Oslo universitetssykehus planlegger kutt tilsvarende rundt 500 årsverk

Landets største sykehus må gjennom omfattende kutt i bemanningen. Årsaken er blant annet at pengene trengs for å finansiere nye sykehusbygninger.

Oslo universitetssykehus er landets største sykehus. Ullevål er en av avdelingene.

Det er viseadministrerende direktør Morten Reymert som i en epost til VG bekrefter kutt på tre prosent.

Dette tilsvarer kutt på rundt 500 årsverk.

– I desember 2022 erkjente styret ved Oslo universitetssykehus at sykehuset har behov for bemanningstilpassing. I samme møte ba styret administrerende direktør planlegge omstillingstiltak som sikrer at driften i 2023 kan gjennomføres innenfor de gitte økonomiske rammene, skriver Reymert.

Oslo universitetssykehus (OUS) er landets største med over 24 000 ansatte og har et budsjett på ca. 27,5 milliarder kroner.

Det ble opprettet i 2008, da Aker universitetssykehus Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus ble slått sammen.

Vil kutte for å få penger til investeringer

I styrereferatet fra desember står det at «styret erkjenner at Oslo universitetssykehus står overfor en krevende økonomisk situasjon for 2023 og at det er nødvendig med bemanningstilpassning.»

Styret har bedt sykehuset prioritere psykisk helse og barn og unge i budsjettet for 2023.

Det fremkommer av budsjettforslaget for 2023 at ledelsen ved OUS vil redusere kostnadene for å gi rom til nye investeringer.

Blant annet gjelder dette nye sykehusbygninger. Det kommer frem at arbeidet med det nye storsykehuset «krever økte ressurser».

Det er anslått at det skal brukes rundt 34 milliarder statlige kroner på å bygge nytt Aker sykehus og nytt Rikshospital. Ullevål er besluttet lagt ned, til store protester.

Det skal bygges nye sykehus i Oslo. Her fra det nye Rikshospitalet

Stenger fødestuer

Blant kuttene som kommer frem er flere kutt på kvinneklinikken. Her er det snakk om å stenge mellom to og fire fødestuer.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det er en tragedie. Det er en tragedie for fødselsomsorgen i Oslo, sier tillitsvalgt for Den norske jordmorforeningen Kristin Bøhn til avisa.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet tidligere denne uken at sykehusene vil få strammere økonomi i år.

– Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av, sa hun fra talerstolen på sykehuset St. Olav i Trondheim.

Fire foretak budsjetterer med underskudd

I talen slår Kjerkol fast at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger. Det betyr at større investeringsprosjekter og vedlikehold kan måtte utsettes.

Fire helseforetak budsjetterer allerede med underskudd i år, mens nesten alle de andre budsjetterer med et langt svakere resultat enn planlagt.

– Jeg skulle ønske at jeg sto her i dag med løfter om mer penger og bedre tider. Men jeg må være ærlig på at den krevende situasjonen vi står i nå, reduserer handlingsrommet i sykehusene, sa Kjerkol.

Nyheten om kuttet fører til sterke politiske reaksjoner.

– Jeg er rasende, dette er alvorlig. Kjerkol, nå må du rydde opp, skriver KrFs stortingsrepresent Olaug Bollestad i en epost til VG.