Norge

Glem matrosene – her kommer konstablene

Matroser blir konstabler. De får selskap av flotiljemestre og orlogsmestre. Når Forsvaret nå får nye hierarkier blir det også plass til sersjant Foley fra storfilmen An Officer and a Gentleman.

Menig Endre Nordvik under en åpningsseremoni av Stortinget. Nå skal Sjøforsvarets grunnpersonell hete konstabler, ikke matroser.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Hvorfor akkurat den harmdirrende strenge drillsersjant Emil Foley (Louis Gosset jr.)? Han som herset med offisersaspirant Zachary «Zack» Mayo (Richard Gere) i filmen fra 1982?

Jo, fordi funksjonen Foley fyller i det amerikanske forsvaret, som en dønn erfaren befalingsmann på lavere nivå, en som kjenner rutinene, som vet hva som kreves, og som er uvurderlig som instruktør, år etter år, har hatt trange kår i det norske forsvaret.

Norge: Har tvunget dem ut før fylte 35 år

Som følge av et rigid system har det ikke vært plass til dem.

I Norge har lavere befalt de siste tiårene hatt valget mellom å ta videre offisersutdannelse og rykke oppover i systemet, eller å slutte, innen fylte 35 år.

Rykker man opp, opererer man ikke lenger skulder ved skulder med soldatene. Slutter man, mister Forsvaret kompetansen fullstendig.

Fredag 12. juni fattet Stortinget et vedtak som de færreste fikk med seg, men som innebærer nye hierarkier i Forsvaret. Med nye begreper og grader.

Politiet sluttet med «konstabler» — Forsvaret lar dem gjøre comeback

Flere vil reagere på at «konstabel», kjent fra brannvesenet og tidligere i politiet, erstatter «matros». Andre vil være fremmede for titler som «flaggmester», «orlogsmester», «flotiljemester», «seniorkonstabel» eller «ledende konstabel».

Sjøforsvaret har kommet lengst med de nye titlene. Hæren og Luftforsvaret kommer etter, der titler som «stabssersjant» og «oversersjant» igjen skal tas i bruk.

Nå skal konstabler, flotiljemestre og flaggmestre bli viktige besetningsmedlemmer om bord i Norge største krigsskip, fregattene.

Det var tidligere hærsjef Per Sverre Opedal som startet det hele.

I Aftenposten den 1.11.2011 erklærte han at det måtte bli slutt på at Forsvaret skuffet ut befal som takket være kamperfaring reddet livtil norske soldater på bakken i Afghanistan. Og som var uvurderlige når nye kull med profesjonelle soldater og unge på førstegangstjeneste skulle utdannes for utenlandsoppdrag.

Sveinung-JFPmmU5jZr.jpg

For Norge var ikke krig lenger noe teoretisk, slik det hadde vært i flere tiår.

Stadig flere roller krever lang erfaring

Siden 2011 er behovet bare blitt sterkere, med en ny sikkerhetssituasjon for Norge, og ved at våpen, stridsvogner og et lite hav av funksjoner i Forsvaret er blitt så avansert at man er nødt til å fylle dem med erfarne folk.

Det gjelder alt fra det å håndtere hypermoderne, tunge våpen, til det å være sjåfør på kampkjøretøyer, og å kunne vedlikeholde og reparere materiell.

I Sjøforsvaret blir matroser til konstabler. I Hæren vil trolig profesjonelle soldater beholde tittelen grenaderer.

I mars 2013 kunne Aftenposten fortelle at ni av ti viktige offiserer på lavt nivå måtte ut:

Les også

Forsvaret mangler dyp kunnskap på smale felt

«Underbefal» ok i Tysland — problematisk begrep i Norge

Å foreslå en ny ordning var en ting. Å gjennomføre den i et i utgangspunktet klasseløst samfunn som Norge var verre. I Tyskland er «underbefal» en fullt ut akseptabel ordning. Som den er det i USA og i Storbritannia.

I Norge klinger «underbefal» dårlig. Lønnssystemet i Forsvaret har da heller ikke evnet å sette pris på befal som har ønsket å fortsette karrieren tett på soldatene.

Det hjelper ikke at filmhelter som sersjant Foley fra An Officer and a Gentleman, sersjantmajor Michael O'Rourke (Ward Bond) i westernklassikeren Fort Apache, og førstesersjant Milton Warden (Burt Lancaster) i Herfra til Evigheten, utstråler rutine, autoritet og dømmekraft.

