Anmeldelse, nye varsler og lederen gir seg. Bråket i Bastøy fengsel fortsetter.

Kriminalomsorgen hevder ansatte i fengselet skal ha spredt skriftlige anklager om medarbeidere til et ukjent antall personer.

Bastøy fengsel er det største lavsikkerhetsfengselet i Norge, med en ordinær kapasitet på 115 innsatte.

De siste årene har vært preget av bråk, uro og store konflikter i det historiske fengselet på Bastøy. Og på den sagnomsuste øya utenfor Horten fortsetter konflikten. I januar ble også politiet koblet inn i urolighetene.

Da gikk Kriminalomsorgen region sør til politiet og anmeldte en «hendelse» på øya. De mente at ansatte i fengselet skal ha spredt skriftlige anklager om medarbeidere til et ukjent antall personer.

Regionleder Synne Engh-Hellesvik opplyser til Aftenposten at de mener dette ble gjort utenfor det de kaller varslingssporet, slik det er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

Politiet bekrefter anmeldelsen, men sier de ikke fant rimelig grunn til å iverksette etterforskning. Dermed ble saken henlagt 27. januar. Politiadvokat Torje Arneson opplyser til Aftenposten at han ikke har ytterligere kommentarer til saken.

– Vi forholder oss til politiets avgjørelse, sier regiondirektøren.

Bastøy. Bastøy fengsel i Oslofjorden utenfor Horten er Norges største lavsikkerhetsfengsel.

Nytt varsel

Bakgrunnen for den påståtte hendelsen som førte til anmeldelsen, er et nytt, anonymt varsel. Det ble sendt i oktober i fjor. Aftenposten har sett varselet og kjenner identiteten til den som har skrevet det. Det ble sendt til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Varselet er rettet til ledelsen i Bastøy fengsel. Det fremsettes blant annet påstander om brudd på hovedavtalen og ulovlig overtidsbruk.

Varselet ble behandlet i varslingsutvalget i regionen etter Kriminalomsorgens interne varslingsrutiner. Utvalget konkluderte med at det ikke var et varsel etter arbeidsmiljøloven.

Regiondirektøren bekrefter likevel at det kom informasjon i varselet som skal og er blitt fulgt opp på annen måte.

– Regionen har ut over dette ikke anledning til å kommentere enkeltsaker av hensyn til personvern og lovpålagt taushetsplikt, skriver direktøren i en e-post til Aftenposten.

Hun sier regionen over tid har arbeidet med å «snu den langvarige interne uroen på Bastøy».

– Før jul ble det besluttet ytterligere og mer omfattende tiltak, som er under planlegging. Herunder ekstern bistand, skriver direktøren.

Ny leder trakk seg

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan de siste årene har vært preget av bråk, uro og store konflikter i det historiske fengselet på Bastøy utenfor Horten.

Eirik Bergstedt ble, som ny leder i regionen, sendt til Bastøy for å rydde opp. Det endte med to nye varslingssaker og enda mer rabalder.

Mandag 7. mars 2022 valgte Bergstedt å trekke seg som kandidat til den permanente stillingen som kriminalomsorgens regiondirektør i region sør. I en e-post til Aftenposten skrev han at beslutningen ble tatt på eget initiativ etter en konkret helhetsvurdering.

Synne Engh-Hellesvik, direktør i kriminalomsorgens region sør.

I løpet av de siste årene har fengselet på Bastøy hatt seks ulike fengselsledere. I fjor vår ble Frank Gran ny fengselsleder, men forrige uke kunngjorde han i en e-post til de ansatte i fengselet at han gir seg:

«Jeg gjør det ikke med lett hjerte, men jeg har kommet til at jeg ikke tror at jeg er rette personen til å ta øya videre. For meg handler ledelse om å få tilstrekkelig mange til å tro tilstrekkelig mye på den fremtiden de blir invitert inn i. Men hva da om leder ikke lenger opplever å sitte med nøklene til denne fremtiden?», skriver han i en e-post som Aftenposten har sett.

– Uheldig

Synne Engh-Hellesvik, regiondirektøren i Kriminalomsorgen, understreker at fengselslederen ikke har sagt opp sin stilling, men han har informert dem om at han har takket ja til annen stilling.

Hun mener det er uheldig med hyppig bytte av leder.

– Jeg, som regiondirektør, har en jobb å gjøre med å sikre at ledergruppen og de ansatte på Bastøy får en øverste leder som klarer å løse utfordringene og blir i fengselet over tid. Heldigvis er øvrig ledelse på Bastøy svært stabil, sier hun.