Norge

Trolig Baneheia-avgjørelse i juni

Ti år etter drapene på de to småjentene i Baneheia i Kristiansand er saken fremdeles ikke ferdigbehandlet. Viggo Kristiansen jobber for å få saken sin gjenopptatt.

Les også

Hatgruppe mot Viggo Kristiansen

Saken hans er til behandling i Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

– Vi arbeider ut fra en plan om å avgjøre saken på vårt møte 16. og 17. juni, sier leder Helen Sæter i Gjenopptakelseskommisjonen til NTB.

Sæter sier at det ikke er 100 prosent sikkert at saken blir avgjort da, men at det er det som er planen. Kommisjonen har hatt saken til behandling siden september 2008.

Nekter skyld

Onsdag er det ti år siden Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. De to jentene ble drept under en badetur og funnet to dager senere.

Saken rystet Norge og førte til store medieoppslag. Først 13. september 2000 ble to menn pågrepet og siktet for drapene . De to pågrepne var da 19 og 21 år gamle og ikke tidligere straffedømte. De hadde tidligere vært inne til flere avhør, og politiet hadde deres DNA-profiler etter at de hadde avlagt spyttprøve.

Pågripelsene skjedde da DNA-profilen til den ene – Jan Helge Andersen – stemte overens med biologiske spor på åstedet. Andersen tilsto samme dag drapet på Stine Sofie Sørstrønen og pekte samtidig ut Viggo Kristiansen som den andre drapsmannen. Kristiansen nektet for å ha noe med drapene å gjøre. Retten trodde ikke på ham, og Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Andersen ble dømt til 19 års fengsel.

Nye analyser

Det finnes ingen tekniske bevis som knytter Kristiansen til åstedet for barnedrapene. I retten ble det hevdet at det ble funnet sæd og DNA fra to personer på åstedet, og at det ikke kunne utelukkes at den andre personen var Viggo Kristiansen.

– Uavhengige undersøkelser vi har fått gjort, viser at dette ikke stemmer. Det dreier seg ikke om sæd fra to forskjellige personer, men om såkalt forurenset DNA, sier Kristiansens advokat Sigurd Klomsæt til NTB.

Advokaten er oppgitt over Rettsmedisinsk institutt (RMI) som han mener har gjort en slett jobb i denne og flere andre saker. I fjor vår ba Klomsæt om at det skulle gjøres en ny gjennomgang av DNA-materialet i Baneheia-saken, men fikk da til svar at alle DNA-spor i forbindelse med saken var destruert. Dette viste seg ikke å stemme. 5. mai ble 199 reagensrør med DNA-materiale funnet i en fryseboks hos RMI, og Klomsæt sier at nye prøver nå er til analyse i et laboratorium i utlandet.

– Vi regner med å få svar på disse i løpet av noen dager. Kristiansen er veldig klar på at disse prøvene vil måtte vise det han har hevdet hele tiden, nemlig at han ikke har noe med ugjerningen i Baneheia å gjøre, sier Sigurd Klomsæt.

Viggo Kristiansen i et arkivbilde fra 2000.