Norge

Cappelen må vitne mot tidligere hasjvenner

Gjermund Cappelen (50) må vitne mot medlemmene i sitt gamle nettverk av hasjselgere. De har anket straffene de fikk for befatning med opptil 1,4 tonn hasj.

Narkotiltalte Gjermund Cappelen da han svarte på spørsmål fra pressen under saken mot ham og sju medtiltalte startet i Asker og Bærum tingrett i 2015. Tirsdag møter fem av de medtiltalte til ankebehandling i Borgarting lagmannsrett.

Fem av de opprinnelig åtte tiltalte anket straffene de fikk for sin delaktighet i nettverket hvor Gjermund Cappelen satt på toppen. Tirsdag møtte de møte til ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett.

  • Cappelen slipper straff - lange straffer for medhjelperne

Mens de øvrige fikk straffer fra fem til 16 års fengsel for sin befatning med hasjen, utmålte ikke Asker og Bærum tingrett noen straff for Cappelen. Domstolen nøyde seg med å si avsi en kjennelse om at Cappelen var skyldig etter tiltalen. Straffeutmålingen er overlatt til Oslo tingrett som behandler den pågående korrupsjonssaken med politimannen Eirik Jensen.

Aktoratets viktigste vitne

Det er satt av ti uker til ankebehandlingen og en rekke vitner skal forklare seg. Gjermund Cappelen er innkalt som et av aktoratets viktigste vitner. Problemet er at forsinkelsen av saken hvor Cappelen selv er tiltalt, har ført til kollisjon mellom de to sakene.

– Vi vil forsøke å legge forklaringen til en fredag med rettsfri i saken hvor Cappelen selv er tiltalt. Så får vi se om det blir tilstrekkelig for lagmannsretten at han bare forklarer seg én dag, sier statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir til NTB.

Politimann Eirik Jensen er ikke oppført som vitne under ankesaken. Mange andre som skal vitne i saken mot Jensen og Cappelen er derimot også innkalt til ankesaken i lagmannsretten. Årsaken er blant annet at de to sakene deler noe av det samme etterforskningsmaterialet.

Cappelens mest betrodde mann

Cappelen ble funnet skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj og sammen med tre av de andre ble han funnet skyldig etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven.

En av dem som har anket, en 64 år tidligere brusselger, ble i tingretten idømt den strengeste straffen på 16 år i fengsel.

– Retten finner at XX har vært Cappelens nærmeste medarbeider og mest betrodde mann. Han fremstår som Cappelens høyre hånd, skrev tingrettsdommer Cecilie Walnum.

Domstolen omtalte nettverket som en meget godt organisert virksomhet som hadde pågått over år. De øvrige fikk straffer på ni til fem års fengsel i tingretten. For de fleste av de dømte ble straffen mildere enn aktor hadde lagt ned påstand om.