Minst 40 drept av norske soldater i Afghanistan

NRKs gjennomgang av de lekkede militærdokumentene fra Afghanistan viser at norske styrker har vært involvert i 44 hendelser der minst 40 opprørere er drept.

Les også:

Det enorme arkivet over internasjonale styrkers aktivitet i Afghanistan fra 2004-2010 ble offentliggjort av

Les også

Wikileaks lekket 90.000 hemmelige militærdokumenter

.

Forsvaret offentliggjør ikke hvor mange tap norske styrker påfører fienden. NRK har i sin gjennomgang funnet 44 hendelser som viser at norske soldater har drept minst 40 afghanske opprørere.

Men norske styrker har også vært involvert i situasjoner som ikke er med i WikiLeaks-dokumentene.

Den mest omfattende enkelthendelsen som foreløpig er funnet, skjedde 5. november 2008. Da ble to norske soldater skadet i en skuddveksling hvor 30 opprørere er meldt drept.

Generaladvokat Arne Willy Dahl uttalte tirsdag at situasjonen nå er så alvorlig at norske soldater trenger vern fra den militære straffeloven, i tilfelle det kommer opp mistanke om krigsforbrytelser. Justisdepartementet svarte at de mener de er godt nok beskyttet av den sivile straffeloven de er under siden operasjonene i Afghanistan ikke defineres som en krig.