Rykter gikk om hennes bakgrunn

«Er du klar over at hun kaller seg sykepleier uten å være det?» Det gikk rykter på Statens autorisasjonskontor om Liv Løbergs utdanning.

Liv Løberg sa opp sin stilling som avdelingsleder i Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell med umiddelbar virkning etter at det ble kjent at hun har forfalsket vitnemål og jukset med CV-en.

Løberg (61) var én av fire avdelingsledere i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). Jobben hennes var å lede administrasjonen ved kontoret som har ansvaret for å godkjenne hvem som får lov til å jobbe i Helse-Norge. På sin vei til jobben hadde Løberg, ifølge VG, selv brukt falske vitnemål for å dokumentere at hun var siviløkonom og anestesisykepleier. Hun, som skulle lede arbeidet med å avsløre juks, hadde selv jukset.

Mangler papirer

I den siste tiden skal det ha gått rykter på kontoret om at ikke alt var som det skulle i administrasjonssjefen bakgrunn.

–Jeg har selv hørt noen si: «Er du klar over at hun kaller seg sykepleier uten å være det?» Men jeg valgte å overhøre det. At hun har jukset på det nivået som nå er kommet frem, hadde vi aldri forestilt oss, sier Jørgen Holmboe, som har fungert i direktørstillingen ved SAFH i to uker.

Ryktene kom opp i forbindelse med gjennomgangen Helsedirektoratet har ved autorisasjonskontoret, et kontor som har vært preget av uro og arbeidskonflikter.

I går var det lite Løbergs tidligere overordnede visste sikkert om hennes helsemessige kompetanse:

– Det som er kommet frem, er at hun er utdannet hjelpepleier i Sverige. Hun er ikke sykepleier, hverken i Norge eller Sverige, sier Holmboe.

Han sier at det mangler dokumentasjon og attester på Løbergs utdannelse og jobber før 1990. SAFH kjenner derfor ikke til hva slags utdanning hun har fullført utover den svenske hjelpepleierutdanningen.

Ikke grundige nok

Både Holmboe og assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog innrømmer at det ikke ble gjort grundig nok jobb før hun ble ansatt. Det ble bare sjekket én referanse.

– Er dette uttrykk for at dere er for naive og har for dårlige kontrollordninger?

– Jeg tror ikke vi er naive, men denne saken viser at vi må ha større fokus på å sjekke alle opplysninger. Vi har ikke vært gode nok til å sikre at SAFH har hatt systemer for dette, sier Guldvog.

Løberg har tidligere vært personalsjef ved Meteorologisk institutt, men informasjonsdirektør Heidi Lippestad sier at de aldri er blitt oppringt som referanse for henne. Lippestad sier at Løberg gjorde et godt intervju og hadde gode referanser, men instituttet var ikke fornøyd med jobben hun gjorde. Derfor ble det inngått en sluttavtale med etterlønn.

Oslo universitetssykehus sier de nå vil gå gjennom Løbergs tidligere ansettelsesforhold ved Ullevål og Rikshospitalet.

– Ville blitt avslørt

Assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog mener det er umulig å gardere seg hundre prosent mot folk som jukser.

–Det er grenser for hvor sterk kontroll vi ønsker i vårt samfunn. Men samtidig er det klart at vi må gå grundigere til verks.

Guldvog tror forfalskningene ville blitt oppdaget i Helsedirektoratets gjennomgang av kontoret. I mai kom en kritisk rapport som avslørte sviktende rutiner og dårlig internkontroll ved SAFH. Det kom frem at hundrevis av utenlandske helsearbeidere kan ha fått jobb i Norge på falske premisser. I går ble autorisasjonen av leger med medisinutdannelse fra Pakistan stanset med øyeblikkelig virkning.

Liv Løberg ønsket ikke å kommentere saken i går. Aftenposten lyktes ikke å komme i kontakt med advokaten hennes.