Vil ha hurtigere utdanning av offiserer: – Det tror jeg ikke gjør oss forberedt

Offisersutdanningen er allerede mye kortere enn før. Men det er snakk om å kutte enda mer. Det vil gjøre oss mer sårbare, mener oberstløytnant ved Luftkrigsskolen.

Oberstløytnant ved Luftkrigsskolen Dag Henriksen holdt mandag foredrag i Oslo Militære Samfund.

For å bli offiser trengs det bare fem års utdannelse. Før pleide det å være åtte. Og det vurderes nå å forkorte utdannelsen enda mer. I tillegg blir stadig flere offiserer rekruttert fra ikke-militære yrker.

Nå slår Oberstløytnant ved Luftkrigsskolen, Dag Henriksen, alarm.

– Hvis de siste forslagene nå går gjennom, vil vi aldri ha hatt lavere utdannet offiserer i Norge. Det tror jeg ikke gjør oss forberedt på det som møter oss hvis det blir krig.

Det sa Henriksen på mandag da han talte til full sal i Oslo Militære Samfund.

Bakteppet for talen er Russlands invasjon av Ukraina.

Kan gi Forsvaret mindre kompetanse

Russlands krig er preget av at strategi, operasjonell planlegging og taktisk koordinert maktutøvelse henger dårlig sammen. Samtidig har det på ukrainsk side blitt tatt mange godt informerte avgjørelser, mener Henriksen.

– Det å få styrker i luft, sjø og land til å virke sammen, det er svært komplisert, sier han.

– Ukrainas suksess handler om mye mer enn hva slags våpensystemer som sendes. I tett dialog med tunge NATO-allierte har ukrainske offiserer fått informasjon og militærstrategisk rådgivning som gjør det lettere å møte Russland på slagmarken.

Denne kompleksiteten er årsaken til at Henriksen er skeptisk til kortere militær utdanning for offiserer. Det kan gjøre Forsvaret dårligere rustet til å møte en fremtidig fiende.

– Offiseren er utrolig viktig. Det er de som skal forstå krigen og ta kloke valg ut fra helheten i en eventuell fremtidig konflikt, sier Henriksen.

Derfor må offiserer ha inngående kjennskap til krigsteori og militære problemstillinger. Det er nødvendig for å ha godt overblikk og kunne ta gode beslutninger.

– Den muligheten fratas offiserene hvis utdanningen reduseres ytterligere, understreker Henriksen.

Henriksen frykter at vi får et mindre kompetent offiserskorps fremover.

Kvaliteten viktigst

Aftenposten har videreformidlet kritikken til departementet og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. De mener det er Forsvarets høgskole som skal svare på Kristiansens kritikk.

Høyskole-sjef generalmajor Dag Rist Aamoth, sier han er glad for debatt rundt utdanningsløpet.

– Forsvaret har gjennomført en betydelig utdanningsreform. Det er nå viktigere enn noen gang å utvikle denne videre, skriver Aamoth.

Generalmajoren mener at utdanningens lengde ikke nødvendigvis har mest å si. Det viktigste er at kvaliteten er god.

– Vår oppgave er å utdanne militære offiserer, befal og spesialister for å løse også de mest krevende militære oppdrag, skriver Aamoth.

Han forteller at det er i tråd med den nye ordningen for offisersutdannelsen. Den utvikles fortsatt for å kunne levere kompetansen som Forsvaret har behov for.

– Dette skal inkludere utdanningsløp av ulike lengder og innhold, og vi må stadig jobbe for å finne den riktige balansen i dette, skriver Aamoth.

– Hvis offisersløpet blir kortet ytterligere ned. Vil dette svekke forsvarsevnen slik Henriksen mener?

– Jeg forholder meg til dagens oppdrag der hovedbolken av offiserer utdannes gjennom bachelorutdanninger i militære studier. En mindre del rekrutteres med sivil utdanningsbakgrunn og får ett års militær påbygning. Dette legger grunnlaget for en nødvendig bredde i bakgrunn i offiserskorpset, skriver Aamoth.