Vil ha rettssikkerhet for tunghørte

Stortinget pålegger Regjeringen å tilrettelegge alle rettslokaler i Norge for tunghørte.

600.000 personer rammet. Regjeringen og Justisdepartementet ønsket ikke å instruere den nye Domstolsadministrasjonen i Trondheim i denne saken, men blir nå overkjørt av flertallet i justiskomiteen på Stortinget. Ap., SV og Fr.p. ber nå Domstolsadministrasjonen om å komme tilbake til Stortinget med en gjennomføringsplan for hvilke tiltak som må iverksettes for at alle rettssalene i landet skal bli tilrettelagt for hørselshemmede.Ifølge Folkehelsa har over 600 000 mennesker i Norge store problemer med å oppfatte hva som sies i større lokaler. De færreste av landets rettssaler er tilrettelagt med teleslynge eller annet hørselsutstyr som kunne ha gjort noe med problemene.— Dette utgjør et rettssikkerhetsproblem. Manglende tilretteleggelse for hørselshemmede er også uforenlig med muntlighetsprinsippet som ligger til grunn for vårt rettssystem, heter det i en uttalelse fra flertallet i komiteen.Aftenposten omtalte 24. desember 2002 historien om tunghørte Ulf Nagel som nesten ikke hørte noe av sin egen rettssak.- Jeg følte meg rettsløs og overkjørt, uttalte en fortvilet Nagel.

Glad

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har kjempet i flere år for å få hørselsutstyr inn i norske rettssaler.- Vi er svært glad for at et flertall på Stortinget nå ber Domstolsadministrasjonen om å utarbeide en gjennomføringsplan for tilrettelegging av landets rettssaler, sier generalsekretær Kenneth Stien.