesielt. Står man i det operative feltet, må man ha den nødvendige ro. Både pasientsikkerhet og hensynet til operatøren selv tilsier at vi finner andre oppgaver som kan løses inntil vi får avklart disse tilfellene, sier Solheim.

Kontakter pasienter

Han sier at de vil kontakte alle de 13 pasientene som er blitt operert i strid med retningslinjene for å finne ut om det har skjedd feil. De vil også undersøke hvorfor retningslinjene ikke ble fulgt.