Norge

Ingen kriseøvelser

I motsetning til andre departementer har UD ikke avholdt interne kriseøvelser. Ingen utenforstående instans har ført et reelt tilsyn med UDs beredskapsplaner.

 • Forf>
 • <forf>sveinung Berg Bentzrød<

Jan Petersen har etter tsunamien bekreftet at det ikke har funnet sted interne kriseøvelser i UD i hans tid som statsråd. Han ble utenriksminister i oktober 2001. Hans forgjenger Thorbjørn Jagland sier til Aftenposten at han i farten heller ikke kan erindre noen egen kriseøvelse. Det kan heller ikke Jaglands forgjenger, Knut Vollebæk, som ble utenriksminister i oktober 1997.

Ble pålagt.

I november 2000 ble samtlige departementer ved en kongelig resolusjon pålagt å utarbeide egne risiko— og sårbarhetsanalyser. De skulle lage beredskapsplaner for å takle større hendelser innenfor sine ansvarsområder, dessuten oppdatere og øve i planene. Denne beredskapen er i dag grunnpilaren i landets sivile krisehåndtering.I september 2003 ble Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opprettet under Justisdepartementet for å håndheve resolusjonen. Våren 2004 forhørte DSB seg i departementene om planer for krisehåndtering. Fra justisminister Odd Einar Dørums kontor har Aftenposten fått bekreftet at kriseberedskapen ble vurdert ut fra "en rekke spørsmål som ble stilt om sikkerhet og beredskap".

"God beredskap".

Konklusjonen kom i stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid, som Dørum la frem i mai i fjor. Her ble samtlige departementers kriseberedskap betegnet som god.- UD selv mente de hadde både planer, kompetanse og kapasitet. Vi har ikke hatt noen grunn til å betvile det før nå, sier direktør Jon A. Lea i DSB.Siden har DSB foretatt grundigere tilsyn i 6 departementer. De varer i 8-10 uker, der all dokumentasjon gjennomgås, der medarbeidere på lave og høye nivåer intervjues, og rapport sendes Justisdepartementet. Ifølge Lea har samtlige undersøkte departementer holdt interne kriseøvelser, i en eller annen form.Aftenposten har siden tidlig i januar arbeidet med å få innsyn i UDs faktiske beredskapsplaner og rutiner. Departementet har gjentatte ganger forsikret at disse har vært grundige og på plass. Pressetalskvinne Anne Lene Dale Sandsten har sagt følgende om øvelser:- Det ville virke besynderlig om UD skulle holde slike interne øvelser, så lenge departementet fra tid til annen er involvert i internasjonale, sivile øvelser, også i regi av NATO. DSBs tilsyn hos UD er planlagt i 2006. Tidlig i januar spurte Aftenposten Odd Einar Dørum om han ville fremskynde dette tilsynet. Han svarte:- Tilsynsopplegg og hyppighet vil bli gjennomgått i lys av den voldsomme naturkatastrofen i Sør-Asia. Den har tydeliggjort nye utfordringer. Jeg vil derfor omgående drøfte dette med DSB med sikte på en ytterligere intensivert innsats.

Skrivebordsøvelse.

Men i stedet valgte Dørum og DSB å overlate tilsynet til Reinås-utvalget. Og først nå i april har UD tatt kontakt for å få hjelp til å etablere sin kriseberedskap.- Lea, ut fra DSBs kunnskap om nødvendigheten av å ha et reelt kriseplanverk, var det overraskende at UD ifølge Reinås-utvalget i praksis har manglet beredskapsplaner?- Ja. Det er helt fundamentalt å ha slike planer.- Hvor alvorlig er det å unnlate å øve i kriseberedskap?- Satt litt på spissen er det nesten ingen vits i å øve, hvis man ikke har en plan, eller ha en plan og la være å øve. Men om UD ikke har hatt noen interne øvelser, har de deltatt i fellesøvelser i regi av oss, både i år og i fjor. I slutten av januar holdt vi en nasjonal, sivil øvelse, riktignok en skrivebordsøvelse, med betydelige deler av UDs ledelse, sier Lea.Se også leder, del 2. side 2

 1. Les også

  Aarebrot: - Heroisk av UD-sjefen

 2. Les også

  Lindstrøm sykmeldt

Utenriksminister Jan Petersen hadde ansvaret for UDs tsunami-håndtering, men Bjarne Lindstrøm får i praksis mye av ansvaret for at det gikk så galt. KNUT SNARE

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Under presidentkampanjen var Trump en stor fan. Nå mener Trump-administrasjonen Assange er kriminell.

 2. POLITIKK

  Har du falt av hele trygdeskandalen? Vi guider deg gjennom årsakene til at det gikk galt

 3. NORGE

  Norsk offiser med kruttsterk ordbruk mot forsvarsministeren i duell om kvinner i Forsvaret

 4. NORGE

  Statsministeren og helseministeren hadde forlatt møtet da beslutningen om å stenge Norge ble tatt. Slik var de dramatiske timene.

 5. A-MAGASINET

  Årets Julequiz inspirert av ordene som satte preg på 2018. Test hvor godt du har fulgt med!

 6. A-MAGASINET

  Fem politibiler. Sju politifolk. Barnevernet tilkalte politiet da en 10-åring skulle skilles fra moren