120 km kystlinje tilgriset av olje

Tungoljen fra «Full City» har berørt 120 av 1900 km strandlinje, ifølge et grovt estimat fra Kystverket. Regningen kan bli på 500 millioner kroner.

Lukten av tang river. Stein og sand i naturreservatet på Stråholmen utenfor Kragerø er dekket av bark. I fjæra graver Lise Helene Dolva opp olje med murskje. –Oljesølet var forferdelig, men det er en fantastisk innsats her ute for å få det fint igjen, sier 21-åringen, som har meldt seg som frivillig på sommerstedet der familien har hytte. Etter at mannskap fra Heimevernet rykket inn denne uken, er tilsammen 30 tonn olje fjernet fra øya.

Jobb til jul

Stråholmen var et av stedene som ble hardest rammet av tungoljen fra «Full City». I dag har Kystverket varslet at de legger frem en plan over hvilke steder oljen har truffet land, og hvordan det skal ryddes opp etter havariet. Planen er ikke komplett, men dette er de foreløpige resultatene:

  • Oljen har truffet land 180 steder
  • 120 av 1900 km strandlinje på strekningen fra Grimstad til Larviksfjorden er berørt.
  • 250 personer vil arbeide med strandrensing frem til desember.
    Tallene er foreløpig grove estimater. I neste uke håper Kystverket å legge frem en plan med opprydningsmetoder, prioritering, mannskapsbehov og kostnader for hvert enkelt sted som må ryddes.

100 personer i Telemark, 100 personer i Vestfold og 50 personer i Aust-Agder må jobbe frem til desember for å rydde opp der oljen har truffet land. Oljesølet vil bli ryddet av en kombinasjon av frivillige og profesjonelle mannskaper. I Aust-Agder som har sluppet lettere unna oljesølet, regner de med å være ferdig med oppryddingsarbeidet tidligere.

Hvor grundig hvert område skal rengjøres er avhengig av en rekke forhold, blant annet naturverdier.

–Et naturreservat vil bli sanert grundigere enn en vanlig holme, sier Alf Kristiansen, leder av strandrensegruppen i Kystverket.

Mellomlanding

Allerede neste uke ventes de første trekkfuglene til Stråholmen. Gruntvannsområdene sør på øya er rasteplass for fugler som er på vei fra Svalbard og Sibir for å tilbringe vinteren i sørlige strøk. De første fuglene kommer allerede tidlig i august.

–Vi legger bark på toppen av steinene sånn at fuglene kan sette seg ned uten å få olje i fjærene, sier Lise Helene Dolva.

I snart en uke har hun gnidd steiner med bark, fjernet tang og spadd opp oljeholdig sand.

Ryddearbeidet på fastlandet ble utsatt for å rense fuglenes mellomlandingsplass. Øya har fått høyere prioritet enn badeplassene til folk i Langesund, og denne uken har store mannskaper fra Heimevernet sammen med velforeningen og WWF spredd bark og renset opp olje i naturreservatet.

  • Tilsammen er 36 naturreservater og verneområder nedover kysten griset til av olje, viser en kartlegging fra Statens naturoppsyn.
  • I overkant av 1700 fugl av 34 ulike arter er oljeskadet, viser den siste statusrapporten fra Norsk Ornitologisk Forening.

En fiskeørn, som har status nær truet på den norske rødlisten, er blant artene som er blitt skadet. Hardest har det gått ut over ærfuglene, der over 1000 fugler er skadet.

Lønner frivillige

På Stråholmen tok velforeningen kampen mot oljesølet i egne hender. Etter en del masing fikk de opplæring, forsikring og arbeidskontrakt av kommunen.

–Folk har stått i kø for å få slippe til. Vi var overrasket over at vi fikk betaling, vi ønsket bare å gjøre noe for øya der vi bor. Pengene får vellet, sier Harald Stølen, formann i velforeningen.

Han er imponert over hvor godt oppryddingen er organisert når den først kom i gang, men er oppgitt over at ikke lenser ble lagt ut tidligere. Oljen velforeningen, Heimevernet og WWF sloss mot ble dratt inn i vikene i naturreservatet i løpet av helgen etter at «Full City» havarerte natt til fredag 31. juli. Først på mandagen ble lensene lagt ut for å beskytte naturreservatet. Da var det for sent.

–Det var en tragedie at oljen kom inn i vikene. Oljen kom først to dager etter havariet. Hadde man lagt ut lenser tidligere, så ville man spart millioner og måneder med arbeid, sier Stølen.

Dyrt

Ifølge Kystverket er det for tidlig å si noe om prislappen på opprydningen. 500 millioner kroner kan oppryddingen komme til å koste, har leder for Interkommunalt utvalg for akutt forurensing i Vestfold tidligere sagt til NRK. Til sammenligning kostet det 245 millioner kroner å rydde opp etter «Server»-forliset utenfor Fedje.

«Full City»s ansvarsforsikring gjennom The London P&I Club dekker inntil et visst beløp skader som oljen har påført naturen, samt opprydningsarbeid og fjerning av skipet. Det er imidlertid for tidlig å si hva maksimal utbetaling vil være, ifølge forsikringsselskapets innleide pressetalsmann, Thomas Skålnes.

Her er det registrert oljefunn: Se bildene og legg inn dine egne funn

Håkon Dolva Sagedal, Lise Helene Dolva, Harald Stølen og Atanas T. Atanasov jobber frivillig for å redde hytteidyllen Stråholmen.
Snart mellomlander fugler fra Svalbard og Sibir i naturreservatet på Stråholmen. 180 soldater fraHeimevernet var denne uken i gang med å spre ut bark som er et vidundermiddel mot oljesøl.