Norge

Stadig varmere badevann!

Har du kjent det? At kroppen omsluttes av stadig deiligere vann nå du hopper ut i innsjøer og elver?

olesklodeinnsjøer.jpg

 • Ole Mathismoen
  Ole Mathismoen

Kanskje bortsett fra sist sommer…

Men faktum er at innsjøer over hel verden blir varmere. 0,34 grader pr. tiår, viser en stor amerikansk undersøkelse som ble publisert i tidsskriftet Geophysical Research Letters like før jul. Finansiert av NASA.

Ferskvann varmes raskere opp enn hav og atmosfære. Det var likevelt rimelig kaldt i den årlige isbjørn-bad-konkurransen i Lake Ontario 1. januar... Foto: Marta Iwanek/AP

0,34 grader pr. tiår

0,34 grader hvert tiende år er mer enn temperaturøkningen både i atmosfæren og havet.

Konsekvensen er store endringer i økosystemene som kan true mange arter, samt at forråtnelsen av organisk materiale øker og dermed innsjøenes utslipp av karbon – både som CO2 og metan.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i mangeårige målerekker fra 235 innsjøer rundt i verden, som tilsammen står for omtrent halvparten av verdens ferskvannstilførsel.

 • Er du klar for litt ny kunnskap? Sjekk her:
 • Hallo, i dag er det 10 grader varmere enn det var i går. Er forskerne helt tullete?
 • Den herlige drivhuseffekten

Forandrer økosystemet

Froskens rumpetroll er blant dem som kan få problemer med varmere vann. Foto: Lars Gejl

Det er som med oppvarmingen av luften og havet – endringene er små fra år til år, og årlige variasjoner er store. Men klimaendringer gjør at også innsjøer og elver blir varmere.

Og selv små endringer kan føre til store klimaendringer som kan ramme både dyr, planter og mennesker, mener forskerne.

Mindre is og varmere

Algeoppblomstringer kan være dramatiske for økosyetemene. her fra en oppblomstring i Corydon Lake i Corydon, Iowa, sommeren 2013. Foto: Charlie Riedel

Ingen norske innsjøer er med i undersøkelsen, men ti av de største svenske er tatt med.

— De store sjøene i Sverige viser samme trender, med en betydelig økning i temperatur, sier Salar Valinia, forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) fast.

1,5 grader + i Mjøsa

Mjøsa har ofte gått over sine breddeer , her fra storflommen i 1995. Men et minst like stort problem for Norges største innsjø er at den stadig blir varmere. Foto: Poppe, Cornelius/Scanpix

NIVA har målinger i Norge som bekrefter at det samme skjer hos oss:

Mer enn 40 års systematiske målinger i Mjøsa viser at fra 1970-tallet til nå har gjennomsnittstemperaturen i vår største innsjø økt med 1,5 grader. Oppvarmingen har vært enda høyere de ti øverste meterne. Økningen blir også større for hvert tiår.

-Mjøsa har vært islagt kortere perioder og færre vintre i den senere tid enn det som var vanlig tidligere, sier NIVA-forsker Jarl Eivind Løvik.

Les også

Det ekstreme været er snart normalt

Les også

Slik ble Paris-avtalen

Faren for algeoppblomstring, som tapper vannet for oksygen, vil øke med opptil 20 prosent de neste tiårene. Varmere innsjøer vil også føre til økte utslipp av klimagassen metan, skriver amerikanske Science Daily.

Mjøsa er blitt 1,5 grader varmere siden 1970-tallet. Det er mer enn oppvarmingen av hav og atmosfære. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Også på de største dypene

NIVA-forsker Lars Golmen har på ad-hoc basis overvåket temperaturen i Hornindalsvatnet i Sogn og Fjordane fra 1994. Innsjøen er Europas dypeste, hele 514 meter. NIVA skriver at datamaterialet er ikke analysert og publisert, men Golmen påviser en merkbar temperaturøkning også på store dyp.

-Temperaturen i dypvannet har økt med cirka 0,3 grader siden jeg startet målingene. Middeltemperaturen har økt med anslagsvis én grad, sier han.

Arter vil forsvinne

Algeoppblomstringer i Østersjøen har gjort stor skade for både fiskerier og turisme. Foto: Jan E.Carlsson

Stephanie Hampton, en av forfatterne bak den globale rapporten og direktør for miljøforskningen ved Washington State University, sier temperaturøkningen kan få alvorlige konsekvenser:

-Samfunnet er avhengig av overflatevann. Drikkevann, industri, energiproduksjon og til irrigasjon av avlingen. Temperaturen i vannet påvirker økosystemene i vannet. Når temperaturen svinger raskt og mye fra normalen, kan livsformer i en innsjø endre seg dramatisk og forsvinne, sier hun til Science Daily.

Uunngåelige endringer

-Disse resultatene tyder på at store endringer i våre innsjøer ikke bare er uunngåelige, men sannsynligvis allerede skjer, sier hovedforfatter og geolog Catherine O'Reilly ved Illinois State University. Produktiviteten i innsjøer faller med stigende temperaturer.

Hvis du har tid kan du lese litt mer om hva som skjer når klimaet forandres her:

 1. Les også

  Torsken elsker global oppvarming (inntil videre)

 2. Les også

  Trekkfuglene går helt i surr

Les mer om

 1. Olesklode

Olesklode

 1. VERDEN
  Publisert:

  Historisk høyt nivå av CO2 i atmosfæren

 2. VERDEN
  Publisert:

  Kutt holder ikke lenger. Vi må suge CO₂ ut av atmosfæren

 3. VITEN
  Publisert:

  Vet du hvorfor øyenstikkeren sjelden går på kino?

 4. VITEN
  Publisert:

  Svensk ulv tok livet av flest sauer i Norge i fjor

 5. VITEN
  Publisert:

  Unike norske naturbilder til topps i fotokonkurranse

 6. VITEN
  Publisert:

  Verden deles i to: De som hater og de som elsker kull