Reindriftssamer fra Fosen traff aksjonistene: - Skal vise at vi setter pris på det de har gjort

Terje Haugen håper også å få et møte med noen i regjeringen. Så langt har de ikke hørt noe fra dem.

Elise Holtan Pavall Årbogen og Sissel Stormo Holtan er kusiner og reindriftskolleger i NBord-Fosen siida. De hadde et sterkt møte med aksjonistene i regjeringskvartalet.

Flere av reindriftseierne fra Fosen er i dag og i morgen i Oslo. Der skal de treffe aksjonistene. De håper også at de får truffet noen fra regjeringen.

– Vi skal treffe de som aksjonerer, takke for støtten og innsatsen og vise at vi setter pris på det de har gjort. Så håper vi å treffe noen som sitter i styre og stell. Det kan bli interessant, sier Terje Haugen.

Han er en av de tre reindriftssamene fra Nord-Fosen SiidaSiidaSida er en egen organisasjonsform for reindriftssamer. I reindriftsloven blir begrepet brukt om ei «gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer». som har tatt turen til hovedstaden for å takke aksjonistene. De tre visste ingen ting om aksjonene som nå har satt hovedstaden på hodet.

Fosen-aksjonistene demonstrerer mot at staten ikke har foretatt seg noe etter at Høyesterett for over 500 dager siden slo fast at vindturbiner satt opp i reinbeiteområdet på Fosen er ulovlige.

– Jeg ble overrasket og litt rørt. Jeg tenkte herregud, det er for oss de gjør dette, sa Sissel Stormo Holtan da Aftenposten møtte henne hjemme på Namdalseid tirsdag.

Da hun torsdag morgen rundet hjørnet ved Finansdepartementet der politiet var i ferd med å bære bort og pågripe samiske aksjonister, brast hun i gråt.

– Hvordan er det å se at Oslos gater fylles av folk som aksjonerer for det du har kjempet for i mange år?

– Jeg synes det er veldig bra. Det varmer mitt hjerte. Og så er det litt rart at det er så mye fokus på en kar som stort sitter for seg selv alene på fjellet hele året, sier Terje Haugen.

– Hva vil du si til politikerne hvis du får truffet dem?

Terje Haugen, Elise Holtan Pavall Årbogen Sissel Stormo Holtan er de tre eierne i Nord-Fosen Siida.

– Jeg synes de bør ta høyesterettsdommen inn over seg og se hva som står der. Folks rettssikkerhet er svekket hvis de ikke følger den, sier han.

Holtan sier de ikke har hørt noe fra noen i Olje- og energidepartementet etter at aksjonene brakte løs. Hun vet ikke om noen politikere er beredt til å møte dem mens de er i Oslo. Kusine og reindriftskollega Elise Holtan Pavall Årbogen sier til VG at hun noterer seg at Aasland har møtt aksjonistene.

– Hvis det er løsninger de er opptatt av å snakke om, så er det vel oss de bør snakke med, sier hun til avisen.

Aftenposten har spurt Olje- og energidepartementet om de har planer om å møte de tre reidriftseierne mens de er i Oslo, men har foreløpig ikke fått svar.

Reineier Sissel Stormo Holtan er blitt nedringt av journalister etter at aksjonene i regjeringskvartalet startet. Men ingen politikere har tatt kontakt.