Hvilke tiltak gjelder nå? Her er en oppsummering av tirsdagens pressekonferanse

Selv om smittenivået i Norge nå er lavt, varsler regjeringen nye nasjonale tiltak.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad (f.v.), helseminister Bent Høie og Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI, på tirsdagens pressekonferanse.

Dette er det viktigste fra tirsdagens pressekonferanse:

1. Avvikler «ringtiltak»

Regionale tiltak i Oslo og Viken («ringtiltakene») avvikles fra natt til torsdag 18. februar. Tiltakene ble innført etter at det ble oppdaget utbrudd av mutert virus i Nordre Follo kommune.

– Situasjonen i Oslo, Nordre Follo, Halden og de omkringliggende kommunene er nå så oversiktlig at regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene. Nå er det kommunene selv som må vurdere hvilke tiltak de vil ha utover nasjonale råd og bestemmelser, sier Høie.

Det betyr at områdene går tilbake til de nasjonale tiltakene som gjelder. Disse kan suppleres med lokale tiltak ute i de forskjellige kommunene. Dermed blir det større rom for lokale variasjoner i tiltak på Østlandet.

Oslo kommune har kalt inn til pressekonferanse om tiltak klokken 13 onsdag.

Men dette gjelder ikke på vestlandet. Der gjelder ringtiltakene til mandag neste uke.

2. Varsler nye nasjonale tiltak

Regjeringen jobber med nye nasjonale tiltak. Disse vil – som navnet tilsier – gjelde for hele landet.

– Regjeringen vil i samsvar med vår overordnede strategi prioritere lettelser for barn og unge – hvis det er mulig, sier helseministeren.

Det betyr økt risiko for smittespredning mener han. Dermed vil andre lettelser måtte vente. Høie sier risikoen for smitte er økt som følge av «mer smittsomme varianter» av koronaviruset.

– Det forsterker behovet for nasjonale tiltak på toppen av kommunenes innsats, mener han.

Det er imidlertid usikkert hvor mye mer smittsomme virusmutasjonene er. Anslagene lå først på omkring 70 prosent, men har etter hvert blitt nedjustert.

3. Smittenivået i Norge er blant de laveste i Europa

– I dag har vi et smittenivå i Norge som er nesten 40 ganger høyere enn i juli, men vi ligger likevel i det laveste sjiktet i Europa, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på regjeringens pressekonferanse.

– Det gir mange fordeler.

Ifølge Nakstad gjør det at «store deler av det norske samfunnet fortsatt kan holdes åpent» – uten at man risikerer stor smittevekst og langvarige, harde nedstengninger slik man har sett i andre land.

Det gjør også at man har kunnet prioritere lettelser for sårbare grupper.

Norge har nå det laveste smittenivået siden i fjor høst. Nakstad sier helsemyndighetene vil prioritere tre strategier fremover for å holde viruset nede:

1. Nasjonale smittevernråd- og regler

2. Grensekontroll med testing og registrering

3. Forsterket TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene)

4. Vaksinestrategien vurderes, men det er usikkert om den endres

FHI vurderer nå vaksinestrategien i Norge. Dette gjøres blant annet ved å se på smittesituasjonen, ny kunnskap og erfaringer fra utlandet.

– Vi går jevnlig gjennom anbefalingene og prioriteringene våre, og det gjør vi også med vaksinestrategien, sier smitteverndirektør Geir Bukholm ved FHI.

– Det betyr ikke nødvendigvis at strategien vil endre seg grunnleggende.

Bukholm sier at det har kommet mange spørsmål om geografisk prioritering av vaksiner. Både Oslo og flere kommuner på Østlandet har bedt om en vurdering av dette.

Bukholm fremhevet at matematiske modeller bare er én av flere metoder som brukes for å vurdere strategien.

Han understreker bildet er komplekst, og at fordeling av noen regioner vil medføre et bedre helseutfall for disse. Dermed blir det dårligere for andre.

– Kunnskapsgrunnlaget for geografisk skjevfordeling er spinkelt, fastholdt han.