FHI: Koronabølgen er over – venter ny bølge senere i vinter eller vår

Koronabølgen er over for denne gang, men det vil fortsatt være en del smittespredning. En ny bølge kan komme senere i vinter eller vår, ifølge FHI.

Koronabølgen er over, melder FHI.

Det har vært en stor nedgang i påviste tilfeller og sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak de siste ukene, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukerapport.

Nesten alle indikatorer viser tegn til nedgang:

  • Overvåking av avløpsvann
  • Konsultasjoner hos lege og legevakt
  • Smitte som er rapportert inn til myndighetenes meldingssystem MSIS
  • Utbrudd i helseinstitusjoner
  • Antall personer som blir alvorlig syke.

Færre korona-relaterte dødsfall

Forrige uke ble 57 pasienter lagt inn på sykehus med covid-19 som hovedårsak. Det var tre nye innleggelser på intensivavdeling.

Det var også en klar nedgang i antall dødsfall som antas å ha sammenheng med covid-19 forrige uke. Til sammen 24 personer ble registrert døde forrige uke, ned fra 47 døde uken i forveien. FHI presiserer at tallene ikke er endelige.

– Vi regner med at antall nye sykehusinnleggelser og covid-19-assosierte dødsfall vil bli oppjustert noe, spesielt for siste uke, skriver de i rapporten.

Les også

Kina starter økonomien etter covid. Det vil hele verden merke.

Samtidig understreker helsemyndighetene at det virologiske bildet er «svært sammensatt». Diversiteten av virus øker fortsatt. Det har vært liten endring i hvor utbredt de vanligste koronavirusene er i løpet av de siste ukene. FHI skriver at det gjenspeiler den avtagende smittesituasjonen.

Influensa flatet ut

Influensa og smitte av RS-viruset har også bremset kraftig opp etter at det toppet seg rundt juletider. Forekomsten av luftveisinfeksjoner har avtatt betydelig i løpet av januar.

– I årets første uker har det vært en stor nedgang i antall nye sykehusinnleggelser med covid-19, influensa og RS-virusinfeksjon. For RS-virusinfeksjon og influensa har nedgangen i antall innleggelser stoppet opp. Den videre utviklingen av epidemiene i vinter er usikker, skriver FHI.

Influensautbruddet startet noe tidligere enn vanlig denne sesongen. Smitten økte raskt, og holdt seg på høyt nivå gjennom julen. De første ukene i januar har det vært en hurtig nedgang – men det sees en utflating eller en svakt oppgang sist uke.

Utviklingen frem over er usikker, skriver FHI. Det er store geografiske forskjeller i influensaaktivitet for øyeblikket, høyest i Agder og Rogaland, mens Troms og Finnmark ser ut til å gå mot slutten av et influensautbrudd lokalt.