Tittelen «Secondløitnanten», som dukket opp igjen i den norske filmen med samme navn i 1993, med Espen Skjønberg som den modige Thor Espedal under 2. verdenskrig, ble opplevd som et kuriosum.

Dette er den nye løsningen:

  • Lavere befal og profesjonelle soldater får et eget hierarki, kalt «Other Ranks», som i prinsippet skal gi samme utvikling av lønn som tradisjonelle offiserer.
  • Innenfor en skala på ni trinn får de nye titler og distinksjoner.
  • Offiserer som tar krigsskoleutdanning fortsetter innenfor hierarkiet de er en del av i dag, fra sersjant og løytnant til general og admiral.
  • Yrkessoldater på laveste nivå vil bli kalt konstabler (Sjøforsvaret) og grenaderer (Hæren og Luftforsvaret).
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har loset Forsvarets nye indre hierarki, der matroser blir konstabler, i havn.

Ønsket sersjant Foley inn i Forsvaret

Fredag var eksgeneral Opedal til stede i Stortinget da et vedtak om helt nye ansettelsesforhold, eller «Ny militær ordning» som det heter, ble klubbet gjennom.

— Ble det slik du tenkte deg?

- Det er blitt nettopp slik vi forestilte oss det da vi startet. Nemlig å gi anerkjennelse og forutsigbarhet til Forsvarets fagarbeidere, mestere, til gutta på gulvet.

— Det er selvfølgelig det beste også for Forsvarets operative evne, sier Opedal.

— Det som gjenstår nå er å skape en kultur der de to linjene får sine distinkte roller og ansvar, og der de sammen utgjør den operative evnen.

- Det er typer som sersjant Foley og sersjantmajor O'Rourke det handler om?

— Ja, det er faktisk det, selv om formen nok blir litt forskjellig i den norske hverdagen. Disse rollefigurene står for en profesjon, en ryggrad, de utgjør kjernen i det militære og er bærere av universelle verdier, sier Opedal.

Det ble slik jeg hadde sett det for meg, sier Per Sverre Opedal. I dag har han byttet ut generalsuniformen med jobb i Røde Kors.

— Men hvem skal få bli til de er 60 år?

Fullt så begeistret er ikke fungerende leder Rune Rudberg i Befalets fellesorganisasjon.

— Vi er positive til ny befalsordning, men det er ikke nok insentiver her til å beholde folk lenge, som var hele tanken, sier Rudberg.

— Det heter seg at folk nå skal få beskjed i god tid om de får bli med videre etter fylte 35 år, altså til 60. Men når kommer beskjeden? Jeg tror at mange fortsatt vil slutte lenge før de blir 35. Da er det for sent å forberede en ny karriere.

- Å være utdannet som spesialsoldat, være god til å ligge dønn stille på en fjellskrent i dagevis, og å «ta ut motstandere», passer ikke inn i mange norske jobber.

- Men får ikke nå befal som ønsker å forbli på et lavt nivå nettopp sjansen til å bli med videre?

— Jo, men hvor mange og hvilke stillinger blir det? Og vil man i praksis akseptere at folk som har lengre teoretisk utdannelse skal få samme lønnsutvikling som de som ikke har det? Vil det norske samfunnet akseptere det? Jeg vet ikke om Stortinget rakk å tenke på dette, sier Rudberg.

«Geværmannen» må ut ved fylte 35 år

Det er kommandør Lars Aulie som har ledet utredningen om den nye ordningen på vegne av Forsvarsdepartementet.

- Hva vil avgjøre om man får bli til man er 60 år?

— Kompetanse. De som har det vi kaller aldersuavhengig kompetanse. En tekniker er et godt eksempel. Også spesialister innenfor våpensystemer der vi bruker mye tid og penger på å utdanne personell. For det vi kaller aldersavhengig kompetanse vil geværmannen, fotsoldaten, være den typiske ansatte som går ut ved 35 års alder.

I flere år har kommandør Lars-Arne Aulie jobbet for Forsvarsdepartementet med å snekre sammen en ny befalsordning for Norge.

— Hva med det vi i dag kjenner som befal på lavere nivå, som har vært på bakken i Afghanistan?

— En vesentlig andel av disse vil nå kunne tilsettes til de er 60. Det går mot en stor glidning av personell, der vi får færre offiserer og flere spesialister som dette.

- Hvem tar den endelige beslutningen om de nye gradene?

— Stortinget har gjort vedtak om selve ordningen, så er det opp til forsvarssjefen å bestemme navnet på gradene, sier Aulie.

Les også

Dette er Søreides seks grep for å møte de nye truslene

Les mer om

  1. Forsvaret